Vaccination til patienter med kronisk lungesygdom og Cystisk Fibrose

Patienter med kronisk lungesygdom skal være mere opmærksomme på at undgå influenza. Influenza kan forværre lungesymptomer.

Vaccination mod influenza

Patienter med kronisk lungesygdom skal være mere opmærksomme på at undgå influenza. Influenza kan forværre lungesymptomer.

Influenza er en virussygdom, som giver ømhed i muskler og led, hovedpine og feber ml. 38-40 grader. Influenza spredes gennem luften ved menneskeligt samvær. Sygdommen smitter via næse, hals eller lunger.

Du kan minimere risikoen for at få influenza med vaccination, god håndhygiejne og undgå at være sammen med andre influenzaramte personer.
Fugtig luft og kulde giver ikke influenza.

Hvem:

Alle kronisk lungesyge patienter > 6 mdr. anbefales at blive vaccineret. Vaccinationen gives i musklen i balde/lår hos de mindste og i overarmen hos større børn og voksne.

Børn (op til 8 år) som ikke tidligere har været vaccineret bør have 2 vaccinationer med 4 ugers interval (halv dosis hos børn mellem 6 måneder og 3 år). Er barnet under 6 mdr. anbefales vaccination af husstanden.

Lungetransplanterede patienter må tidligst vaccineres 6 mdr. efter transplantation.

Hvor:

Hos egen læge.

Hvornår:

Influenza sæsonen er som oftest fra oktober til april.

Skulle du alligevel være uheldig at få influenza eller symptomer kan du kontakte din klinik hurtigst muligt. Der findes medicin der kan nedsætte symptomer og sygdomstiden, hvis det tages indenfor de 2 første døgn.

Det danske børnevaccinationsprogram

Børn med kroniske lungesygdomme følger det nationale børnevaccinations
program.

Hvor:

Hos egen læge.

Antistoffer mod RS virus (Synagis)

Respiratorisk Syncytial Virus (RSV) kan give forkølelse og lungebetændelse, og ligesom influenza forværre lungesymptomer specielt hos mindre børn med kronisk lungesygdom. Der kommer meget sekret, næsen stopper til, og det kan være svært at die for de mindste børn.
Synagis er antistoffer mod RSV, og giver en vis passiv, men ikke blivende beskyttelse.

Hvem:

En mindre gruppe af børn med kroniske lungesygdomme vil kunne tilbydes Synagis. Du vil som familie blive informeret, hvis det skønnes relevant for dit barn.

Hvor:

Vaccination vil blive tilbudt til ambulant kontrol.

En time før påsættes lokalbedøvende gel/creme, som udleveres fra klinikken. Til spædbørn kan der gives sukkervand.

Rejsevaccinationer

Skal du og din familie ud at rejse anbefales kontakt til Udlandsvaccinationen på Seruminstituttet www.vaccination.dk

Hvor:

Udlandsvaccinationen, Seruminstituttet
Artellerivej 5
2300 København S

Telefon 70 22 07 02

Rejsevaccinationer kan eventuelt gives via egen læge.

Se også:

Journal of Cystic Fibrosis, Volume 9, Issue 6: s 385-399, 2010.

Bivirkninger

Alle vaccinationer kan medføre feber. Lokal rødme og hævelse ved indstiksstedet kan ses efter nogle timer. Alvorlige vaccinationsreaktioner er ekstremt sjældne.

Ofte stillede spørgsmål

Må børn vaccineres når de har feber, er forkølede eller får antibiotika?

Svar:

Alle skal vaccineres. Som det gælder for alle vacciner, skal børnene
dog ikke vaccineres, såfremt de er akut syge eller har en sygdomstilstand,
der er i mulig udvikling eller under udredning.

Vaccination med levende svækket vaccine (nasal influenzavaccine og MFR vacciner) bør ikke anvendes til personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).

Må børn i behandling med Prednisolon og/eller bolussteroid vaccineres?

Svar:

Generelt frarådes MFR vaccinen. Alle øvrige vacciner i det almindelige børnevaccinationsprogram kan gives som normalt. Vi anbefaler dog at man efter behandlingsophør får kontrolleret, at der er tilstrækkeligt respons på vaccinerne. Dette foregår i samråd med kontaktlægen.

Gør det ondt ?

Svar:

Ja, lidt. Det kan gøre ondt eller spænde i musklen ved indstiksstedet og måske svie lidt. Det varer som regel kun kort.

Bliver man småsløj efter man er blevet vaccineret?

Svar:

Man kan få feber og specielt ved influenzavaccination kan man få lette influenzalignende symptomer. De plejer at svinde i løbet af et døgns tid.

På Seruminstituttets hjemmeside kan du læse mere om alle vaccinationer:
www.ssi@dk

Redaktør