Tiden efter fødslen, for jer, der har mistet et barn

Denne information er skrevet i håb om, at I finder svar på noget af det, I måske er i tvivl omden første tid efter fødslen.

Denne information er skrevet i håb om, at I finder svar på noget af det, I måske er i tvivl om den første tid efter fødslen.

Fødselsanmeldelse 

En fødsel fra graviditetsuge 22+0 skal anmeldes til myndighederne senest 14 dage efter, den har fundet sted. Fødselsanmeldelsen foregår elektronisk og sendes automatisk direkte fra fødegangen. Ved fødsel af levende barn før graviditetsuge 22+0 skal der ligeledes sendes fødselsanmeldelse.

I skal selv anmelde dødsfaldet. Alle uanset trosretning, skal anmelde dødsfaldet i deres bopælssogn inden 8 dage. Adressen til jeres lokale kirkekontor findes på www.sogn.dk, ved at søge på moder/forældres bopælsadresse. Læs mere i pjecen ”Folder fra Københavns Kirkegårde”.

Ved fødsel af dødt barn før graviditetsuge 22+0 skal der ikke sendes fødselsanmeldelse og heller ikke sendes anmeldelse af dødfødt barn. Dette skyldes, at der i juridisk forstand er tale om en abort.

Begravelse

Når et barn dør eller er dødfødt efter graviditetsuge 22+0, er det forældrene, som skal sørge for, at dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden (præst/kirkekontor). Det er ligeledes forældrene, som skal sørge for, at barnet bliver begravet eller kremeret. Kirkegårdskontoret kan hjælpe med mange af de praktiske ting i forbindelse med begravelse eller kremering. Vejledningen herfra er gratis. Kirkegårdskontorerne hjælper alle uanset trosretning. Forældrene kan også kontakte en bedemand og lade ham stå for de praktiske opgaver. 
Der henvises til pjecen ”Folder fra Københavns Kirkegårde” for yderligere vejledning vedr. det praktiske i forbindelse med begravelse/bisættelse af et dødt spædbarn. 

Hvis barnet er født før graviditetsuge 22+0 og ikke har vist livstegn, gælder der særlige regler. For yderligere informationer, se da venligst pjecen: ”Folder fra Københavns Kirkegårde”.

Kapel

Der er mulighed for, at barnet kan ligge i Rigshospitalets Kapel indtil begravelsen. Kapellet ligger på Frederik V’s vej 11. Der er mulighed for at komme og se barnet i et pænt fremvisningsrum i kapellet. Pårørende er velkomne. Aftale om dette træffes med kapellet på tlf. 35 45 53 03. Der er begrænset åbningstid.

Obduktion

Nogle børn bliver obduceret efter fødslen. Se ”Information til forældre vedrørende obduktion”, som kan udleveres fra fødegangen. Se også bogen ”Når I har mistet” fra Landsforeningen Spædbarnsdød.

At blive forældre og søskende til et dødt barn

Det er meget almindeligt, at I oplever psykiske reaktioner, når I har mistet et barn. Det er naturligt at opleve en voldsom smerte og blive meget ked af det. I kan også opleve vrede over det, der har ramt jer. Nogle oplever, at de slet ikke føler noget.
Mennesker reagerer forskelligt på sorg. Derfor vil I sandsynligvis også opleve, at I gennemgår sorgprocessen på vidt forskellige måder. Det er vigtigt, at I prioriterer at tale sammen om de svære følelser, også når I har svært ved at forstå hinanden. Acceptér hinandens forskelligheder – også i sorgprocessen. Det er helt naturligt, at man reagerer forskelligt. For nogle kan det være godt at tale med en professionel. Andre vil have gavn af at tale med andre, der har mistet.  

Hvordan børn reagerer og forstår sorg, afhænger af deres alder. Når der er sket noget voldsomt, er det vigtigt at inddrage andre voksne i barnets netværk. Fortæl derfor både familie, venner og fagpersoner, der til dagligt er sammen med barnet i daginstitutionen eller i skolen, hvad der er sket. Del jeres tanker og brug dem til sparring. 

På fødegangen har I fået udleveret bogen ”Når I har mistet” skrevet af Landsforeningen Spædbarnsdød. Her kan I bl.a. læse mere om, hvordan søskende inddrages, om parforhold og pårørende, samt om diverse praktiske råd og forholdsregler. Landsforeningen Spædbarnsdød kan kontaktes på tlf. 39 61 24 51 alle hverdage kl. 9-14. Hvis I efter fødslen har givet samtykke til, at jeres jordemoder må sende en henvisning til Landsforeningen Spædbarnsdød, vil foreningen selv kontakte jer.

Samtale efter fødslen

Efter fødslen har I mulighed for at få en samtale med den jordemoder, der var med ved fødslen eller den jordemoder, I kender fra graviditeten. Behovet for en efterfødselssamtale kan opstå længe efter fødslen, og I har altid mulighed for at kontakte os for at få en tid. I kan ringe til Fødemodtagelse 4023 på tlf. 35 45 96 30 og lægge en besked til jordemoderen. Hun vil herefter ringe jer op, så I kan aftale nærmere. 

