Til dig, som er pårørende til en kræftpatient i Afdeling for Kvindesygdomme

Her kan du læse om praktiske informationer om Afdeling for Kvindesygdomme, som kan have betydning for dig som pårørende til en patient, der er i behandling i afdelingen.

Denne pjece indeholder praktiske informationer om Afdeling for Kvindesygdomme, som kan have betydning for dig som pårørende til en patient, der er i behandling i afdelingen.

Billede af patient og pårørende

En kræftsygdom eller mistanke herom påvirker ofte hele familiens liv, praktisk og følelsesmæssigt, og derfor er pårørende en vigtig støtte i et behandlingsforløb.

Der er ofte mange forskellige tanker og følelser forbundet med at have en kræftsygdom, og det kan være svært at få det hele til at fungere. Både familie, arbejde og det sociale liv bliver påvirket.

Det kan opleves vanskeligt både at skulle støtte en, der er syg, og samtidig få en forandret hverdag til at fungere. Mange spørgsmål, tanker og følelser dukker op, og det kan i den situation være godt at have nogle at tale med og støtte sig til.

Vi ønsker, at du skal føle dig velkommen i afdelingen som pårørende. Husk, at du altid kan henvende dig til personalet med dine spørgsmål, tanker og overvejelser. Vi håber, at denne pjece hjælper med at besvare nogle af de spørgsmål, du evt. har.

Pleje og behandling

Tavshedspligt

Alt sundhedspersonale er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at sundhedspersonale ikke må videregive oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. Derfor kan vi ikke uden videre svare dig på spørgsmål om din pårørendes situation, blot fordi I er i familie.

Vi vil opfordre til, at du sammen med patienten drøfter, om det kunne være en fordel, at én eller flere i familien er kontaktpersoner. Dette bliver noteret på en samtykkeerklæring, hvorefter personalet kan udtale sig efter aftale med patienten.

Medinddragelse i plejen

Som udgangspunkt passer vi og drager omsorg for din indlagte pårørende. Du er meget velkommen til at hente mad, drikkevarer o. lign., eller at gå en tur sammen med den indlagte, hvis muligt. Hvis du ønsker at blive medinddraget i plejen, kræver det blot, at du laver en klar aftale med sygeplejersken og patienten omkring dette.

Stuegang på Afdeling for Kvindesygdomme, sengeafsnit 5031

På Afdeling for Kvindesygdomme arbejder lægerne og sygeplejerskerne i et tværfagligt behandlingsteam. Hver morgen mødes teamet, og hver enkelt patient får tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Ved konferencen drøftes den enkelt patients pleje- og behandlingsplan, og behovet for stuegang vurderes individuelt. Der vil derfor ikke nødvendigvis være daglig stuegang. Hvis du som pårørende og efter aftale med patienten ønsker at deltage i stuegang, vil vi naturligvis forsøge at imødekomme dette. Kontakt sygeplejersken for at aftale et muligt tidspunkt.

Ventetid på operationsdagen

Vi ved af erfaring, at ventetiden ved operation kan virke lang for de pårørende. Når patienter bliver kørt fra sengeafsnittet til operationsgangen sker følgende:

Modtagelse: På operationsafsnittet modtages patienten af en narkosesygeplejerske og forberedelserne til bedøvelsen påbegyndes.

Operation: Derefter starter operationen. Hvor lang tid operationen tager, varierer fra patient til patient, også inden for samme diagnose.

Observation: Når operationen er slut, bliver patienten kørt til observation på opvågningsafsnittet, indtil hun er vågen og klar til at komme tilbage til sengeafsnittet.

Du er velkommen til at rette henvendelse til personalet i sengeafsnittet, som kan være dig behjælpelig med at se hvor langt din pårørende er nået i forløbet.

Ventetiden kan du tilbringe hjemme, og du er selvfølgelig også velkommen til at benytte Rigshospitalets opholdsmuligheder: Opholdsområdet i forhallen i stueetagen og biblioteket. Der er ligeledes en smuk gårdhave og udendørs legeplads.

Praktisk information

Besøgstid

Afdeling for Kvindesygdomme har ikke faste besøgstider, men vi opfordrer til, at I som pårørende viser hensyn til patientens og medpatienters behov for hvile. Du kan som pårørende blive bedt om at forlade stuen, hvis plejen, behandlingen eller hensynet til medpatienten kræver det. Det kan for eksempel være i forbindelse med stuegang, undersøgelse eller samtaler.

Mad og drikke

Du er velkommen til at hente drikkevarer i afdelingens køleskab. Mad kan du købe i Café Arcade og 7-Eleven, der findes i stueetagen mellem opgang 2 og 3.

Overnatning

Du har som pårørende mulighed for at bestille en overnatning på Rigshospitalets patienthotel, hvis de har ledige værelser. Priser og yderligere oplysninger fremgår af Rigshospitalets hjemmeside; rigshospitalet.dk

Støttetilbud

I afdelingen har vi en pårørendetavle samt en pjecestander, hvor du kan finde pjecer og tilbud til pårørende.

Du kan bl.a. have glæde af følgende tilbud:

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

www.cancer.dk Her kan du læse om kræft og livet med sygdommen – både som patient, som pårørende og barn/ ung som pårørende. Du kan også her læse om støttemuligheder til pårørende i form af støttegrupper, chat og andre former for hjælp.

Børn og Unge

Kræftens Bekæmpelse har særlige tilbud til børn og unge på www.bornungesorg.dk

Kræftcenter-KBH

Kræftcenter-KBH afholder pårørendemøder og er for alle pårørende, der i deres hverdag er tæt på et menneske med kræft. Se invitationen på afdelingens pjecetavle

Socialrådgiver

Hvis du har brug for kontakt til en socialrådgiver, opfordrer vi dig/jer til at kontakte din kommune. Afdelingens socialrådgiver er til brug for patienter i behandling.

Tilbud i din kommune

Nogle kommuner tilbyder forskelige former for støtte til pårørende. Du kan orientere dig om disse støttetilbud på www.sundhed.dk/soft

Præst og kirke/bederum

Rigshospitalet har fire præster, som står til rådighed for pårørende til samtale og kirkelige handlinger. Alle pårørende kan henvende sig til Rigshospitalets præster - uanset medlemskab af folkekirken og religiøs overbevisning.

Du kan kontakte præsterne eller hospitalets imam gennem personalet.

Kirkerum og bederum er tilgængeligt døgnet rundt. Du finder dem i stueetagen mellem opgang 4 og 5.

Redaktør