Vejrtrækning, første indlæggelse kl. 20

Vejrtrækningsmålinger skal foretages første gang om natten under søvn. Her orienteres om indlæggelsen og undersøgelsen.

Til information

Velkommen

Når du indlægges på sengeafsnittet første gang, er det med henblik på at måle din vejrtrækning om natten under søvn. Når du møder i afsnittet, vil du blive modtaget af et personale, som vil orientere dig om din forestående indlæggelse og planen for dine forestående undersøgelser.

Huskeliste til indlæggelsen

  • Egen medicin og opdateret medicinliste
  • Evt. respiratorisk udstyr
  • Evt. egen hovedpude eller lign.
  • Særlige forflytningsremedier

Undersøgelser

Du skal være forberedt på, at du muligvis skal have taget en blodprøve, når du ankommer i afsnittet og eventuelt, når du vågner næste morgen. Om morgenen skal denne blodprøve tages så snart du er vågnet, derfor er det vigtigt, at du ringer efter personalet med det samme når du vågner, da prøven ellers ikke vil kunne anvendes.

Søvnmonitorering

Søvnmonitorering er den vigtigste af undersøgelserne for at diagnosticere din vejrtrækningstilstand og et eventuelt behov for vejrtrækningsbehandling. Du får påsat bånd og elektroder på kroppen, som du skal sove med hele natten. Denne undersøgelse er helt smertefri.

Du kan frit vælge, om du vil sove i dit eget tøj eller om du vil låne noget patienttøj af os. Om morgenen (evt. efter blodprøven) tager vi bånd og elektroder af dig. Undersøgelsen vil blive analyseret og gennemgået af en læge.

Stuegang

Der er dagligt stuegang mandag til fredag med afsnittets læger mellem kl. 9 og 12.00. Lægen gennemgår nattens søvnmonitorering og andre undersøgelsesresultater sammen med dig. Hvis lægen vurderer du har behov for behandling under søvn, vil du blive indkaldt til en ny tid til dette.

I weekenderne er der ikke stuegang ved lægen, du vil blive ringet op i den efterfølgende uge, med svar på din undersøgelse, hvis du har været indlagt over en weekend.

Behandling

Der er forskellige behandlingsmuligheder af dine vejrtrækningsproblemer, alt afhængigt af, hvilken diagnose lægen stiller.

Vi kan tilbyde bl.a. CPAP og NIV-behandling.

  • CPAP betyder Continius Positive Airway Pressure. Behandlingen foregår via en maske og et apparat, der via et vedvarende lufttryk, hjælper til at holde dine luftveje åbne, så der kommer tilstrækkelig luft ned i lungerne.
  • NIV behandling står for non-invasiv ventilation. NIV holder luftvejene åbne ligesom CPAP, men NIV understøtter også din vejrtrækning.

Vi kan også tilbyde andre vejrtrækningshjælpemidler, som f.eks. dag-CPAP, mundsug og hostemaskine som fungerer ved at forebygge lungebetændelser og sekretophobninger. Grundig information og undervisning følger under indlæggelsen.

Angående din tid

Det er vigtigt, at du ringer til sekretariatet, hvis tiden ikke passer dig. Så finder vi en ny tid i samråd med dig. Vi gør opmærksom på, at der kan være ventetider, vi kan have afbud til planlagte indlæggelser og i de tilfælde, kan det være vi ringer dig op og tilbyder dig tid enten samme eller et par dage efter.

Har du været syg i ugen op til indlæggelsen, bedes du ringe til os, da det kan have indflydelse på din kontrolmåling og evt. medføre udsættelse af din indlæggelse. 

Redaktør