Der er mulighed for at få en samtale med en fødselslæge efter fødslen. Hvis I ikke har fået en tid og I ønsker en samtale med læge, ring da tlf. 35 45 40 02. Hvis der er gået mere end to måneder efter fødslen, kan der blive behov for en henvisning fra egen læge forud for samtalen.

Besøg i hjemmet af sundhedsplejersken

Jordemoderen informerer normalt jeres sundhedsplejerske om fødslen, og I vil blive kontaktet af sundhedsplejersken nogle dage herefter. Sundhedsplejerskerne tilbyder altid at komme på besøg og hjælpe med f.eks. afbrydelse af mælkeproduktion, eventuel efterfødselsreaktion, søskendes behov, smerter efter fødslen med videre. 

I kan også selv kontakte sundhedsplejersken via kommunen. Hvis der er tale om en abort, er der normalt ikke tilbud om besøg af sundhedsplejerske.

Psykologbistand 

Nogle har gavn af at tale med en psykolog efter at have mistet et barn.

Henvisning til psykolog sker igennem egen læge. Med en henvisning får man tilskud til betalingen, hvis psykologen er medlem af sygesikringen. Man skal selv finde den psykolog, man ønsker at bruge. Se evt. www.psykologeridanmark.dk. Henvisningen til psykologhjælp kan udstedes i op til et halvt år efter barnets død. 

Har I en privat sundhedsforsikring, vil I evt. også kunne få tilskud via denne. Reglerne for egenbetaling kan her variere. Ved psykologhjælp uden henvisning betaler man selv hele beløbet.

Sorgorlov 

Begge forældre har ret til sorgorlov ved en dødfødsel eller hvis et barn dør kort tid efter fødslen. Både lønmodtagere, selvstændige og ledige har ret til at holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger. For studerende, nyuddannede, vikarer eller freelancere gælder særlige regler. Se mere på borger. dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/sorgorlov 

Sorgorloven starter dagen efter, man har mistet barnet. Der er mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven. Man kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden. 

Søvn og hvile     

Når man sørger og lige har mistet sit barn, kan det være svært at mærke sine basale behov. Alt kan virke håbløst og ligegyldigt, og at passe på jer selv og hinanden, er måske det sidste, I tænker på. Nogle oplever at have svært ved at sove mens andre får øget søvnbehov. Mange oplever, at selv dagligdags ting som f.eks. at lave aftensmad føles uoverskuelige. Selvom det virker banalt, er det vigtigt, at I passer godt på jer selv og forsøger at opretholde visse rutiner i hverdagen – både i forhold til søvn og måltider.

Ved manglende søvn over flere dage og evt. tiltagende tristhed, kan I kontakte Barsel, sengeafsnit 4021 på tlf. 35 45 40 21 med henblik på samtale og evt. indlæggelse i op til et par døgn. 

Blødning 

Efter en fødsel vil der være blødning kraftigere end en menstruation. Efter et par dage vil blødningen skifte til blodigt udflåd med varierende udseende. Udflåddet vil aftage i løbet af seks til otte uger. Der kan komme små blodklumper de første døgn, hvilket er helt normalt. Så længe der er blodigt udflåd, er der stadig et sår i livmoderen der, hvor moderkagen sad fast. På grund af risikoen for betændelse i livmoderen frarådes derfor karbad, havbad og svømning i svømmehal mens der er blødning. Af samme grund frarådes brug af tamponer de første par måneder efter fødslen. De første otte uger efter fødslen anbefales desuden, at I bruger kondom ved samleje.

Henvend dig til fødeafsnittet eller din egen læge ved: - Smerter i underlivet

  • Ildelugtende udflåd
  • Feber

Har I spørgsmål om bristning, blødning eller lignende, kan I op til 4 uger efter fødslen kontakte Fødemodtagelse 4023 på tlf. 35 45 96 30. Herefter kontaktes egen læge eller tlf. 1813.

Stop af mælkeproduktion

Når man har født, starter mælkeproduktionen af sig selv – også når barnet ikke sutter ved brystet. Mælkeproduktionen standser af sig selv, men kan også standses medicinsk.
En tætsiddende sports-BH kan hjælpe med at hæmme mælkeproduktionen.  Ved at opbinde brysterne, føler mælkekirtlerne sig mindre fyldte og produktionen hæmmes. Der vil på trods af både medicin og opbinding produceres lidt mælk. Hvis brystet bliver for ømt, kan lidt af mælken masseres ud.  Mælkeproduktionen fortsætter, så længe mælken tømmes ud af brystet.  Udmalkning skal derfor kun ske, hvis brystet er meget spændt og kun til ubehaget forsvinder. 

Hvis brysterne er meget spændte, anbefales det at tage et langt varmt bad. Lad det varme vand fra bruseren massere brysterne og massér lidt med hænderne med bevægelser ud mod brystvorten. Tryk forsigtigt omkring vorten, så der kommer mælk ud. På den måde bliver området lidt blødere.

