Vævsprøve fra blodkar i tindingen

Ved at udtage en vævsprøve fra pulsåren i tindingen og undersøge den i mikroskop, kan lægen se, om der foreligger en betændelsestilstand i pulsårerne.

Information om sygdommen

Arteritis temporalis og polymyalgia reumatica skyldes betændelsesforandringer i nogle af kroppens blodkar.
Hvis pulsåren til øjet angribes, kan det medføre varige synsskader. Tilstanden kræver derfor hurtig undersøgelse og behandling.
Ved at udtage en vævsprøve fra pulsåren i tindingen og undersøge den i mikroskop, kan lægen se, om der foreligger en betændelsestilstand i pulsårerne.
Du skal have taget en sådan vævsprøve.

Information om operationen

Lægen vælger den pulsåre, som virker mest betændt. Hvis der ikke er synlige betændelsesforandringer, vælges den pulsåre, som er lettest at føle.
Tindingen på den valgte side barberes for hår, hvis det skønnes nødvendigt, og pulsåren markeres med en tusch.
Indgrebet foregår i lokalbedøvelse.

Anlæggelsen af lokalbedøvelse kan kortvarigt give svie og smerte, men herefter er indgrebet ikke forbundet med smerter.
For at udtage vævsprøven er det nødvendigt at lave et snit i huden. Der kommer altså et lille ar, der i mange tilfælde dækkes af håret.
Samlet varer operationen ca. 1 time.

Forholdsregler før operationen

Hvis du tager blodfortyndende medicin, vil lægen tage stilling til, om du skal holde pause i dagene før operationen.

Hvordan føles det efter operationen?

Når lokalbedøvelsen aftager, kan der være smerter i såret. Du må gerne tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Hvad skal jeg efter operationen?

Efter et døgn må der gerne komme vand på såret. Det betyder, du gerne må tage bad og fjerne forbindingen. Du skal have fjernet trådene efter ca. 1 uge, som regel hos din praktiserende læge. Du får svar på prøven fra den afdeling som skal følge op på din sygdom, oftest en reumatologisk afdeling eller Afdeling for Øjensygdomme. Det hænder, at prøven teknisk set er utilfredsstillende og en ny vævsprøve skal tages.

Hvilken risiko er forbundet med operationen?

Komplikationer er sjældne, og hvis de indtræder, er de ufarlige.
Der kan tilkomme blodansamling og betændelse i såret. Du skal være opmærksom på, om du får større hævelse, rødme og stærke smerter over operationsstedet. Dette kan være tegn på komplikationer og du skal i givet fald skal du kontakte Afdeling for Øjensygdomme.

Redaktør