Transportabel medicinkasse til børn

Medicinkassen er til alle familier med tilknytningtil børneonkologisk afdeling, hvor barnet har en diagnose, som kræver mange og forskelligetyper medicin.

Formålet med medicinkassen

Børn i behandling på Rigshospitalets børneonkologiske afdeling kan få udleveret en transportabel medicinkasse, som sikrer en enkel medicinopbevaring og sikrer, at der er overensstemmelse mellem den medicin barnet tager, og det lægen har ordineret.

Medicinkassen giver jer som familie mulighed for at blive inddraget i barnets behandlingsforløb, og samtidig er kassen med til at skabe et bedre overblik for både jer og sygeplejerskerne, over hvad jeres barn evt. mangler af medicin.

Hvem kan få medicinkassen

Medicinkassen er til alle familier med tilknytning til børneonkologisk afdeling, hvor barnet har en diagnose, som kræver mange og forskellige typer medicin. I vil få medicinkassen udleveret i forbindelse med, at I bliver udskrevet og kan komme hjem første gang. Det er sygeplejerskerne i afdelingen, der vurderer, om I som familie har glæde af og behov for en medicinkasse.

Den transportable medicinkasse

Medicinkassen består af en orange plastkasse med låg, samt en hængelås med nøgle og en brugsvejledning. Kassen påføres en label med barnets navn og CPR-nr., inden I bliver udskrevet, så I tydeligt kan genkende netop jeres kasse.

Medicinkassen og hængelåsen tilhører børneafdelingen, og I skal returnere udstyret, når jeres barn ikke længere har behov for medicinkassen eller senest, når behandlingen er afsluttet.

Hvis hængelåsen bliver væk, er det jeres eget ansvar at anskaffe en ny.

Brug af medicinkasse

Medicinkassen skal indeholde den medicin, der er ordineret til barnet i forbindelse med barnets behandling på børneonkologisk afsnit. Derudover
skal kassen indeholde den senest opdaterede medicinliste og eventuelle medicinafkrydsningsskemaer.

Medicin, som skal stå på køl, skal I ikke tage med til undersøgelser og behandling på hospitalet. I stedet skal I huske at notere, hvilken medicin,
barnet har derhjemme på køl, samt notere, hvad jeres barn evt. mangler af medicin. Når barnet bliver indlagt viderebringes denne information til
sygeplejersken.

HUSK, at medicinkassen altid skal følge barnet, og at I skal tage den med ved samtlige indlæggelser, kontroller eller undersøgelser i ambulatoriet.

Sikkerhed & ansvar

Det er sygeplejerskens ansvar, at lære jer grundigt op i, hvordan i skal give barnet medicin. Det er også sygeplejerskens ansvar, at sikre, at I er fortrolige med, hvordan I skal bruge medicinkassen, inden I bliver udskrevet og skal hjem.

Medicinkassen skal altid være aflåst og placeret et utilgængeligt sted, når den ikke er i brug. Når I bruger kassen, opfordrer vi til, at I ikke lader den stå uden opsyn, hvis der er børn tilstede.

Medicinen i medicinkassen skal opbevares ved stuetemperatur - Maks 25 °C. Yderligere information om medicinens holdbarhed, bivirkninger mv. kan ved behov udleveres fra Rigshospitalets apotek.

I hjemmet, ved ambulant kontrol samt ved korte behandlinger i dagsafsnittet er det jer som familie, der har det fulde ansvar for, at barnet får den korrekte medicin.

Ved ambulant kontrol, korte behandlinger i afdelingens dagsafsnit eller ved indlæggelser er det familiens ansvar i samråd med en sygeplejerske at sikre sig, at kassen indeholder den nødvendige medicin til barnet, inden I tager hjem.

Ved indlæggelser kan afdelingen i særlige tilfælde og midlertidigt overtage medicinklargøring og medicingivning til barnet. Som udgangspunkt er det dog jer, der står for at give barnet medicin under indlæggelser. IV-medicin samt medicin opbevaret på køl kan altid kun gives af en sygeplejerske.

Rengøring

Kassen skal vaskes én gang om ugen, før hvert besøg på hospitalet, samt ved synligt snavs. Medicinkassen rengøres i enten opvaskemaskinen eller med vand og sæbe. Det er jeres eget ansvar at sørge for, at medicinkassen er gjort ren i overensstemmelse med de retningslinjer, der står i dette informationsmateriale.

Redaktør