Vejledning til patienter der skal opereres for kæbe- og tandstillingsfejl

Information om ophold, behandling og efterfølgende komplikationer hos patienter, som skal opereres for kæbe- og tandstillingsfejl i Afdeling for Kæbekirurgi.

Du har gennemgået den indledende tandregulering og nu nærmer tiden sig for din kæbeoperation. Denne vejledning er udarbejdet for at orientere dig om forløbet før og efter operationen. Hvis du ikke får svar på alle dine spørgsmål ved at læse denne vejledning, er du naturligvis velkommen til at spørge personalet i klinikken.

Journaloptagelsesdagen

Før din operation skal du møde i Afdeling for Kæbekirurgi afsnit 2002, her skal du snakke med en:

 • Kæbekirurg
 • Læge, der lytter på dit hjerte og dine lunger.
 • Sygeplejerske
 • Narkoselæge, der taler med dig om bedøvelsen.

Du vil blive guidet igennem journaloptagelsesdagen af en sygeplejerske. Det vil være en god idé at medbringe læsestof, da der vil være ventetid. Du har mulighed for at købe mad, men det er også tilladt at indtage medbragt mad i venteområdet ved siden af cafeteriet. Du skal regne med at være færdig mellem kl 12:00-15:00

Efter operationen

Når du er opereret bliver du kørt på Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning, afsnit 7014. Først når du er helt vågen, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet. Dette vil typisk være sidst på dagen eller først på aftenen.

Efter din operation kan du forvente følgende:

 • De fleste vil vågne op med en plastskinne (mellembid/wafer) som sidder fast på tænderne i overkæben
 • Elastiktræk mellem over- og underkæbe
 • Hævelse i ansigtet
 • Bedøvet fornemmelse i ansigtet
 • Kateter i urinblæren (fjernes oftest om aftenen)
 • Sonde i næsen (fjernes oftest lige efter du er vågnet)
 • Syninger i munden

Plastskinnen skal blive siddende på dine overkæbetænder i ca. 4 uger efter operationen. Der bruges elastiktræk mellem over- og underkæbens tænder i den samme periode. Dette skal sikre, at dine kæber vokser sammen i den korrekte stilling efter operationen. Du vil være indlagt imellem 1 og 3 dage efter kæbeoperationen.

Besøgstider på sengeafdelingen

Du kan få besøg af dine pårørende så ofte du ønsker, dog max. to personer ad gangen. Pårørende er meget velkomne og er gode medspillere i efterforløbet, hvor sygeplejersken med sine faglige kompetencer vil få dig mobilisereret og hjulpet i gang med selv at udføre mundhygiejne, spise mm. 

Vi kan desværre ikke tilbyde pårørende at overnatte. Dine pårørende kan døgnet rundt kontakte sengeafsnittet på tlf. 35 45 70 54. Ønsker du eller dine pårørende at tale med en af afdelingens vagthavende specialtandlæger i kæbekirurgi, kan sengeafdelingen formidle kontakt.

Udskrivelse

Inden udskrivelsen vil du få lejlighed til at tale med din kirurg om operationen. Sygeplejerskerne i sengeafdelingen informerer om kost, mundhygiejne, mobilisering og smertestillende. Du vil få tid til en ambulant kontrol ugen efter din udskrivelse. Ofte får du taget nye røntgenbilleder lige inden du går hjem. Dette foregår i Afdeling for Kæbekirurgi afsnit 2002, hvor du får skyllet plastskinnen samt bliver instrueret i skift af elastikker.

Kontrol de første uger efter operationen hos kirurgen

Den første måned efter operationen går du til kontrol én gang om ugen. En del af forudsætningerne for et godt resultat er:

 • at du bruger elastikkerne som aftalt
 • at du opretholder en god mundhygiejne, også selv om det i starten kan føles vanskeligt
 • at du indtager det ordinerede medicin
 • at du følger kostanvisningerne

Ved hvert kontrolbesøg kontrollerer din kirurg, at du bider korrekt op i plastskinnen. Det kontrolleres ligeledes, at elastikkerne anvendes som anvist.
Desuden vil du have mulighed for at få afklaret eventuelle problemstillinger. De fleste af trådene forsvinder af sig selv indenfor 8-14 dage.

Aktivitet

Efter din operation er det vigtigt, at du kommer ud af sengen, og bevæger dig, gerne samme dag som du er opereret. Efter evne, selv gå på toilettet, klare et bad og selv hente mad. Sygeplejersken i sengeafsnittet vil vejlede dig i mobilisering.

Kost

I det første døgn efter operationen vil din kost være kold og flydende. I de følgende dage tempereret, dog fortsat flydende. Du kan selv hente mad i afdelingens spiseområde, hvor der står et køleskab med diverse proteindrikke, kakao osv., som du gerne selv må tage.

3-4 dage efter operationen kan du indtage varm tyggefri kost og drikkelse (f.eks. havregrød, øllebrød, kartoffelmos, hakket kød, pasta, kaffe, the osv.). Se venligst udleveret kostvejledning og ernæringspjecer. Af hensyn til dit helbred og heling er det vigtigt, at du spiser og drikker rigeligt, også selvom du umiddelbart ikke har lyst til det på grund af manglende appetit, gabe-synkebesvær og evt. kvalme.

Efter ca. 4 uger når plastskinnen er fjernet, kan du igen begynde at tygge.
Først efter 2 måneder må du begynde at tygge hårde, seje fødeemner (fx skært kød, brødskorper osv.) dog fortsat kost, der skåner din bøjle.

