Transplantation med stamceller fra knoglemarven - ambulant eller indlagt

Transplantation med stamceller fra knoglemarven kan foregå som ambulant behandling eller som behandling under indlæggelse.

Indledning

Denne pjece handler om transplantation som ambulant eller indlagt og er et supplement til pjecen ”Transplantation med stamceller fra knoglemarven ”, som fortæller om forløbet før og efter transplantationen.

Om din transplantation foregår som indlagt eller ambulant afhænger af, hvilken behandling du skal have, samt hvordan du ellers har det. Den koordinator, der planlægger din transplantation, fortæller hvad der gælder for dig.

Transplantation i ambulatoriet

Du møder hver dag i ambulatoriet, hvor du får kemoterapi og evt. behandling med stråler. Efter transplantationen kommer du hver dag til kontrol og evt. yderligere behandling. Hvis du bor tæt på hospitalet, kan du bo derhjemme ellers bor du på Rigshospitalets patienthotel. Det er muligt at have en pårørende med på patienthotellet mod betaling. Hvis du i forløbet får tegn på infektion, har svært ved at spise eller drikke, bliver du indlagt i sengeafdelingen. 

Transplantation som indlagt

Du møder på sengeafdelingen, hvor du får en enestue. Du må gerne bevæge dig rundt på afdelingen og gå en tur udenfor. Det er muligt at have en pårørende med forudsat, at denne ikke har tegn på infektion. Din pårørende skal selv sørge for mad og drikkevarer, som kan opbevares i køleskab og fryser i afdelingens patient og pårørende køkken.

Den første dag og start på forbehandling

Den første dag du kommer i ambulatoriet eller i sengeafdelingen, taler du med en læge, som sikrer sig, at du er klar til at starte forbehandlingen. Du møder en sygeplejerske, som tager blodprøver, vejer dig, måler blodtryk, puls, temperatur og fortæller om det forløb du skal igennem.

På dagen eller dagen efter starter du behandling med kemoterapi og evt. strålebehandling. 

Nedsæt risiko for infektion

Du skal hver dag tage et bad og vaske dig med sæbe, for at holde huden så̊ ren som mulig. Du skal skifte undertøj hver dag, efter du har været i bad. Efter hvert toiletbesøg skal du vaske hænder med vand og sæbe og efterfølgende anvende håndsprit.

Din mund indeholder et stort antal bakterier, der normalt er uskadelige. Mundslimhinden er meget følsom over for kemoterapi og strålebehandling. Når du i lang tid har et lavt antal hvide blodlegemer, er risikoen for at du får infektion i munden større. En god mundhygiejne flere gange daglig med en mild tandpasta, er nødvendig for at forebygge gener i munden. Du må ikke drikke eller børste tænder i vand fra vandhanen på stuen eller i ambulatoriet, du skal anvende vand på flaske. Personalet giver dig gode råd om mundpleje.

Fra den dag du starter behandling med kemoterapi og evt. behandling med stråler, skal du følge anbefalingerne i pjecen ”Mad og hygiejne, når du har nedsat immunforsvar”. Anbefalingerne skal du følge i de første tre måneder efter transplantationen.

Transplantationsdagen

Dagen hvor du skal have de nye stamceller kaldes dag 0. Personalet informerer dig om, hvad der skal ske. Afhængig af hvor stor en mængde stamceller der er, varer det fra to til flere timer, inden alle stamcellerne er løbet ind. Så snart stamcellerne er inde i blodbanen, finder de selv vej til knoglemarven, og de begynder langsomt at dele sig.

I de fleste tilfælde er der ingen bivirkninger under infusionen, men i nogle tilfælde kan du få en smule rødme i huden, udslæt og din temperatur kan stige. Hvis du tidligere på dagen har fået behandling med stråler, kan det også være bivirkninger hertil. Derfor holder personalet øje med temperatur, puls og blodtryk under og efter stamcellerne er givet.

Stamceller fra en ubeslægtet donor kommer ofte hjem om eftermiddagen/aftenen, så hvis din transplantation foregår ambulant og stamcellerne ikke kan nå at blive givet i ambulatoriets åbningstid, bliver du indlagt i sengeafdelingen. Afhængig af hvordan du har det efter stamcellerne er løbet ind, kan du tage hjem/gå tilbage til patienthotellet.

Tiden efter transplantationen

Det varer cirka 2-4 uger fra stamcellerne er givet til de hvide blodlegemer (neutrofile granulocytter) begynder at stige. Når antallet af neutrofile granolucytter er 0,5 mia./L eller derover betyder det, at stamcellerne nu fungerer og danner røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Hver dag holder læger og sygeplejersker øje med:

  • at du ikke har feber eller infektion
  • at du kan spise og drikke tilstrækkeligt
  • om du har behov for transfusion med blodprodukter
  • at blodprøverne er i orden
  • at du kan tage din medicin som tabletter eller mikstur.

I ugerne efter transplantationen er det nødvendigt at tage blodprøver dagligt for at holde øje med:

  • Koncentrationen af den immundæmpende medicin
  • Behov for transfusion med blodprodukter
  • Infusion med væske og salte fx magnesium
  • Infektion
  • GvH

Personalet fortæller dig om hvilke tegn fra din krop du skal være opmærksom på, hvilken medicin du skal have, hvad du må spise, vigtigheden af motion og så videre.

Jo længere tid der går efter din transplantationsdag, jo færre kontrolbesøg skal du til, medmindre der støder komplikationer til din behandling. Den første måned til to skal du komme i ambulatoriet ca. en gang om ugen. Efter tre måneder skal du som oftest komme færre gange. Har du oprindeligt hørt til Odense Universitetshospital/Aarhus Universitetshospital, overgår dit kontrolforløb dertil efter ca. tre måneder.

Redaktør