Ved dødsfald

Praktiske informationer til pårørende i forbindelse med dødsfald

Vejledning til dig, der skal tage hånd om begravelse eller bisættelse.

Hvem står for de praktiske ting?

Normalt er det afdødes nærmeste familie, der tager sig af det praktiske.

Ønsker du hjælp til det praktiske, så tag som det første kontakt til en bedemand, som kan guide dig igennem forløbet.

Vælger du selv at ordne det praktiske, kan du søge råd og vejledning hos en præst, på kordegnekontoret eller på Borger.dk.

Er der ingen pårørende kan Rigshospitalets kapeller kontaktes for at planlægge en offentlig begravelse, som sker i samarbejde med afdødes kommune.

At få sagt ordentligt farvel

Efter du har taget afsked med afdøde på sengestuen, bliver afdøde kørt direkte til hospitalets kapel. Transporten arrangeres med Servicecentrets portører, og du kan efter aftale i visse situationer følge afdøde et stykke af vejen.

I kapellet kan du komme og være hos afdøde frem mod begravelsen/bisættelsen. Du kan enten kontakte os direkte eller bede sengeafdelingens personale hjælpe med at tage kontakt.

Det er vigtigt for os, at afskeden i kapellet får et forløb, som du også senere i livet vil være tilfreds med. Kontakt os i kapellet, hvis du ønsker at høre mere om, hvilke muligheder du har.

Begravelse eller bisættelse

Den afgørende forskel mellem begravelse og bisættelse er den måde, hvorpå kisten med afdøde håndteres efter ceremonien i kirken eller kapellet.

Ved en begravelse afsluttes ritualet med, at kisten med afdøde nedsænkes i jorden på en af kirkegårdens gravpladser

Ved en bisættelse transporterer en rustvogn kisten til et krematorium.

Borgerlig begravelse og bisættelse

Hvis du ønsker en ikke-kirkelige højtidelighed – altså uden en præsts medvirken – kan det naturligvis lade sig gøre. En borgerlig højtidelighed kan afholdes i kapellerne eller et krematorium efter egne og afdødes ønsker.

Kirkelig begravelse og bisættelse

Hvis du ønsker en kirkelig højtidelighed, vil det være naturligt at gøre brug af kirken. Den danner en smuk ramme om den afsked, du skal tage. Du kan også vælge at lade højtideligheden foregå i et kapel. Alt det kan du aftale med bedemanden eller præsten.

Hospitalets kapeller kan også bruges til en bisættelseshøjtidelighed for alle trossamfund efter nærmere aftale.

Værdigenstande

Når der foreligger en skifteretsattest fra skifteretten, kan du få udleveret afdødes værdigenstande i kapellet. Medbring attesten og billed-ID.

Donation af krop til forskning

Hvis afdøde i sit testamente har ønsket at donere sin krop til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skal Fakultetet modtage legemet senest 4 dage efter, døden er indtruffet. Kontakt bedemanden, som kan tage sig af transporten til instituttet og de øvrige praktiske forhold forbundet hermed.

Yderligere spørgsmål

Det er naturligt, at der i forbindelse med et dødsfald kommer spørgsmål omkring indlæggelsen, behandlingen eller selve dødsfaldet. Hvis du har spørgsmål eller ting, du ønsker at drøfte, kan du altid tage kontakt til den afdeling på Rigshospitalet, hvor afdøde var indlagt.

Kontaktinformation

Rigshospitalet Blegdamsvej Kapel

Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø

Tlf.: 35 45 53 03
Telefontid: Mandag- fredag kl. 07.30-14.00
E-mail: kapel.rigshospitalet@regionh.dk

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 07.30-14.00

Rigshospitalet Glostrup Kapel

Valdemar Hansens Vej 10
NB! Indkørsel fra Kindebjergvej
2600 Glostrup

Tlf.: 38 63 25 62
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.00-14.00
E-mail: Kapelletglostrup.rigshospitalet@regionh.dk

Åbningstid:
Mandag – fredag kl. 09.00-14.00

Redaktør