Velkommen til CRPS klinikken

Velkommen til CRPS-klinikken på Rigshospitalet - Glostrup. Her kan du finde generel information, der er rar at vide i forbindelse med dit forløb her hos os

Velkommen til CRPS-klinikken på Rigshospitalet - Glostrup. Her kan du finde generel information, der er rar at vide i forbindelse med dit forløb her hos os

Personale

Til CRPS-klinikken er tilknyttet:

Overlæge Bo Biering-Sørensen
Overlæge Thomas Enggaard
Afdelingslæge Simona Beniczky
Sygeplejerske Ingrid Kristensen og Helle Over gaard
Lægesekretær Lisbet Reeslev

Telefonnumre og træffetider

Lægesekretæren træffes på tlf. 3863 2904 mandag til torsdag fra kl. 08-14.00.

Du finder os her

CRPS-klinikken ligger i Ringvejsblokken, indgang 8, 6. sal

Behandling

Behandlingen af smertetilstande tilrettelægges ud fra en vurdering af netop dit smerteproblem.

Ambulatorium

Fremmøde i ambulatoriet kan kun foregå efter aftale. Bliver du forhindret i at møde til aftalt tid, bedes du så tidligt som muligt melde afbud til CRPS klinikkens sekretær eller via mail: smerteklinik ken.glostrup-hospital@regionh.dk

Oplysninger til og fra andre læger

I forbindelse med din tilknytning til CRPS-klinik ken vil vi indhente oplysninger fra andre læger og indlæggelser, ligesom din egen læge vil blive orienteret om forløbet. Du kan gøre indsigelse mod disse forhold.

Medicin / recepter

Så længe du er tilknyttet CRPS-klinikken, udste der klinikken som regel alle recepter på:

  • smertestillende medicin eller anden medicin, klinikken har påbegyndt

Det er en fordel, hvis du får udstedt recepter i forbindelse med:

  • de faste telefonkonsultationer med sygegeplejersken
  • ved ambulante besøg i ambulatoriet

Recepter på anden medicin, fx hjerte- og astma medicin, skal udstedes af din vanlige læge

Redaktør