Næsen

Efter operationen kan der forekomme blødning fra næsen, dette skyldes siveblødning fra operationen. Siveblødning kan med tiden blive afløst af gulligt klar væske, dette er forventeligt. Du skal helt undgå at pudse næse. Hvis du skal nyse, sørg da for at have åben mund for at undgå undertryk i bihulen. Ved tilstoppet næse er det muligt at bruge en fugtet vatpind og forsigtigt dreje den rundt i næsen. Eller skylle næsen med saltvand, som kan købes på apoteket.

Elastiktræk

Elastikkerne mellem over- og underkæbe bliver justeret af en kæbekirurg inden udskrivelsen. Du bliver også instrueret i, hvordan du selv skifter elastikkerne dagligt. Elastikkerne kan max. bruges i et døgn ad gangen, men må gerne skiftes oftere. Ved tandbørstning og måltider skal de tage ud.

Mundhygiejne

De første dage efter indgrebet kan det være svært for dig at børste tænder ordentligt. Det er dog vigtigt, du gør det mindst 2 gange om dagen. Du kan få hjælp og instruktion af sygeplejerskerne under indlæggelsen. Inden du udskrives fra sengeafsnittet får du renset plastskinnen/tænderne i Afdeling for Kæbekirurgi, klinik 2002.

Det er vigtigt du opretholder en god mundhygiejne. Børst forsigtigt dine tænder morgen og aften - og skyl med Klorhexidin 2 gange dagligt i mindst 1 minut, forskudt af tandbørstningen (dvs. en time inden eller en time efter).

Hvis du har fået udleveret en rød blød tandbørste, er den kun til de 3 første dage efter operationen, derefter skal du bruge din normale tandbørste.

Smerter

Det er forventeligt at du har smerter efter operationen, og det er ikke muligt at fjerne alle smertegener, dog skal du være smertedækket, så du kan finde ro til at sove og mod på at mobilisere dig. Du vil få smertestillende medicin på faste tidspunkter under din indlæggelse. Hvis du ikke er tilstrækkeligt smertelindret, skal du informere sygeplejerskerne, som har mulighed for at supplere med mere smertestillende.

Ved udskrivelsen får du en elektronisk recept på den nødvendige medicin, herunder smertestillende tabletter. Sørg for at tage det smertestillende medicin på de angivne tidsintervaller, for at undgå smertegennembrud.

Hævelse i ansigtet

Efter operationen skal du ikke blive forskrækket over dit udseende, men være forberedt på at ansigtet kan være meget hævet. Den største del af hævelsen vil forsvinde i løbet af 14 dage, og den resterende hævelse vil svinde over en længere periode. Det kan være en god ide, at ligge ”højt” med hovedet om
natten, evt. ved hjælp af en ekstra hovedpude. Dette hjælper din krop til at komme af med hævelsen.

Følesans

Følesansen i dit ansigt og i din mund vil være ændret efter operationen. Vær forberedt på at du kan føle dig bedøvet i mund, læber og ansigt i op til flere måneder efter indgrebet. Følelsen vil langsomt vende tilbage, og vil i de fleste tilfælde være næsten helt normaliseret efter 1 år.

Udseende

Du skal være forberedt på, at operationen kan ændre dit udseende en del. På grund af hævelsen går der flere uger/måneder, inden du kan vurdere resultatet. Hav tålmodighed og forvent, at dine omgivelser kan reagere på dit forandrede udseende.

Psykisk

Det er normalt at føle sig nedtrykt efter en kæbeoperation, men det hjælper at komme så meget op af sengen som muligt, samt få spist og drukket rigeligt. Gør almindelige hverdagsting, som du plejer.

Betændelse

For at forebygge infektioner gives antibiotika under indlæggelsen, og eventuelt indtil 10 dage efter udskrivelsen. Infektioner er relativt sjældne, men måtte du alligevel opleve feber eller lokaliseret rødme og smerte, kontakt da sengeafdelingen, hvis det er inden din første kontrol i klinikken. Efter din første uges kontrol i klinikken, skal du rette henvendelse til Afdeling for Kæbekirurgi, hvis der mod forventning opstår tegn til infektion.

Gabeevne

Din evne til at åbne munden vil være nedsat efter operationen. Det skyldes smerter og hævelse. Du kan starte med at gabe uden elastikker i munden efter operationen. Du får nærmere instruktion af din behandler.

Sygemelding

Du bør regne med at være sygemeldt op til 4 uger efter operationen. Længden af din sygemelding vil afhænge af indgrebets omgang, og hvilket type  job/uddannelse du er beskæftiget med.

Sport

Det er vigtigt at holde sig fysisk i gang, men du bør undlade sport de første 2 uger efter indgrebet, samt hård sport de første 4 uger efter indgrebet. Kontaktsport som fx håndbold må tidligst genoptages efter 3 måneder.

Plastskinnen

4 uger efter operationen fjernes plastskinnen, og der tages nye kontrolrøntgenbilleder. Herefter fortsætter du hos din specialtandlæge i tandregulering, som 4 uger efter operationen vil påbegynde den afsluttende tandregulering.

Efterkontrol hos kirurgen

Du vil fortsat blive kontrolleret af en kæbekirurg efter 3 måneder, 1, 2, 3 år og evt. 5 år efter operationen, sideløbende med dit tandreguleringsforløb. Formålet er at vurdere funktionen af dine tænder, muskler og kæbeled efter operationen.

Redaktør