Velkommen til Dansk Multipel Sklerose Center

Heri findes praktiske oplysninger om Skleroseklinikken

Vi håber, at denne pjece besvarer nogle af de spørgsmål du kan have i forbindelse med dit forløb i klinikken

Skleroseklinikken

Dansk Multipel Sklerose Center / Skleroseklinikken er en del af Neurologisk Klinik. Dansk Multipel Sklerose Center undersøger, behandler og rådgiver patienter med multipel sklerose.

Klinikkens personale

Klinikken har tilknyttet et fast team af personale med uddannelse og erfaring i specialet. Ved dit første besøg i Skleroseklinikken får du tildelt en
behandlingsansvarlig læge og en plejeansvarlig sygeplejerske - du kommer dog ikke nødvendigvis til konsultation hos disse hver gang.

Mistanke om attak

Et attak er et nyt symptom fra centralnervesystemet eller en forværring i tilstanden, der varer mindst 48 timer, og ikke skyldes svækkelse på grund af anden sygdom, fx feber eller betændelse.
Attaksymptomer kan også udløses af virus eller anden betændelsessygdom, fx blærebetændelse.

Betændelsessygdommen skal først være behandlet og bedre, før attakket kan vurderes og eventuelt behandles.
Ved et attak sker der en abnorm reaktion i immuncellerne (de hvide blodlegemer). Denne overreaktion kan dæmpes med binyrebarkhormon, kaldet methylprednisolon (Solu-Medrol). Behandlingen kan afkorte attakket og fremme helingsprocessen, men man kan ikke på forhånd vide, hvor godt eller hvor hurtigt behandlingen virker.
To attakker hos samme person kan være forskellige, og virkningen af methylprednisolon er heller ikke nødvendigvis den samme hver gang.
Når man har et attak, bør man hvile mere end normalt, eventuelt være sygemeldt, men ikke nødvendigvis sengeliggende. Attakket skal ikke
behandles akut (samme dag), men behandlingen bør være indledt indenfor ca. 14 dage.

Hvis du får et attak, skal du kontakte sygeplejerskerne i klinikken på telefon 
35 45 26 61 for at aftalte en mødetid, hvor lægen vurderer tilstandenden og rådgiver om eventuel behandling.

Forskning

Dansk Multipel Sklerose Center har mange forskningsaktiviteter.
Vi forsker både i årsagen til MS, i sygdomsmekanismerne og i de nye behandlingsmuligheder. Du kan derfor blive spurgt, om du vil medvirke til denne forskning. Det kan dreje sig om blodprøver, medvirken til projekter med MR skanninger eller deltagelse i et behandlingsforsøg med ny sclerosemedicin.
Du kan finde flere oplysninger om forskningen i Dansk Multipel Sklerose Center på www.msresearch-dk.

Praktiske oplysninger

Når du møder i Skleroseklinikken, bedes ud henvende dig i receptionen, så sekretæren kan registrere, at du er mødt. Konsultation i klinikken skal altid være bestilt i forvejen. Husk at medbringe eventuel medicinliste og briller.

Telefon og træffetid

Spørgsmål angående sygdom, symptomer, attak, medicin etc. rettes til sygeplejerskerne i telefontiden:
Hverdage kl. 09.00 - 10.30 på telefon 35 45 26 61

Har du spørgsmål om kørsel, ønsker du en kopi af din journal, har du behov for at aflyse eller ændre din tid i klinikken etc., kan du kontakte sekretærerne i telefontiden:
Hverdage kl. 10.30 - 14.00 på tlf. 35 45 26 61

Forhindret i at møde i ambulatoriet

Er du forhindret i at møde til den aftalte tid, er det meget vigtigt, at du melder afbud så tidligt som muligt, så en anden patient kan få glæde af
din tid.
Det kan desværre være svært at få en ny mødetid kort tid efter den aflyste tid, dan konsultationer er planlagt langt frem i tiden.

Blodprøvetagning

Blodprøvetagningen finder du i stueetagen mellem
opgang 4 og 5.

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 07.30 - 15.00
Fredag kl. 07.30 - 14.30

Parkering på Rigshospitalet

Der er parkometerbetaling på offentlige veje omkring Rigshospitalet. Hvis dit besøg varer mere end to timer, kan du få en gratis endagsparkeringsbillet
i vores reception. Den gælder til parkering på hospitalets område, hvis der findes plads.

Betalt transport

Er du bosat i Region Hovedstaden, kan du få betalt din transport til og fra hospitalet, hvis lægen vurderer, at du ikke har mulighed for at benytte offentlig transport. Dette gælder også for pensionister.

Er du bosat uden for Region Hovedstaden, har du ret til at få en del af transporten refunderet efter særlige regler.
Du skal henvende dig til din egen regions kørselskontor.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke være tændt i behandlingsrummene.

Tolk

Har du behov for tolk, skal du ringe på telefon 35 45 26 61 mellem kl. 10.30 og kl. 14.00, så vi kan bestille en tolk til dit næste besøg i Scleroseklinikken.

Rygning

Rigshospitalet er røgfrit område. Patienter og pårørende har dog lov til at ryge i rygepavillonen, der er placeret ved glasgangen mellem opgang 2 og Auditorium 1 & 2.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger uden din tilladelse, heller ikke til dine pårørende.

Patientvejleder

Rigshospitalets patientvejleder står til rådighed, hvis du har brug for vejledning om rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet.
Det kan dreje sig om :

  • Patientrettigheder, fx aktindsigt
  • Mulighed for at klage eller søge erstatning
  • Frit sygehusvalg

Du kan henvende dig anonymt og uforpligtende. Patientvejlederen har tavshedspligt.
Patientvejlederen har kontor i stueetagen afsnit 4102.

Åbningstider:
Mandag - torssdag kl. 10.00 - 13.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Rigshospitalet har desuden udgivet en pjece om patientrettigheder, som du kan få hos personalet.

RIGSHOSPITALETS FACILITETER

Cafeteria

Café Arcade er Rigshospitalets café , som ligger i stueetagen mellem opgang 2 og 3. Caféen har et bredt udvalg af varm og kold mad, samt kaffe og kage.

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 06.00 - 19.00
Lørdag - søndag kl. 08.00 - 18.30

Kiosk

I stueetagen mellem opgang 2 og 3 findes en 7-Eleven kiosk. Kan du købe endagsbilletter til parkering på offentlig vej samt klippekort til bus
og metro.

Åbningstider:
Mandag - søndag kl. 06.00 - 22.00

Kontantautomat

I forhallen i stueetagen findes en hæveautomat,
hvor du har mulighed for at hæve kontanter.

Redaktør