Velkommen til Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062

Velkomstinformation til børn og forældre om besøg eller indlæggelse på Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062.

Kære familie

I er kommet, fordi jeres læge eller 1813 har vurderet, at jeres barn skal tilses af en børnelæge

I Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 modtages jeres barn først af en sygeplejerske, som vil vurdere jeres barn. Barnet vil blive vejet, få målt puls og temperatur mm. umiddelbart efter, at I er ankommet.

Vi følger et landsdækkende system (triage), hvor vi scorer jeres barn i farvekategorier på baggrund af disse målinger; rød for mest syg og grøn for
mindst syg.

Denne triagering sikrer, at børnelægen ser de sygeste børn først og dernæst dem, der har ventet i længst tid.

I nogle tilfælde er der brug for at tage blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre prøver under udredningen.

Husk at den tid I er her og venter, betragtes af os som en vigtig og relevant observationstid af jeres barn.

Når jeres barn er blevet undersøgt, lægger vi sammen en plan for, hvad der skal ske efterfølgende. Er der behov for indlæggelse? Kan jeres barn komme hjem? Osv.

Mens I venter

Vi har i Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 kun få undersøgelsesstuer og kan desværre ikke tilbyde alle en seng eller stue. Hvis der står en ledig barnevogn på gangen, er I velkomne til at låne den til jeres
barn.

Mad og drikke

I venteværelset/legestuen er der en vandautomat og en kaffeautomaten, hvor I for 5 kr kan trække kaffe, te og kakao. Hvis jeres barn har brug for mad i ventetiden, kan I spørge personalet om mad.

Vi kan desværre ikke tilbyde mad til forældre, men det er muligt at købe mad i Rigshospitalets cafeteria (Arkaden) og 7-Eleven-kiosken i forhallen mellem opgang 2 og 3 eller Espresso House, som ligger ved opgang 4 i stuen.

Cafeteriaet har åbent hverdage kl 7.00 til 19.00 og i weekender kl 8.30 til 15.30. 7-Eleven har døgnåbent. Espresso House har åbent fra 6-21 på hverdage og 7-19 i weekenden.

Kørsel

I skal selv sørge for hjemtransporten efter besøget i Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062. Det gælder også i de tilfælde, hvor hospitalet har sørget for transporten til Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062.

Parkering

Se Rigshospitalets hjemmeside på rigshospitalet.dk

COVID-19

Hør personalet vedrørende de gældende coronaregler i Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062. Der kan være afvigelser fra de regler der gælder på voksenafdelingerne.

Svar på prøver og undersøgelser

Nogle prøver/undersøgelser er der svar på samme dag, andre kan tage flere dage. Når svarende er kommet, bliver der taget stilling til om de giver anledning til yderligere undersøgelse eller behandling.

Er der behov for yderligere undersøgelse eller behandling vil I blive ringet op af en læge eller en sygeplejerske. Er prøvesvarene normale, kontaktes I ikke.

Indlæggelse

Hvis jeres barn skal indlægges, bliver I enten indlagt på en af indlæggelsespladserne i Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 eller flyttet til en børneafdeling. En forælder bliver medindlagt.

Udskrivelse

Når I skal udskrives og hjem, håber vi, at I vil hjælpe med at rydde service og affald op efter jer, så personalet hurtigere kan rydde og bruge stuen til en ny patient.

Kontakt til Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 efter besøget

Efter besøget i Afdeling for Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 kan I henvende jer i op til 24 timer, hvis jeres barn bliver mere sygt, eller hvis I har spørgsmål.

Find kontaktoplysninger sidst i patientinformationen, så vi kan aftale nærmere og forberede jeres barns ankomst.

Information til praktiserende læge

I får udleveret en samtykke- samt oplysningserklæring, som I skal udfylde. Jeres læge vil efter endt behandling modtage et brev om forløbet herfra.

Har I spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i ovenstående information, må I endelig kontakte os.

Redaktør