Velkommen til Blodsygdomme, sengeafsnit 4043-4044

Velkomstinformation med nyttig viden til patienter, der skal indlægges på Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 4043-4044.

Her kan du læse praktiske oplysninger om sengeafsnittet, som et supplement til den mundtlige information. Vi håber, at pjecen vil være en hjælp for dig og din familie. I er altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål.

Kort om afsnittet

Blodsygdomme, sengeafsnit 4043 og 4044 udgør sammen med Blodsygdomme, sengeagsnit 4041 og 4042 Afdeling for Blodsygdomme.

Vi varetager undersøgelse, behandling og pleje af patienter med akut leukæmi, patienter som skal knoglemarvstransplanteres, patienter med aplastisk anæmi, patienter med hæmofili, som har behov for indlæggelse samt patienter med
dissemineret sklerose, som er indlagt til højdosisbehandling med stamcellestøtte.

Vi er en personalegruppe bestående af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, transplantationskoordinatorer, sekretærer og
servicemedarbejdere. Klinikken er uddannelsessted for sygepleje- og
medicinstuderende samt sosu-assistent- elever.

Vi har tilknyttet fysioterapeuter samt diætist og socialrådgiver, som har mulighed for at vejlede dig under din indlæggelse. 

Støttetilbud

Du har mulighed for at tale med en psykolog, en af Rigshospitalets præster eller en støtteperson fra Etnisk Ressourcetam, som er et tilbud til patienter og pårørende med etnisk baggrund. Ved behov for tolkebistand arrangerer personalet  tele- eller fremmødetolkning med professionel tolk.

På Rigshospitalet er ansat en Ungekoordinator for unge kræftpatienter, op til 29 år. Ungekoordinatoren kan støtte dig og dit netværk og skabe kontakt til andre unge, der også kommer på Riget. Vi har desuden et samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter, som yder støtte til unge mellem 12-24 år. Følg med på Facebook: www. facebook.com/ungdomsmedicin.

Unge mellem 15-29 år kan få nøglekort til Kræftværket, som er et fællesrum for unge.

Afsnittets læger og sygeplejersker vil i samarbejde med dig, være meget opmærksom på din situation og etablere kontakt til de nævnte fagpersoner, såfremt du har behov for det.

Besøgstid

Vi har ikke faste besøgstider.  Det er op til dig at afgøre, hvor meget besøg du har lyst til. Vi beder dog pårørende om at vise respekt for øvrige patienters behov for ro og hvile, da det kan være svært selv at sige fra. 

Når du er indlagt

Vi betræber os på at have en sengestue klar til dig, når du kommer til  indlæggelse. Du vil kunne opleve, at skulle vente på, at stuen er klar, da vi også modtager akutte patienter, som skal indlægges. Hvis du skal vente, kan du sidde i vores opholds- eller spisestue. Vi opbevarer gerne dine personlige ejendele, indtil din stue er klar. Du er velkommen til at gå i dit private tøj, og vi beder dig om at medbringe toiletsager, indendørs fodtøj, badekåbe, joggingsæt eller lignende, samt din faste medicin.

Når du er indlagt, skal du bære et armbånd med dit navn og CPR-nummer til identifikation.

Pårørende

Der må højest være 4 besøgende på stuen ad gangen. Det er vigtigt, at besøgende ikke har tegn på forkølelse eller andre sygdomme, hvor der er risiko for, at du eller andre patienter kan blive smittet. Børn der bliver passet i daginstitution, har større risiko for at bære smitte med bakterier og virus. Derfor må der ikke komme andre børn end dine egne. Er pårørende i tvivl, spørg personalet, inden de går ind på stuen. 

Besøgende må ikke medbringe blomster eller planter i afsnittet af hensyn til din og andre patienters infektionsrisiko. Det er vigtigt at besøgende desinficerer hænderne med håndsprit, når de kommer ind på din stue, for at nedsætte risikoen for bakterier.

