Velkommen til Afdeling for Rygmarvsskader - Hornbæk

Heri findes information til patienter og pårørende.

Information til patienter og pårørende

Adresse

Rigshospitalet - Hornbæk Afdeling for Rygmarvsskader Havnevej 25, 3100 Hornbæk

Telefon

Afdelingens hovedtelefonnummer er: 38 63 19 50 hvorfra der kan omstilles direkte til det ønskede afsnit på Afdeling for Rygmarvsskader. De vigtigste øvrige direkte telefonnumre er:

Reception:

38 63 19 50

2. sal:

38 63 19 26

3 sal:

38 63 19 09

Hjemmeside

Du kan hente yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.rigshospitalet.dk.

Besøgstider

Vi har ingen faste besøgstider, men det er hensigtsmæssigt, at besøgende kommer, når den daglige behandling er slut - medmindre andet er aftalt. For eksempel er pårørende, i et vist omfang, velkomne til at deltage i den daglige træning i terapierne. Om aftenen slutter besøgstiden kl. 21.30. 

Hvis du har mange gæster, kan du låne et af vore konferencerum. Spørg en sygeplejerske eller assistent på sengeafdelingen. Det vigtigste er, at du og din medpatient finder ud af det, så I begge har det privatliv på stuen, som I ønsker. Der er også andre rum vi kan henvise til. NB: Pårørende skal af hygiejnemæssige grunde benytte toilettet på gangen.

Klinikkens fysiske rammer

Klinikken har 2 sengeafsnit - et 7-døgns afsnit og et 5-døgns afsnit. Derudover er der et træningsafsnit bestående af et træningskøkken, et varmtvandsbassin, en trænningssal og diverse andre træningslokaler. Endvidere er der 1 træningslejlighed tilknyttet afdelingen. Lejligheden er til brug for helt selvhjulpne patienter, der kan klare sig selv i det daglige. Aftaler om at bo i lejlighed træffes med en kontaktperson på afdelingen.

TV:

Der er fjernsyn og video på hver stue samt i opholdsstuerne på hvert afsnit. Det er muligt at låne hovedtelefoner til fjernsynet. Spørg plejepersonalet. 

Telefon/mobiletelefon:

Der er telefon på hver stue. Det er gratis at ringe indenrigs. Ønsker du at ringe til 70-numre, 90-numre, særtjenester eller udlandet, er det nødvendigt at købe et telekort. Du kan bruge mobiltelefon, bare du husker at slukke den under træning.

PC og Internet:

Klinikken har trådløs internetforbindelse. Der er computere med internetadgang til fri afbenyttelse i hvert afsnit. Er ergoterapien åben, kan du også komme på internettet via de stationære computere i ergoterapirummet. Kontakt personalet for at få brugernavn og adgangskode til netværket. Hvis du medbringer din egen computer er det på eget ansvar.

Familierum:

Vi har et familierum, som du kan reservere. Her kan du overnatte sammen med dine pårørende. Du skal blot være uafhængig af personalets hjælp. Henvend dig til personalet, hvis du ønsker at reservere familierummet.

Patientkøkken:

På hver etage findes der et køkken, som er indrettet, så det kan benyttes af patienter og deres pårørende. Der er endvidere et køleskab ved siden af spisestuen, som du kan benytte. Træningskøkkenet i stueplan kan reserveres ved henvendelse til ergoterapeuterne.

Tøjvask:

Der er vaskemaskine og tørretumbler på 2. og 3. sal til fri afbenyttelse. Du skal blot selv sørge for vaskepulver. Vi anbefaler, at du sender vasketøjet med dine pårørende hjem, hvis du ikke selv kan vaske.

Post:

Post til patienter kan du finde i patientpostkassen ved sygeplejekontorerne på 2. og 3. sal. Frankerede kuverter kan afleveres i receptionen eller lægges i postkassen uden for hovedindgangen. Frimærker kan købes i kiosken overfor klinikken.

Hensyn til medpatienter:

Med baggrund i at de fleste ligger på 2-sengsstuer, opfordrer vi til, at man tager hensyn til hinanden i hverdagen – herunder anvendelse af PC, telefon o.a.

Modtagelse - den første dag

Den første dag bliver du modtaget af en sygeplejerske, en læge, en ergoterapeut og en fysioterapeut fra dit kommende team. 

Måltider

Vi serverer tre daglige hovedmåltider samt mellemmåltider. Gæster kan købe spisebillet til morgen-/frokost- og middagsmad (maks. 2 gæster pr. patient):

Morgenmad serveres fra kl. 07.30-09.30 Frokost serveres kl. 11.30-12.30 Fra kl. 13.00 serveres der kaffe, te og frugt i spise-/dagligstuerne Aftensmad serveres fra kl. 17.30-18.15 Aftenkaffe og te serveres fra kl. 19.00

Medicin

Hvis du tager medicin, som ikke har forbindelse med rygmarvsskaden, skal du huske at tage den med. Får du brug for at supplere din medbragte medicin under indlæggelsen, kan du bestille og købe det på Hornbæk Apotek.

Penge og værdigenstande

Pas godt på dine penge mens du er indlagt - det er dit ansvar, at de opbevares forsvarligt. På din stue er der et skab, som kan låses. Medbringer du andre værdigenstande, f.eks. computer, mobiltelefon, smykker o.lign. er det også på eget ansvar.

Målsætningsmøder

Under indlæggelsen vil du og dine pårørende blive inviteret til målsætningsmøder. Formålet med møderne er, at du bliver støttet i at opretholde kontrol og overblik under dit indlæggelsesforløb. Til mødet er du med til at fastlægge de nærmeste mål og planer og det besluttes, hvem det er, der handler for at målene nås.

Rygning 

Der må ikke ryges på Afdeling for Rygmarvsskader. Rygeforbuddet omfatter hele hospitalsområdet, både ude og inde. Lejligheden, som er tilknyttet afdelingen, er også røgfri - såvel inde som ude. Hvis du er ryger og er interesseret i at holde op med at ryge, kan vi tilbyde dig behandling med nikotinplaster og/eller nikotintyggegummi. Henvend dig til lægen på afsnittet eller sygeplejepersonalet.

Alkohol

Afdeling for Rygmarvsskader ser alkoholindtagelse som uforeneligt med højt specialiseret genoptræning. Individualiserede hensyn er umulige at administrere, hvorfor alkoholindtagelse ikke er tilladt. 

Euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer, herunder cannabis (undtaget herfra er lægeordineret cannabis som led i en behandling). 

Patientens rettigheder - en vejledning til patienter og pårørende. Du kan få en pjece om patientens rettigheder udleveret på afsnittet.

Redaktør