Velkommen til Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Sengeafsnit 11/21

Informationer, der kan være nyttige ved indlæggelse på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme.

Rygkirurgisk patient

I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du er indlagt i afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. Det er vores opgave, at sikre bedst mulige undersøgelser, behandling og pleje, og vi bestræber os samtidig på at skabe gode og trygge rammer. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, hører vi gerne fra dig.

Om sengeafsnittet

Vi er et rygkirurgisk sengeafsnit, der behandler patienter som skal opereres i nakke og lænderyg. Vi modtager patienter til akutte og planlagte indlæggelser.

Når du bliver indlagt

Velkomst

Når du møder vil du blive budt velkommen af personalet i afdelingen og du vil blive vist tilrette på din stue. Du vil få målt blodtryk, puls og temperatur.

Identifikationsbånd

Du vil få et identifikationsbånd om håndleddet med dit navn og dit cpr-nr. Det er vigtigt, at du beholder armbåndet på under hele din indlæggelse.

Kontaktpersoner

I afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme arbejder vi med begrebet den behandlingsansvarlige læge (BAL). Den behandlingsansvarlige læge er den gennemgående lægelige behandler i afdelingen.

Glostrup Hospital, indgang

Din behandlingsansvarlige læge er den kirurg, som har set dig ved forundersøgelsen i klinikken og som skal operere dig. Det er primært også denne læge, som vil tilse dig under hele din indlæggelse.

Din behandlingsansvarlige læge:
__________________________________________________________

Kontaktsygeplejersken er den sygeplejerske, der har ansvaret for dit daglige plejeforløb, mens du er indlagt.

Spørgsmål og samtaler

Du kan altid henvende dig til plejepersonalet på afsnittet, hvis du har spørgsmål. 
Mellem kl. 07.00-07.30, 15.00-15.30 og 23.00-23.30 er der vagtskifte for personalet. I dette tidsrum vil døren til personaletrummet være lukket.

  • Har du og dine pårørende brug for særlige oplysninger eller uddybende samtaler, kan dette planlægges med plejepersonalet.

Det kan være en god idé at have en pårørende med til en samtale. Det vil være en fordel, hvis du vælger en enkelt pårørende som er kontaktpårørende til afdelingen.
Ønsker du ikke, at pårørende får oplysninger om dit behandlingsforløb, skal du give besked til plejepersonalet.

Stuegang

Her kan du tale med lægen om undersøgelsesresultater, operation og planer for den videre behandling. Du kan desuden få svar på spørgsmål i forbindelse med din sygdom og medicin.

Genoptræning

Hvis det skønnes nødvendigt vil afdelingens fysioterapeuter i samarbejde med dig vurdere dit behov for videre kommunal genoptræning. Hvis genoptræning vurderes nødvendigt, udarbejdes en genoptræningsplan (GOP), som sendes elektronisk til din hjemkommnune. Du indkaldes helt automatisk hertil.

Uddannelse

I sengeafsnittet er vi med til at uddanne forskelllige sundhedspersoner, f.eks. sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Du vil derfor ofte møde studerende og elever, som gerne vil overvære eller deltage i dine undersøgelser, behandlinger og/eller pleje. Vi håber på forståelse herfor.

Mobiltelefon

Det er tilladt at bruge mobiltelefon i afsnittet. Når du opholder dig på sengestuen, bør du holde mobiltelefonen på lydløs, så du ikke forstyrrer andre patienter. Husk at medbringe en oplader.

Påklædning

Når du forlader din sengestue, ser vi gerne at du har dit eget tøj, morgenkåbe eller træningstøj på. Husk at medbringe skridsikre sko.

Penge og værdisager

Penge og værdisager har du selv ansvaret for under din indlæggelse. Du kan låse værdigenstande ind i det skab, du har fået tildelt på sengestuen. Vi opbevarer din nøgle mens du er til operation.

Udskrivelse

Udskrivelsen vil blive planlagt i samarbejde med dig, så snart din tilstand tillader det. Du er klar til udskrivelse, når de oplistede punkter, bagerst i Patienthåndbogen, er opfyldt, eller gennemgået med dig. Du kan blive udskrevet alle ugens dage også i weekender. 
Ved udskrivelsen sender vi et brev til din egen læge med oplysninger om de undersøgelser og den behandling du har modtaget under indlæggelsen. Din egen læge får besked om den medicinske behandling, vi udskriver dig med. 
Den videre behandling foregår hos din egen læge medmindre andet er aftalt.

