Værd at vide om diabetes udløst af behandling med binyrebarkhormon

Behandling med højdosis binyrebarkhormon (fxprednisolon) kan få dit blodsukker til at stige.Derfor er det vigtigt, at dit blodsukker målesjævnligt under behandlingen.

Patientinformation


Behandling med højdosis binyrebarkhormon (fx prednisolon) kan få dit blodsukker til at stige.
Derfor er det vigtigt, at dit blodsukker måles jævnligt under behandlingen.

Hvis blodsukker-værdien stiger til over 11,1 målt på 2 forskellige dage, taler man om diabetes udløst af behandling med binyrebarkhormon.
Nogle patienter vil have denne form for diabetes livslangt. Hos andre vil tilstanden forsvinde, når man sænker dosis af binyrebarkhormon.

Lægen ordinerer, hvor ofte du skal måle dit blodsukker under behandlingen med binyrebarkhormon. De fleste kan spise, som de plejer. Hvis der er nogle særlige forholdsregler for dig, vil lægen eller sygeplejersken tale med dig om dette.

Hvis du allerede har diabetes, når du starter behandling med højdosis binyrebarkhormon, skal du følges med blodsukkermålinger på det sted, hvor du følges for diabetes dvs. din praktiserende læge eller et diabetesambulatorium.

Blodsukkermåling

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på, når du får højdosis binyrebarkhormon

 • Øget tørst
 • Hyppige vandladninger
 • Kløe
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kvalme
 • Træthed
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Vanskelig heling af sår

Disse symptomer kan være nogle, du allerede kender og oplever på grund af din sygdom eller behandling. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har fået diabetes. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, skal du kontakte klinikken. Hvis du bliver utilpas og symptomerne er nye, skal du uden for klinikkens åbningstid kontakte 1813.

Blodsukkermåling

Ved behandling med højdosis binyrebarkhormon vil du blive oplært i at måle dit blodsukker. Blodsukkerapparatet udleveres af sygeplejersken. Alle former for nåle kasseres i den udleverede kanyleboks og kan afleveres på apoteket eller i klinikken, når den er fyldt.

Sådan måler du dit blodsukker

 • Vask og tør hænderne før du måler blodsukker
 • Sørg for at dine hænder er varme
 • Sæt en ny lancet i fingerprikkeren og prik hul på fingeren (stik på siden af fingerspidsen. Skift ofte indstikssted, så fingrene ikke bliver ømme.
 • Vend fingeren nedad, og vent nogle sekunder efter stikket til en bloddråbe kommer frem. Hvis der ikke er nok blod, så tryk forsigtigt fra fingerroden og op, indtil der er en tilpas mængde blod. Prik hul i en anden finger, hvis der ikke kommer blod nok ud.

Dine blodsukker-værdier indtaster du i ”Min Sundhedsplatform” - i fanen sundhedsdata - mine målinger. Du vil blive kontaktet af sygeplejer- sken, hvis der skal ske ændringer i din behandling.

Hvis du ikke bruger Min Sundhedsplatform:

 • skal du skrive dine målte blodsukkerværdier ind i skemaet nedenfor
 • hvis værdien er højere end 11,1, skal du ringe til sygeplejersken på telefon nr. ______________________  den efterfølgende hverdag.
Skema til blodsukkermåling
Redaktør