Velkommen til Blodsygdomme, klinik 4222

Velkomstinformation med nyttig viden til patienter, som skal besøge eller være indlagt på Blodsygdomme, klinik 4222.

Her kan du læse praktiske oplysninger om klinikken

Kort om afsnittet

Vi varetager primært undersøgelser og behandling af nogle former for leukæmi, blødningsforstyrrelser og andre godartede blodsygdomme. Vi modtager alle akutte telefoniske henvendelser fra patienter fra hele klinikken.

Alle knoglemarvsundersøgelser og rygmarvsprøver foregår i klinik 4222.
Du bliver tilknyttet et mindre team af læger og sygeplejersker, så du oplever en højere grad af kontinuitet i dit forløb hos os.

Når du møder, skal du melde din ankomst i receptionen. Medbring dit sygesikringsbevis til identifikation.

Udenfor åbningstid

Ved akut opståede problemer uden for åbningstiden, skal du ringe til sengeafsnittet på Telefon: 3545 5052.

Under dit besøg

Ambulant behandling kan strække sig over nogle timer, og vi opfordre dig til at tage en madpakke med. Vi tilbyder kaffe, te og kolde drikke samt lidt snacks.

Vi tilstræber at overholde din aftalte tid. Der kan dog forekomme ventetid på grund af akutte og uforudsete opgaver. Du kan være med til at forebygge ventetid ved at komme til den aftalte tid eller give besked, hvis du bliver forsinket.

Blodprøveprøvetagning

Analyse af dine blodprøver er en væsentlig forudsætning for dit behandling. Hvis du ikke har et centralt venekateter foregår blodprøvetagning i afsnit 5001.

Skal du have taget blodprøver i forbindelse med din kontrol hos os, skal du møde til blodprøvetagning en time før din lægetid eller alternativt få dem taget dagen før.

Ambulatorium for Blodprøvetagning

Afsnit 5001, stueetagen mellem opg. 4 og 5
Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.00,
fredag til kl. 14.30.
Der kan være længere ventetid kl. 9.00 – 12.30.

Sundhedsfaglig kontaktperson

Under dit ambulante forløb vil du få en kontaktlæge og – sygeplejerske, som er overordnede tovholdere for din pleje- og behandling. Der vil være dage, hvor du ikke møder din kontaktlæge eller din kontaktsygeplejerske. På disse dage varetager teamets øvrige læger og sygeplejersker din pleje og behandling.

Pårørende

Mange oplever under et behandlingsforløb at få meget information. Det er ikke altid, man får hørt eller spurgt om det, man gerne vil vide. Du er altid velkommen til at tage en pårørende med til konsultation.

Trådløst internet

Som patient eller pårørende på Rigshospitalet kan du komme gratis på trådløst internet, hvis du medbringer din egen bærbare computer, tablet eller smartphone. Du kan få en adgangskode af sekretæren i receptionen eller i Informationen i forhallen.

Udlevering af medicin

Den medicin som indgår i behandlingen af din blodsygdom eller er en direkte følgesygdom til behandlingen, får du udleveret gratis. Har du brug for medicin mellem dine besøg, skal du ca. 1 uge før ringe og aftale dette med sygeplejersken.

Øvrig medicin, skal du selv købe på apoteket.

Ved enhver ændring eller udlevering af medicin, får du en opdateret medicinliste.

Kørsel og parkering

Som hovedregel skal du selv sørge for og betale kørslen, når du skal til behandling på hospitalet og hjem igen. Ambulante patienter kan få udleveret en gratis endags parkeringsbillet ved henvendelse hos sekretæren.

Du kan dog have ret til at blive kørt eller få kørselsgodtgørelse efter sundhedslovens regler om befordring. Hvis din helbredstilstand ikke tillader transport med offentlige transportmidler, vil vi sørge for anden transport til dig.

Du kan læse mere om dine muligheder for at få kørselsgodtgørelse på Rigshospitalets hjemmeside, www. rigshospitalet/Vejledning og rettigheder/
patientrettigheder, ”Transport til og fra behandlingssted”. Under Praktisk information finder du ”Kort over Blegdamsvej” og ”Parkering på Blegdamsvej”.

Under ”Vejledninger og rettigheder” kan du læse om dine rettigheder som patient.

Skriftlig patientinformation

Vi har i afsnittet mange pjecer. Tal med din sygeplejerske, som kan vejlede dig i forhold til hvilke pjecer, der er relevant for dig.

Vi ønsker dig et godt ophold og behandlingsforløb. Sig gerne til, hvis der er noget, du synes, vi kan gøre anderledes.

Ledelse

Overlæge Ulrik Malthe Overgaard
Afdelingssygeplejerske Birgith Skovsgaard

Redaktør