Vaccination i forb. med Cochlear Implant

Informaton om vaccination i forbindelse med cochlear implant (CI).

Bakteriel meningitis med pneumokokker er en alvorlig og potentielt livstruende infektion i hjernehinden.

Personer, som har et CI indopereret, har en lille forøget risiko for denne infektion i forhold til andre.

Selv om risikoen er lille, er det vigtigt, at både børn og voksne med CI er vaccineret mod bakterien.

Vaccination mod pneumokokker indgår i dag i det almindelige børnevaccinationsprogram, men behandling med CI kræver ekstra beskyttelse.

Små børn kan desuden i meget sjældne tilfælde få infektion med bakterien hæmofilus influenza type B (HiB). HiB vaccinationen indgår i børne- vaccinationsprogrammet.

Kommende CI-brugere skal være opmærksom
på at blive vaccineret inden operationen samt at vedligeholde disse vaccinationer.

Børn, der tidligere er vaccineret mod pneu- mokokker med Prevenar 13 (PCV13):

Skal færdiggøre det almindelige vaccinationsprogram dvs. Prevenar 13 (PCV13) ved alder 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Herefter skal der gives en dosis Pneumovax (PPV 23), når barnet bliver 2 år. Som 18-årig skal barnet have en ny vaccination med en dosis Pneumovax (PPV23). Herefter skal det hvert 5. år resten af livet kon- trolleres, om Pneumovaxvaccinationen stadig er virksom. Det gøres ved at få taget en blodprøve hos egen læge. Hvis blodprøven viser utilstrækkelig virkning af vaccinen, skal man vaccineres.

Børn, der tidligere er vaccineret mod pneu- mokokker med Prevenar 7 (PCV7):

Skal vaccineres med en dosis Prevenar 13 (PCV13) senest 3 uger inden operationen. Når der er gået minimum 8 uger efter Prevenarvaccinationen, skal der yderligere vaccineres med en dosis Pneumovax (PPV23). 10 år efter denne Pneumovaxvaccination skal der tages en blodprøve ved egen læge for at undersøge om vaccinen er virksom, eller om man skal vaccineres igen. Herefter skal det hvert 5. år resten af livet kontrolleres, om Pneumovaxvaccinationen stadig er virksom. Det gøres ved at få taget en blodprøve hos egen læge. Hvis blodprøven viser utilstrækkelig virkning af vaccinen, skal man vaccineres.

Voksne og børn der ikke tidligere er vaccineret mod pneumokokker:

Skal vaccineres med en dosis Prevenar 13 (PCV13) senest tre uger inden operationen. Tidligst 8 uger efter Prevenarvaccinationen, skal der vaccineres med en dosis Pneumovax (PPV23). Herefter skal det hvert 5. år resten af livet kontrolleres, om Pneumovaxvaccinationen stadig er virksom. Det gøres ved at få taget en blodprøve hos egen læge. Hvis blodprøven viser utilstrækkelig virkning af vaccinen, skal man vaccineres.

Vaccination mod pneumokokker foregår hos egen læge. Denne vejledning kan medbringes og vises til lægen. Hvis man tidligere er vaccineret mod pneumo- kokker, udover almindelig børnevaccination, skal egen læge spørges til råds. I tvivlstilfælde om vaccination i øvrigt kan egen læge også spørges til råds. Egen læge kan ved tvivlstilfælde læse EPI-nyt 51B/12, alternativt kontakte Serumsinstituttet.

OBS:

Selv om man er vaccineret, kan man alligevel få meningitis. Risikoen for dette er meget reduceret ved vaccination, men vaccinen mod pneumokokker dækker ikke alle typer af bakterien.

Derfor skal man være opmærksom på infektion i et øre med CI. Hvis man får tegn på mellemørebetændelse på et øre med CI, skal egen læge/ vagtlæge kontaktes, så man evt. kan komme i behandling med antibiotika.

NB:

Der er klausuleret tilskud til begge vacciner, når man skal CI opereres. Dette skal noteres på recepten. Det vil sige egen læge skal anføre på recepten at man er CI-patient. Tilskudets størrelse afhænger af øvrige medicinforbrug.

Kontakt og information

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Østdansk Center for cochlear implant/Audiologisk Afdeling
Rigshospitalet
Inge Lehmanns Vej 8 2100 København Ø.

Redaktør