Vaccination i forbindelse med Cochlear Implant

Informaton om vaccination i forbindelse med cochlear implant (CI).

Bakteriel meningitis med pneumokokker er en alvorlig og potentielt livstruende infektion i hjernehinden.

Personer, som har et CI indopereret, har en lille forøget risiko for denne infektion i forhold til andre.

Selv om risikoen er lille, er det vigtigt, at både børn og voksne med CI er vaccineret mod bakterien.

Vaccination mod pneumokokker indgår i dag i det almindelige børnevaccinationsprogram, og personer med alder 65 år eller ældre tilbydes gratis vaccination mod pneumokokker, men behandling med CI kræver ekstra beskyttelse.

Små børn kan desuden i meget sjældne tilfælde få infektion med bakterien hæmofilus influenza type B (HiB). HiB vaccinationen indgår i børnevaccinationsprogrammet.

Kommende CI-brugere skal være opmærksom på at blive vaccineret inden operationen samt at vedligeholde disse vaccinationer.

Børn, der tidligere er vaccineret mod pneumokokker med Prevenar 13 (PCV13)

Børn, der tidligere er vaccineret mod pneumokokker med Prevenar 13 (PCV13), skal færdiggøre det almindelige vaccinationsprogram, dvs. Prevenar 13 (PCV13) ved alder 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Herefter skal der gives en dosis Pneumovax (PPV 23), når barnet bliver 2 år. Hvert 6. år efter første dosis Pneumovax (PPV23) skal barnet have en ny vaccination med Pneumovax (PPV23). Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, kan der laves en antistofmåling efter 3-5 år.

Generelt vedr. vaccination med Prevenar (IPCV13)

Statens Seruminstitut (SSI) anbefaler, at vaccination med PCV13 er afsluttet minimum 2 uger før en operation. Er dette ikke muligt, må der tidligst gives PCV13 2 uger efter operationen.

Børn, der tidligere er vaccineret mod pneu- mokokker med Prevenar 7 (PCV7)

I perioden mellem 1. oktober 2007 og 1. maj 2010 anvendte man den 7 valente pneumokok-vaccine (PCV7) til børn i Danmark født efter 30. april 2006. Er barnet vaccineret med PCV7, skal der vaccineres med en dosis Prevenar 13 (PCV13) senest 2 uger inden operationen. Når der er gået minimum 8 uger efter vaccinationen med Prevenar (PCV13), skal der yderligere vaccineres med en dosis Pneumovax (PPV23). Hvert 6. år efter første dosis Pneumovax (PPV23) skal barnet have en ny vaccination med Pneumovax (PPV23). Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, kan der laves en antistofmåling efter 3-5 år.

Voksne og børn der ikke tidligere er vaccineret mod pneumokokker

Voksne og børn, der ikke tidligere er vaccineret mod pneumokker, skal vaccineres med en dosis Prevenar 13 (PCV13) senest to uger inden operationen. Tidligst 8 uger efter Prevenarvaccinationen skal der vaccineres med en dosis Pneumovax (PPV23). Hvert 6. år efter første dosis Pneumovax (PPV23) skal personen have en ny vaccination med Pneumovax (PPV23). Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, kan der laves en antistofmåling efter 3-5 år.

Voksne der tidligere er vaccineret mod lungebetændelse med Pneumovax (PPV23)

I forbindelse med at der tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse til alle over 65 år, er flere voksne allerede vaccineret med PPV23, inden de skal opereres og have et cochlear implant. Disse personer skal også tilbydes vaccination med Prevenar (PCV13). Tidligst et år efter Pneumovax (PPV23) vaccination må der vaccineres med Prevenar (PCV13). Personen skal herefter fortsætte med Pneumovax (PPV23) vaccinationer hvert 6. år, som anført i ovenstående afsnit.

Vaccination mod pneumokker foregår hos egen læge. Denne vejledning kan medbringes og vises til lægen.

Hvis man tidligere er vaccineret mod pneumokokker, udover almindelig børnevaccination, skal egen læge spørges til råds. I tvivlstilfælde om vaccination i øvrigt kan egen læge også spørges til råds. Egen læge kan ved tvivlstilfælde læse EPI-nyt 51B/12 samt BEK nr. 2374 af 13/12/2021 eller kontakte Statens Seruminstitut.

Yderligere information om vaccinationsprogrammet kan findes på hjemmesiden: www.ssi.dk/pneumokok

OBS.

Selv om man er vaccineret, kan man alligevel få meningitis med pneumokokker. Risikoen for dette er meget reduceret ved vaccination, men vaccinen mod pneumokokker dækker ikke alle typer af bakterien. Derfor skal man være opmærksom på infektion i et øre med CI. Hvis man får tegn på mellemørebetændelse på et øre med CI, skal egen læge/vagtlæge kontaktes, så man evt. kan komme i behandling med antibiotika.

NB.

Der er klausuleret tilskud til begge vacciner, når man skal CI-opereres. Dette skal noteres på recepten. Det vil sige, at egen læge skal anføre på recepten, at man er CI-patient. Tilskuddets størrelse afhænger af øvrige medicinforbrug. For personer med alder 65 år eller ældre er vaccination med Pneumovax (PPV23) gratis.

Redaktør