Hvis der er andre eller særlige forholdsregler for dig, vil personalet informere om dette.

Under særlige omstændigheder er der mulighed for at din pårørende kan være medindlagt. Dette skal  du aftale med sygeplejersken.

Sundhedsfaglig kontaktperson

Ved din første kontakt får du tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Dine sundhedsfaglige kontaktpersoner vil være de overordnede tovholdere for dit pleje- og behandlingsforløb og vil få et indgående kendskab til dig og din behandlings- og plejeplan.

Der vil være dage, hvor du ikke møder din kontaktlæge eller din kontaktsygeplejerske, men i stedet møder afdelingens øvrige læger og sygeplejersker.

Konsultation

Mens du er indlagt, skal du løbende til konsultation med en læge og en sygeplejerske. Formålet med konsultationen er at sikre, at den behandlingsplan, som din kontaktlæge har lagt, forløber som planlagt, og at der bliver taget hånd om dine aktuelle problemstillinger. 

Konsultation er også din mulighed for at stille spørgsmål og få uddybende information om undersøgelser og behandling.

Konsultation foregår primært mellem kl. 9.30-15.00

Konsultation planlægges efter behov og du skal derfor nødvendigvis ikke til konsultation hver dag. Det vurderes fra gang til gang, hvornår du skal tale med en læge igen.

Pårørende er meget velkomne til at deltage i konsultation og I kan aftale med sygeplejersken eller lægen, hvilke dage dine pårørende deltager. Konsultation foregår som udgangspunkt i konsultationsrummet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, beder vi dig om at forlade stuen under konsultation hos medpatienten, hvis det er muligt for dig. Dette er for at give den enkelte patient mulighed for at tale i enerum med personalet. Er der behov for en længere samtale med din kontaktlæge, planlægges dette oftest efter kl. 13.00.

Patienttavle

På din stue hænger der en tavle, som skal give dig et overblik over den enkelte dag og det samlede indlæggelssforløb. Tavlen benyttes både af dig, lægerne og sygeplejerskerne. Ideen med tavlen er, at give dig et overblik over den enkelte dag og det samlede indlæggelsesforløb.

Når du bliver indlagt, vil dit navn, din kontaktlæge og din kontaktsygeplejerskes navne blive skrevet på tavlen. Dagligt ændres datoen og navnene på de sygeplejersker, der er hos dig i dag- og aftentimerne, samt de aktiviteter eller undersøgelser, der er planlagt for dig. Du er velkommen til også at bruge tavlen til private billeder, tegninger o.l.

Samtaler

I løbet af dit behandlingsforløb vil du modtage rigtig mange informationer og det er ikke altid, du får hørt eller spurgt om alt. Du kan alene eller sammen med dine pårørende til enhvert tid bede om at få en samtale med din læge og/eller sygeplejerske, der kender din situation. Spørg lægen/ sygeplejesken, som vil planlægge en samtale, som fortrinsvis finder sted mellem kl. 13-15.

Døgnrytme

Plejepersonalets mødetider er kl. 7.30-14.30/ 7.30-16.15, kl. 16-23.30 og kl. 23.15-07.45. 

Kl. 09.00-09.20: Tavlemøde, planlægning af dagens konsultationer.
Kl. 12.15-12.45: Lægernes middagskonference.
Kl. 12.15-12.30: Plejepersonalets statusmøde.

Læger og plejepersonale planlægger dagligt din pleje og behandling. Om eftermiddagen kan der være undervisning for personalet.

Faciliteter

Afsnittet er indrettet med en- og to-sengsstuer, med bad og toilet. En-sengsstuerne er forbeholdt patienter indlagt til knoglemarvstransplantation. To af sengestuerne er særligt forbeholdt unge patienter. På ungestuerne kan unge være indlagt sammen uanset køn.

Opholdsstue/spisestue

I afsnittet har vi en opholdsstue, et spiseareal, et træningsrum og et patient- og pårørende køkken. 

