Velkommen til Kvindesygdomme, klinik 4004

I denne information finder du en række praktiske oplysninger om Kvindesygdomme, klinik 4004. Vihåber, at dette kan give dig svar på en del af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse meddit første besøg.

I denne pjece finder du en række praktiske oplysninger om Kvindesygdomme, klinik 4004. Vi håber, at dette kan give dig svar på en del af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med dit første besøg.

Billede af patient og personale i konsultation

Sammen med denne pjece har du modtaget en oplysningsseddel og en samtykkeerklæring. Det er vigtigt, at du udfylder begge sedlerne, inden du møder til undersøgelsen i Kvindesygdomme, klinik 4004. Du er velkommen til at tage en pårørende med til besøget. 

Hvad skal jeg ved første besøg? 

 • Når du kommer til klinikken, afsnit 4004, opgang 4, stuen, skal du henvende dig ved skranken, der er lige ved siden af venteværelset. 
 • Du vil blive kaldt ind på en undersøgelsesstue, hvor du vil blive undersøgt af en læge. Der vil også være en sygeplejerske til stede.  
 • Da Rigshospitalet er et universitetshospital og har en stor undervisningsforpligtelse, kan der enkelte gange være studerende på undersøgelsesstuen. 

Hvor lang tid skal jeg afsætte til besøget?

 • De fleste undersøgelser i klinikken tager omkring 40 minutter. 
 • I nogle tilfælde skal du have taget blodprøver eller til anden undersøgelse som led i din udredning/behandling, og derfor kan dit besøg tage længere tid end 40 minutter.
 • Vi prøver at overholde de planlagte tider, men akutte situationer kan forhindre dette. Det er en god ide at afsætte ekstra tid til besøget og medbringe læsestof, computer mm., så du kan udnytte eventuel ventetid bedst muligt. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er forsinket eller forhindret?

Vi ser dagligt mange patienter i Kvindesygdomme, klinik 4004, og vi ønsker at tilbyde alle den bedste service med bl.a. hurtig indkaldelse og behandling. Det er derfor vigtigt, at vi udnytter de tider, vi har til rådighed bedst muligt. 

Hvis du er forhindret i at møde til den tid, du har fået, er det meget vigtigt, at du ringer til os og ændrer tiden eller aflyser den, så andre kan få gavn af den ledige tid.

Parkeringsforhold

 • Vi anbefaler, at du kører i ekstra god tid, da det er vanskeligt at finde parkeringsplads. Du skal selv betale for parkering. Se vedlagte parkeringskort for øvrige oplysninger vedr. parkering og betaling.
 • Bor du længere end 50 km fra Rigshospitalet, kan du få dine udgifter til transport refunderet via din kommune. 
 • Du kan ved besøget få udleveret et bevis for, at du har været til undersøgelse.
 • Du kan få udleveret parkeringsbillet, hvis besøget er planlagt til at vare mere end 2 timer.
 • Yderligere oplysninger kan du finde på hjemmesiden: www.rigshospitalet.dk/gyn
Redaktør