Velkommen til Blodsygdomme, klinik 4034

Velkomstpjece med nyttig information til et ophold i Blodsygdomme, klinik 4034.

Her kan du læse praktiske oplysninger om ambulatoriet. Pjecen er et supplement til den mundtlige information. Vi håber, at pjecen kan være en hjælp for dig og din familie. I er altid velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål.

Kort om klinikken

Klinikken på 4034 udgør sammen med Afdeling for Blodsygdomme, sengeafsnit 5052. Vi er et af tre hæmatologiske teams i Afdeling for Blodsygdomme. 

Vi varetager undersøgelse, pleje og behandling af mennesker med blod- og lymfekræftsygdomme. 

I klinikken møder du læger, sygeplejersker og sekretærer. Du bliver tilknyttet et mindre team af læger og sygeplejersker, så du oplever en højere grad af kontinuitet i dit behandlingsforløb. 

Støttetilbud

Hvis du har behov for henvisning til diætist, socialrådgiver, psykolog, præst eller det etniske ressourceteam, sørger vi for dette.

Ved ankomst, skal du henvende dig i receptionen og vise dit sundhedskort til identifikation.

Under dit besøg

Ambulant behandling kan strække sig over nogle timer, det er derfor en god ide, hvis du tager en madpakke med. Vi kan tilbyde kaffe, te og kolde drikke samt lidt snacks.

Vi tilstræber at overholde din aftalte tid. Der kan dog forekomme ventetid på grund af akutte og uforudsete opgaver. Du kan være med til at forebygge ventetid ved at komme til den aftalte tid eller give besked, hvis du bliver forsinket. 

Gæstenet - trådløst internet

Der er gratis trådløst internetadgang, hvis du medbringer din egen bærbare computer, tablet eller smartphone. Du kan få en adgangskode af seketæren. Du må ikke benytte din mobiltelefon til internetdeling, da det kan forstyrre livsvigtigt overvågningsudstyr.

Kontakt

Afdeling for Blodsygdomme, klinik 4034, 
opgang 4, 3. sal
Telefon 35 45 40 34
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø

Sekretærer (tast 1)

Telefontid kl. 08.00 - 15.00

  • Tidsbestilling til lægekonsultation
  • Bestilling af kørsler

Akut sygeplejersker (tast 2)

Telefontid kl. 08.00 - 15.00 

  • Akut opstået sygdom

Sygeplejersker (tast 3)

Telefontid kl. 08.00 - 15.00

Her kan du

  • Få svar på blodprøver
  • Stillle spørgsmål, der ikke kan vente til næste aftale
  • Stille spørgsmål til medicin

Udenfor åbningstid

Ved akut opståede problemer i weekenden eller i hverdage i tidsrummet kl. 15.00 - 08.00, skal du ringe til  vores sengeafsnit Telefon 35 45 50 52

Blodprøver 

Analyse af dine blodprøver er en væsentlig forudsætning for dit behandlingsforløb. Hvis du ikke har et centralt venekateter foregår blodprøvetagning i afsnit 5001.

Skal du have taget blodprøver i forbindelse med en lægeaftale, skal du møde til blodprøvetagning én time før din lægeaftale eller alternativt få dem taget dagen før.

Ambulatorium for Blodprøvetagning

Afsnit 5001, stueetagen mellem opg. 4 og 5
Mandag - torsdag kl. 07.30 - 15.00, fredag 07.30 - 14.30
Der kan være ventetid mellem kl. 9.00 – 12.30.

Sundhedsfaglig kontaktperson

I dit ambulante forløb vil du få tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Dine sundhedsfaglige kontaktpersoner vil være de overordnede tovholdere for dit pleje- og behandlingsforløb og vil således få et indgående kendskab til dig og dit behandlings- og plejeforløb.  

Der vil være dage, hvor du ikke møder din kontaktlæge eller din kontaktsygeplejerske. På disse dage varetager teamets øvrige læger og sygeplejersker din pleje og behandling.

Pårørende

Pårørende er meget velkomne i ambulatoriet. Mange oplever, under et behandlingsforløb, at få meget information. Det er ikke altid, man får hørt eller spurgt til alt, man gerne vil vide. Du er altid velkommen til at tage en pårørende med til din aftale i ambulatoriet.

Udlevering af medicin

Den medicin, som indgår i behandlingen af din blodsygdom eller er en direkte følgesygdom til behandlingen, får du udleveret gratis. Har du brug for medicin mellem dine besøg, skal du ca. 1 uge før ringe og aftale dette med sygeplejersken. Øvrig medicin, skal du selv købe på apoteket. Recepter udlevers kun ved lægebesøg.

Du har krav på, at være informeret om den medicin du får. Ved enhver ændring eller udlevering af medicin, får du en opdateret medicinliste. 

Besøgssammendrag

Som afslutning på dit besøg i ambulatoriet kan du, hvis du ønsker det, få udleveret et besøgssammendrag. Her vil du blandt andet kunne læse dagens konsultationsnotat og orientere dig om fremtidige aftaler. 

Min Sundhedsplatform

Du har som patient mulighed for at benytte ”Min Sundhedsplatform”. Her kan du læse journalnotater, prøvesvar og se fremtidige aftaler. Journalnotater kan ses, når de er godkendte, mens prøvesvar kan ses, når prøverne er færdige. Du kan læse mere i pjecen ”Min Sundhedsplatform”, som du kan få udleveret i ambulatoriet. Du er altid velkommen til at spørge personalet om hjælp.

Kørsel og parkering

Som hovedregel skal du selv sørge for og betale kørslen, når du skal til behandling på hospitalet og hjem igen. Ambulante patienter kan få udleveret en gratis endags parkeringsbillet ved henvendelse hos sekretæren. 

Du kan dog have ret til at blive kørt eller få kørselsgodtgørelse efter sundhedslovens regler om befordring. Hvis din helbredstilstand ikke tillader transport med offentlige transportmidler, vil vi sørge for anden transport til dig. 

Du kan læse mere om dine muligheder for at få kørselsgodtgørelse på Rigshospitalet hjemmeside, www.rigshospitalet/Vejledning og rettigheder/ Patientrettigheder, ” Transport til og fra behanlingdlingssted”. 


Skriftlig patientinformation

Vi har i afsnittet mange pjecer. Personalet kan vejlede dig i forhold til hvilke, der er relevante for dig. 

Vi ønsker dig et godt behandlingsforløb. Sig gerne til hvis der er noget, du synes, vi kan gøre bedre eller anderledes.

Ledelse

Overlæge Jette Sønderskov Gørlev
Afdelingssygeplejerske Rikke Skjøde Baes
 

Redaktør