Værdigenstande

Vær opmærksom på at opbevaring af værdier sker på eget ansvar. Smykker, ur, penge, kreditkort, computer og lignende har du selv  ansvar for. Du kan låse dine ting inde i skuffen på sengebordet eller i dit garderobeskab på stuen. Hospitalet har ikke mulighed for at erstatte stjålne eller tabte ting. 

Post

Når du er indlagt, kan du få din post videresendt til afsnittet. Du skal henvende dig til postvæsenet for at få midlertidig adresseændring. Du kan også få dit avisabonnement flyttet midlertidigt.

TV, telefon og internet (WIFI)

Til alle patienter er der på sengestuerne eget tv. Hovedtelefoner til brug ved tv´et kan købes i Rigshospitalets kiosk. Der er mulighed for at låne en DVD afspiller i afsnittet.

Der er telefon på alle sengestuer, og det er gratis at bruge telefonen. Du skal taste 0 før indtastning af nummeret du vil ringe til. Pårørende kan også ringe til dig til normal telefontakst.  For oplysninger om hvordan dine pårørende ringer til dig, kan du kontakte sekretæren eller sygeplejersken. Det er tilladt at bruge mobiltelefon.

Der er gratis trådløst internetadgang, hvis du medbringer din computer. Du kan bede sekretæren eller sygeplejersken om at få udleveret en adgangskode.

Motion og bevægelse

Afsnittet er indrettet med et træningslokale med løbebånd, crosstrainer, træningsmåtter og vægte. Motion giver en naturlig træthed, du bliver stærkere og får mere energi. Motion giver mere livskvalitet. Det er ikke for sent at komme i gang, selv om du måske ikke tidligere har dyrket motion. 

Vi ved fra undersøgelser, at motion og bevægelse også har en gavnlig effekt under behandlingsforløb. Fysioterapeuten kan give dig et træningsprogram og introducere dig til træningsrummet. 

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.10 - 11.30 er der fællestræning i træningsrummet under vejledning af en fysioterapeut. Alle er velkomne til fællestræningen, som tilpasses et tempo, der passer dig.

Grønne områder

Vi anbefaler, at du opretholder et så normalt hverdagsliv som muligt under din indlæggelse. Vi har Fælledparken og Søerne lige rundt om hjørnet, og har du det godt, opfordrer vi dig til at bruge vores grønne omgivelser. Du kan læse mere i pjecen: KRAM – kort over gåruter. Når du går en tur, giv besked til sygeplejersken, så vi undgå unødig bekymring.

Der kan være situationer, hvor din behandling kræver, at vi kan observerer dig, og du kan derfor ikke forlade afsnittet.

Måltider

Alle tre hovedmåltider serveres fra buffeten ved spisearealet.

  • Morgenmad kl. 08.00 – 09.30
  • Frokost kl. 11.45 – 12.20
  • Aftensmad kl. 17.30 – 18.00

Du kan finde en oversigt over menuen på din sengestue. Har du behov for en særlig diæt, skal du informere sygeplejersken om dette. Hvis du ikke har mulighed for at gå i spisestuen, får du bragt din mad til sengestuen. Vi tilbyder desuden en række mellemmåltider, der er tilpasset dine individuelle ønsker og behov. Mens du er indlagt vil din ernæringstilstand løbende blive vurderet med henblik på at forebygge eventuelt vægttab. Vurderingen bygger på din aktuelle vægt og dit kostindtag. Det betyder, at du skal veje dig minimum en gang om ugen på afsnittets vægt.

Medbragt mad

Du er velkommen til at medbringe egne madvarer, hvis du ønsker noget særligt, som vi ikke har til rådighed. Madvarerne kan opbevares i patientkøleskabet i patient- og pårørende køkkenet. Angiv navn og dato på madvaren, når du lægger det i køleskabet, og husk at kassere det, du ikke får spist. 