Udlån af hjælpemidler

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal så vidt muligt selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage, når lånetiden udløber.

Transport

Som udgangspunkt sørger du selv for transporten til og fra hospitalet. Hvis lægen vurderer, at du af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, sørger hospitalet for transport og betaler for denne. Hvis du er i tvivl om dine muligheder for fri transport, kan du spørge en læge eller sygeplejerske, eller hospitalets patientvejleder på tlf. 38 66 66 37.

Hjælp i hjemmet

Hvis der er forhold der gør at du, efter udskrivelsen, ikke vil kunne klare dig i hjemmet, uden kommunal indsats, skal du kontakte visitationen i din hjemkommnune for at få etableret nødvendig hjælp. Da det er kommunens opgave at sørge for den pågældende hjælp, er det også kommunen, der afgør den endelige form for hjælp. Der kan evt. være tale om en form for egenbetaling.
Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje vil vi kontakte kommmunen.

Min Sundhedsplatform

Du kan komme i kontakt med os på Min Sundhedsplatform på www.minsundhedsplatform.dk, her kan du bl.a. skrive direkte til os, hvis du har spørgsmål, læse dele af din journal og se prøvesvar.

Spisetider og kost

Vi serverer mad fra hospitalets eget køkken i afdelingens dagligstue. Vi henstiller til at du, så vidt det er muligt, selv henter din mad. Du er meget velkommen til at spise i dagligstuen, men også på din sengestue, hvis du ønsker det.

Vi serverer:
Morgenmad kl. 08.00
Middag kl. 12.00
Aftensmad kl. 17.30

Hertil kommer mellemmåltider eftermiddag og aften. Sig til hvis du har specielle kost behov. Der forefindes et patientkøleskab i dagligstuen til egne medbragte mad og drikkevarer.

Besøgstider

Pårørende er naturligvis velkomne til at besøge dig under indlæggelsen. Der er fri besøgstid. Hvis der er aktiviteter på stuen med andre patienter, vil besøgende blive bedt om at forlade stuen. Samtidig bør det respekteres, hvis andre patienter har behov for at hvile. 
Vi henstiller til at pårørende forlader stuen/ afdelingen senest kl. 22.00 for at skabe ro på sengestuerne.

Kontakt

Har dine pårørende brug for at ringe til afdelingen, kan de ringe på følgende telefonnumre:
Sygeplejerskerne 11: 38 63 38 11
Sygeplejerskerne 21: 38 63 38 21
Lægesekretærerne: 38 63 36 11
Telefoniske henvendelser er mulige hele døgnet.

Rygning

Hospitalet er røgfrit område. Hvis du er operationspatient, opfordrer vi dig til ikke at ryge, så du kan opnå optimal sårheling. 

TV og trådløst netværk

Du kan se TV i opholdsstuen eller på din sengestue. Hospitalet har trådløs internetadgang for patienter og pårørende, se vejledning på sengesstuen. Internetadgang for patienter og pårørende er gratis.

Dekorativt billede

Hospitalet tilbyder.......

Cafe´og kiosk: ligger i forhallen og har åbent i hverdage mellem 08.30 - 19.00 og weekender 11.00 - 16.00. Patienter og pårørende har mulighed for at bestille takeaway fra cafeén. Cafeén tilbyder morgenmad, frokostaftenanretninger, drikkevarer mv. Maden kan bestilles ved personlig henvendelse eller på telefon 38 63 23 07
Automat: forefindes i forhallen, hvor der kan trækkes sandwich, varme og kolde drikke, frugt og slik.
Frisør: Dame- og herrefrisørsalon findes i forhallen ved indgang 3. Åbningstid: mandag til fredag 10.00 - 17.00. Tidsbestilling på 43 96 44 63

Parkering

Du kan parkere gratis i 3 timer på hospitalets område. Hvis du har brug for at forlænge din parkeringstid, kan du gøre dette ved at ringe på tlf. 38 63 38 63 og oplyse dit CPR. nummer samt registreringsnummer på din bil. Vær opmærksom på parkeringsskiltene. Du kan få en parkeringsbøde, hvis du ikke overholder de givne tidsbegrænsninger eller parkerer udenfor de markerede områder. Hospitalet påtager sig ikke ansvaret for din bil under parkeringen.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om afdelingen på vores hjemmeside: www.rigshospitalet.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til lægen eller plejepersonalet, er det en god idé at have dem på skrift.

Med venlig hilsen
Personalet i 11/21

Kort over Glostrup Hospital
Redaktør