Velkommen til Klinik for Adoptivbørn

Heri findes en kort introduktion til, hvad der skal ske i Klinik for Adoptivbørn.

Kære familie
Velkommen til Klinik for Adoptivbørn.
Vi vil men denne folder give jer en kort introduktion til, hvad der skal ske i klinikken.

Samtale med læge og undersøgelse af barnet

I Klinik for Adoptivbørn får I mulighed for at tale med - og få jeres barn undersøgt af - en børnelæge, som er vant til at se og undersøge adopterede børn og kender til de sygdomme og problemstillinger, som kan være aktuelle for adopterede børn og deres familier.

Der vil være en læge og en sygeplejerske med til samtalen og undersøgelsen. Lægen vil starte med at tale med jer og derefter foretage en børneundersøgelse, sygeplejersken vil veje og måle dit/jeres barn og lave vækstkurver.

Herefter beslutter vi på baggrund af den individuelle vurdering, hvilke undersøgelser, der er relevante.

Blodprøver

Hvis barnet ikke har fået taget blodprøver hos jeres egen læge, eller hvis der er blodprøver, vi tænker, kunne være særligt relevante, vil vi tilbyde jer at få taget disse blodprøver. Det kan f.eks. være for at undersøge for leverbetændelse
A, B og C, HIV, syfilis og tuberkulose.

Hvis jeres barn skal have taget blodprøver, vil sygeplejersken starte med at sætte et plaster på barnets arm med lokalbedøvende creme.

Andre undersøgelser

Udover blodprøver og lægeundersøgelsen, anbefaler vi i nogle tilfælde, at barnet afleverer afføringsprøver til undersøgelse for parasitter og
eventuelle bakterier.
I nogle tilfælde, kan det også være relevant at tage røntgenbillede af lungerne.

Hvis I har brug for det, kan vi hjælpe med at henvise til en diætist eller til en anden speciallæge.

Svar på prøver

Efter 2-3 uger har vi svar på alle blodprøver, og I får derefter et brev med svar på undersøgelserne.

Hvis der skal laves andre undersøgelser, vil vi ringe til jer og aftale nærmere. I nogle tilfælde er det opfølgende besøg allerede aftalt ved første
besøg.

Når I kommer i ambulatoriet, bedes I venligst medbringe:

  • Dit/jeres barns vaccinationskort
  • Evt. skemaer/papirer med højde og vægt
  • Diverse papirer vedrørende adoption og evt. indlæggelser og/eller sygeforløb
  • Samtykkeerklæring
  • Udfyldt oplysningsark
  • Samtykkeerklæring til databasen

Hvor finder man Klinik for Adoptivbørn?

Juliane Marie Centret på Rigshospitalet
Opgang 42, 7. sal, klinik 4271

Værd at vide om parkering og transport

Når I parkerer ved Rigshospitalet, er det på offentlig vej.
I kan købe parkeringstilladelse i kiosken på Rigshospitalet mellem opgang 2 og 3, alternativt er der billetmaskiner på Juliane Maries Vej.

Tag bus 3A, 6A, 150S, 184, 185, 42, 43

Se også vores hjemmeside på www.paediatri.rh.dk

Redaktør