Udposning på hovedpulsåren - operation (åben operation for AAA (abdominalt aortaaneurisme))

Ved operationen indsætter vi en kunstig hovedpulsåre for at undgå, at udposningen i hovedpulsåren brister.

Kort om operationen

En udposning på hovedpulsåren (aorta-aneurisme) udvikles oftest i maveregionen og sjældnere i brystkassen. Årsagen til sygdommen kendes ikke med sikkerhed, men rygning, blodtryk, åreforkalkning og arvelighed spiller ind.

Formålet med en operation er at undgå, at din udposning på hovedpulsåren brister. Ved operationen erstattes udposningen med en kunstig åre.

Du bliver indlagt dagen før operationen og skal forvente at være på hospitalet i cirka 1 uge i forbindelse med operationen.

Illustration af en udposning på hovedpulsåren og en kunstig blodåre

Vigtig forberedelse

Søg straks hjælp, hvis du får pludselige smerter

Hvis du inden operationen får pludselige smerter i maven eller ryggen, skal du straks ringe 112. Husk at gøre opmærksom på, at du har en udposning på hovedpulsåren.

Fortsæt med acetylsalicylsyre

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå visse typer medicin mod diabetes

Du skal holde pause med medicin mod diabetes med metformin, orabet eller glucophage 2 før operationen.

Undgå alkohol og rygning

Undlad at drikke alkohol og ryge op til operationen. Rygning og selv små mængder alkohol øger risikoen for betændelse i sår og gør, at de er længere tid om at hele. Selv et kortvarigt stop har effekt, men har du mulighed for det, skal du undgå at ryge og drikke alkohol en måned inden operationen. Spørg din egen læge, i din kommune eller på hospitalet, hvis du har brug for støtte og vejledning.

Undlad at fjerne hår

Dagen før operationen fjerner vi dine hår  din mave. Du må ikke selv fjerne hår i ugen op til operationen, da du risikerer at lave rifter i huden og dermed øge risikoen for betændelse.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under operationen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din operation. Du skal desuden fjerne al make-up hjemmefra. Tag ur, smykker og piercinger af og lad dem blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Prøver og samtaler dagen før operationen

Du bliver indlagt dagen før operationen, hvor du får taget blodprøver og et EKG (elektrokardiogram). Vi taler med dig om din indlæggelse, bedøvelsen og selve operationen. Du skal regne med, at undersøgelserne og samtalerne tager hele dagen, da du skal tale med flere personer, og der kan være ventetid mellem de forskellige forberedelser.

Du skal faste inden operationen

Din mavesæk skal være tom under operationen for at undgå, at der løber maveindhold op i lungerne, hvor det kan give en alvorlig lungebetændelse. Derfor skal du faste fra klokken 2 natten inden operationen.

Du får fuld bedøvelse

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du lagt et drop i hånden. I droppet får du medicin, så du sover og ikke mærker noget. Du får også lagt et kateter i ryggen, som indeholder smertestillende medicin.

Operationen

Når bedøvelsen virker, lægger vi et snit, der som regel går på tværs af din mave over navlen. Hovedpulsåren lukkes af over og under udposningen, mens vi udskifter den udvidede del af pulsåren med en kunstig blodåre. Den kunstige blodåre sys fast, og hovedpulsåren åbnes igen. Operationssåret lukkes med klips og eventuelt tråd.

Operationen varer som regel 2-4 timer, men kan vare længere afhængigt af udposningens størrelse og form.

Efter operationen

Når operationen er færdig, kører vi dig til opvågningsafdelingen, hvor du vågner fra bedøvelsen og overnatter den første nat. Her er du tilsluttet udstyr, som blandt andet måler hjerterytme og blodtryk. Du får også ilttilskud, og du får eventuelt væske eller medicin gennem et drop. Du må spise og drikke, og du kan komme op at sidde i en stol. De fleste er trætte og har brug for hvile, men du må gerne få korte besøg, som skal aftales gennem sengeafdelingen. Næste morgen kommer du tilbage på sengeafdelingen, hvor du er indlagt, indtil du er klar til at komme hjem.

Risiko ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Betændelse i operationssåret: Hvis det sker, kan det betyde, at du skal blive på hospitalet noget længere. Hvor længe afhænger af, om vi kan behandle betændelsen med antibiotika, eller om det er nødvendigt at åbne operationssåret igen.
  • Påvirkning af hjertet eller lungerne: I nogle tilfælde vil det kræve intensiv behandling og i meget sjældne tilfælde kan tilstanden være dødelig.
  • Påvirkning af nyrerne: Det går oftest over af sig selv, men kan i enkelte tilfælde kræve en periode med regelmæssig rensning af blodet ved dialyse. I meget sjældne tilfælde kan tilstanden være dødelig.
  • Nedsat blodforsyning til tyktarmen: Hvis det sker, kan du i en periode få behov for stomi, hvor tarmen føres ud på maven.
  • Lukning af den kunstige pulsåre: I sjældne tilfælde lukker den kunstige pulsåre til. Ofte kan den åbnes igen ved en ny operation eller ved medicinsk behandling.
  • Potensproblemer: Både mænd og kvinder kan opleve nedsat lyst til sex efter operationen, og mænd kan i sjældne tilfælde få potensproblemer. Problemet kan oftest løses med medicin, og vi anbefaler derfor, at du taler med din læge om det, hvis det varer ved. Mænd kan også udvikle såkaldt retrograd ejakulation, hvor sæden ved seksuel udløsning ender i urinblæren og kommer ud med urinen. Det sker relativt ofte og er helt ufarligt.

Hjemme igen

Sygemelding

Vi anbefaler cirka 4 ugers sygemelding. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Mavemusklerne og området omkring såret, må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 2 kilo de første 6 uger.

Vent med at køre bil

Du skal regne med, at du kan begynde at køre bil igen cirka en måned efter operationen, og når du føler, at det er forsvarligt. Hvis vi vurderer, at der gælder noget særligt for dig omkring bilkørsel, taler vi med dig om det. Hvis du kører erhvervskørsel, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for dig. 

Undersøg, om du har en forsikring mod kritisk sygdom

Vi anbefaler, at du undersøger, om du er forsikret mod kritisk sygdom via dit arbejde eller via en privat forsikrings- eller pensionsordning. Du kan have ret til at få udbetalt et engangsbeløb.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder måneder efter operationen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Redaktør