Velkommen til Audiologisk Afdeling

Velkomstmateriale for Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital

Afdelingens opgave

Afdelingens opgave er at hjæpe personer med høreproblemer. Al undersøgelse, behandling og service er gratis. 

Hvad laver Audiologisk Afdeling

Vi laver en undersøgelse, høreprøver, ørepropper og tilpasning af høreapparater, samt vi vejleder i brug  af høreapparater og service af ørepropper og høreapparater. 

Henvisning til afsnittet

Hvordan - man skal henvises af en ørelæge.
Hvorfor - høreproblemer kan eventuelt skyldes ørevoks, som skal fjernes inden undersøgelsen her. 

Hvad sker der

Undersøgelse.
Høreprøve. 
Svar på høreprøve og eventuelt valg af høreapparat. 

Er hjælpen et høreapparat

Hvis ja, laves aftryk til øreprop. 
Ny mødedato og tid til høreapparat-tilpasning.

Hvorfor ventetid i ambulatoriet

Fordi den samlede undersøgelse foregår hos flere personer. Vi gør, hvad vi kan for at afkorte ventetiden. 

Hele undersøgelsen varer normalt 2½ - 3 timer. 

Hvad sker der ved høreapparattilpasningen, som varer ca. 1 time

  • vi finder det bedst egnede høreapparat til dig
  • vi tilpasser det og måler virkningen 
  • vi vejleder dig i brugen af høreapparatet
  • vi fortæller dig om andre institutioner, som kan hjælpe dig. 

Hvis der er noget galt

Hvis dit høreapparat ikke virker/er i stykker, kan du sende det til firmaet eller aflevere det til audiologisk afdeling - adressen på firmaet finder du i instruktionsbogen, som udleveres sammen med høreapparaterne. 

Generelt

Du har mulighed for at se din journal på sundhed.dk 

Hvis du mangler batterier, så kontakt 

Oticon
Telefon 39 17 74 77 ml. kl. 8.00 - 16.00
Onlinebestilling: batterier@oticon.dk

Hvis du skal have tekniske hjælpemidler eller undervisning, så ring til:

København

Center for specialundervisning for voksne 
Frankrigsgade 4, 2300 København S
Telefon - 82 56 11 00 fra kl. 9.00 - 14.00

Frederiksberg

Hørevejledningen, Hjælpemiddelcentret 
Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang 13
2000 Frederiksberg 
Telefon - 38 21 50 20 ml. kl. 10.00 - 14.00

Hellerup

Kommunikationscentret 
Rygårds Alle 45, 1. sal
2900 Hellerup
Telefon - 45 11 47 00 

Redaktør