Værd at vide om sukkersyge udløst af behandling med binyrebarkhormon

Behandling med højdosis binyrebarkhormon (fxprednisolon) kan få dit blodsukker til at stige.Derfor er det vigtigt, at dit blodsukker målesjævnligt under behandlingen.

Patientinformation


Behandling med højdosis binyrebarkhormon (fx prednisolon) kan få dit blodsukker til at stige.
Derfor er det vigtigt, at dit blodsukker måles jævnligt under behandlingen.

Hvis blodsukker-værdien stiger til over 11,1 målt på 2 forskellige dage eller en enkelt blodsukkermåling højere end 15, taler man om sukkersyge udløst af behandling med binyrebarkhormon.
Nogle patienter vil have denne form for sukkersyge livslangt. Hos andre vil tilstanden forsvinde, når man sænker dosis af binyrebarkhormon.

Lægen ordinerer, hvor ofte du skal måle dit blodsukker under behandlingen med binyrebarkhormon. De fleste kan spise, som de plejer. Man kan opleve øget appetit, når man er i behandling med binyrebarkhormon. Hvis der er nogle særlige forholdsregler for dig, vil lægen eller sygeplejersken tale med dig om dette.

Hvis du allerede har sukkersyge, når du starter behandling med højdosis binyrebarkhormon, skal du følges med blodsukkermålinger på det sted, hvor du følges for sukkersyge dvs. din praktiserende læge eller et diabetesambulatorium.

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på, når du får højdosis binyrebarkhormon

 • Øget tørst
 • Hyppige vandladninger
 • Kløe
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kvalme
 • Træthed
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Vanskelig heling af sår

Disse symptomer kan være nogle, du allerede kender og oplever på grund af din sygdom eller behandling. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har fået sukkersyge. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, skal du kontakte klinikken. Hvis du bliver utilpas og symptomerne er nye, skal du uden for klinikkens åbningstid kontakte 1813.

Blodsukkermåling

Ved behandling med højdosis binyrebarkhormon vil du blive oplært i at måle dit blodsukker. Blodsukkerapparatet udleveres af sygeplejersken. Alle former for nåle kasseres i en gul kanyleboks. Du bedes kontakte din kommune for vejledning vedrørende udlevering og afskaffelse af den gule kanyleboks.

Sådan måler du dit blodsukker

 • Blodsukker måles (ugedag):_____________________________________
 • Blodsukker måles eftermiddag/aften før et måltid, undlad venligst at måle blodsukker på fredage og lørdage
 • Vask og tør hænderne før du måler blodsukker
 • Sørg for at dine hænder er varme
 • Rens fingeren med desinficerende serviet og lad huden tørre et par sekunder
 • Prik hul på fingeren (stik på siden af fingerspidsen). Skift ofte indstikssted, så fingrene ikke bliver ømme
 • Vend fingeren nedad, og vent nogle sekunder efter stikket til en bloddråbe kommer frem. Hvis der ikke er nok blod, så tryk forsigtigt fra fingerroden og op, indtil der er en tilpas mængde blod. Første bloddråbe tørres væk
 • Prik hul i en anden finger, hvis der ikke kommer blod nok ud.
 • Du bedes du skrive dine målte blodsukkerværdier ind i skemaet nedenfor
 • Hvis værdien er højere end 11,1, målt på 2 forskellige dage, skal du ringe til sygeplejersken på telefon nr. __________________________  den efterfølgende hverdag
 • Hvis værdien er højere end 15, skal du ringe til sygeplejersken den efterfølgende hverdag på ovenstående telefon nr.
Redaktør