Patient- og pårørende køkkenet må ikke anvendes til tilberedning af mad, men udelukkende til opvarmning og anretning af allerede tilberedt mad, som du eller dine pårørende har medbragt. Se i øvrigt pjecen: ”Mad og hygiejne i patient- og pårørende køkkenet”.

Pårørende har også mulighed at købe mad fra buffeten.Et måltid koster 1-2 spisebilletter, som skal afleveres til personalet i afsnittet. En billet koster 25 kr. og kan købes i Cafe Riget i stueetagen mellem opgang 2 og 3.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt. Det betyder, at personalet ikke informerer pårørende eller andre om din sygdom eller behandling uden at du har givet tilladelse til det.

Journalindsigt

Du kan finde oplysninger fra din journal via ”Min Sundhedsplatform”. Du logger på Min Sundhedsplatform med nem-id på din PC, tablet eller smartphone. 

På Min Sundhedsplatform kan du bl.a.: Se dele af din journal, se prøvesvar, se tidligere og kommende aftaler, læse besøgssammendrag samt modtage, udfylde og returnere spørgeskemaer. Prøvesvar fra prøver taget under indlæggelse  frigives ved udskrivelsen, mens prøvesvar fra patologi, cytologi, genetik og røntgen/ultralyd frigives efter 7 døgn. Alle øvrige prøvesvar frigives efter 3 døgn.

Du kan få en kopi af din journal hos personalet. Hvis du får en kopi udleveret eller tilsendt, og har behov for at få forklaret indholdet, kan du ringe til sekretæren og få aftale med læge. Et samlet overblik over din sundhedsjournal og sundhedsvæsenets tilbud, får du på Sundhed.dk. 

Når du bliver udskrevet

Når du bliver udskrevet, får du information om, hvad du skal være opmærksom på, når du kommer hjem. Du får en tid til din næste læge- eller sygeplejekontrol i ambulatoriet. Det vil fortrinsvis være din kontaktlæge, der ser dig til dine lægekontroller. Dette afhænger dog af, hvor ofte du skal til kontrol.

Udlevering af medicin

Du får udleveret den medicin der ordineres som led i behandlingen af din sygdom. Hvis du tager daglig medicin for en anden sygdom, skal du bruge din egen medicin også under indlæggelse. Rigshospitalet udleverer ikke denne medicin, men sygeplejerske og læge skal vide besked såfremt du tager egen medicin. Ved enhver ændring, får du gennemgået medicinændringerne og udleveret en opdateret liste.

Hvis du vil vide mere

På www.rigshospitalet.dk finder du under ”Praktisk Information”, ”Vejledning og rettigheder” og ”Undersøgelse og behandling” meget nyttig information. 
Hvis du har behov for hjælp til at finde information, er du velkommen til at spørge personalet.

I afsnittet har vi mange forskellige pjecer. Personalet kan vejlede dig i forhold til dine behov.

Kørsel og parkering

Som hovedregel skal du selv sørge for og betale kørslen, når du skal til behandling på hospitalet og hjem igen.

Du kan dog have ret til at blive kørt eller få kørselsgodtgørelse efter sundhedslovens regler om befordring. Hvis du kan få kørselsgodtgørelse fra din kommune, skal du ved hvert besøg i klinikken have udleveret en kørselsseddel. Kørselssedlen får du hos sekretæren i receptionen. Hvis din helbredstilstand ikke tillader transport med offentlige transportmidler, vil vi sørge for anden transport til dig. 

Du kan læse mere om dine muligheder for at få kørsel og kørselsgodtgørelse på Rigshospitalets hjemmeside, www.rigshospitalet,.dk, patientrettigheder. ”Transport til og fra behandling”.  Under ”Praktisk information” finder du ”Kort over Blegdamsvej” og ”Parkering på Blegdamsvej”.

Ledelse 

Overlæge Peter Kampmann
Afdelingssygeplejerske Lone Siersbæk
Vi ønsker dig et godt ophold og behandlingsforløb. Sig gerne til hvis der er noget, du synes, vi kan gøre bedre eller anderledes.   
 

Redaktør