Opstår der smerter, feber (over 38,5° C), eller er der røde, afgrænsede områder på brystet, så kontakt Fødemodtagelse 4023 på tlf. 35 45 96 30. 

Syning 

I forbindelse med en fødsel opstår der typisk mindre bristninger. Disse syes med selvopløselig tråd. Trådene vil forsvinde af sig selv efter to-tre uger – for nogle få op til fem uger efter fødslen. Bristningen kan gøre ondt, svie eller klø de første dage. Er der efter en uge stærke smerter eller er stingene generende, kan I kontakte Fødemodtagelse 4023 på tlf. 35 45 96 30. 

Her er et par gode råd mod ømhed efter fødslen: 

  • En blød pude at sidde på. Det er ikke så godt at bruge en badering, fordi vævet presses sammen, og blodgennemstrømningen og dermed sårhelingen bliver dårlig. 
  • Kom et isbind på hævelsen (hæld vand på et hygiejnebind, læg det i en plasticpose og put det i fryseren.) Isbindet pakkes ind i stof og må max ligge i 20 min.
  • Smertestillende tabletter - se afsnittet ’Efterveer’ nedenfor. 

Personlig hygiejne 

For at undgå betændelse i en eventuel syning og i livmoderen er det godt at skylle sig forneden efter hvert toiletbesøg. Her kan anvendes enten en bruser eller en kande lunkent vand. Skift bind mange gange dagligt de første dage. 

Efterveer 

Efter fødslen skal livmoderen trække sig sammen. Disse sammentrækninger kaldes efterveer. I de første dage kan det være nødvendigt at tage smertestillende tabletter, fx Pamol, Pinex eller Panodil. Følg brugsanvisningen på pakken.

Vandladning 

Det første døgn efter fødslen kan det være svært at mærke, om urinblæren er fyldt. Du bør tisse senest 4 timer efter fødslen. Selv om du ikke føler trang, bør du gå på toilettet hver 4.-5. time det første døgn, når du er vågen. Livmoderen trækker sig bedre sammen og blødningerne bliver mindre, når blæren er tom. Kontakt Fødemodtagelse 4023 på tlf. 35 45 96 30, hvis du ikke kan tisse eller har fornemmelse af ikke at kunne tømme blæren. 

Afføring 

Hvis der er givet lavement i forbindelse med fødslen, er det normalt, at man ikke har afføring de første dage efter. I løbet af de efterfølgende dage kommer mave- og tarmfunktion som regel i gang af sig selv. Hård mave kan forebygges ved at spise groft brød, rå grøntsager, svesker eller lignende. Husk at drikke masser af væske. Er der fortsat hård mave efter 4-5 dage, er der mulighed for at tage et mildt afføringsmiddel.

Afføringsmidler bør kun tages i kortere perioder, ellers vil maven vænne sig til at skulle have hjælp. Fiberprodukter kan bruges til at forebygge hård eller træg mave. Det kan drysses på ymer eller yoghurt. Når man bruger fiberprodukter, skal man huske at drikke rigeligt med væske, fordi fibrene optager væske. Har du problemer med at holde på afføringen en uge efter fødslen, skal du kontakte egen læge. 

Barselgymnastik 

For at undgå nedsunken livmoder, vandladningsproblemer og problemer ved samleje, er det vigtigt at foretage knibeøvelser i bækkenbunden mange gange dagligt resten af livet. Ved undersøgelsen hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen vil lægen bl.a. undersøge, om bækkenbundsmusklerne bruges rigtigt under knibeøvelserne. Flere steder tilbydes barselsgymnastik for kvinder, som har mistet børn. Søg efter dette på aftenskoler eller tilsvarende steder.
Nyttige telefonnumre og hjemmesider:

Sex og samliv efter fødslen

Den første tid efter fødslen er kræfterne, tiden og lysten til seksuelt samvær som regel ikke stor, og det kan være en sårbar periode i jeres samliv. Mange kvinder har nedsat lyst til sex i starten, men tolerance, hengivenhed og ømhed er basis for at genoptage samlivet. 

I bør gå blidt og forsigtigt i gang. Der kan forekomme smerter ved bristninger, klip eller ar. Skeden kan være lidt øm og tør på grund af hormonforandringer. Vandbaseret glidecreme kan hjælpe på dette, samtidig med at det gør kondomet mere elastisk, så det ikke brister.
De første 8 uger efter fødslen anbefales det, at I beskytter jer med kondom. Dette for at undgå infektion i livmoderen. 

Praktiserende læge 

8 uger efter fødslen er der tilbud om en gynækologisk undersøgelse og en samtale om blandt andet prævention hos praktiserende læge. 

Adgang til din journal 

Du kan læse din journal online 14 dage efter, den er skrevet. Log på www.sundhed.dk med NemID. Klik på ”Mine sundhedsdata” i menuen ”Min sundhed.dk”. Vælg ”Min e-journal”, klik på linket ”forløb”.
Journalen kan også findes på hjemmesiden www. minsundhedsplatform.dk. 

Nyttige telefonnumre og hjemmesider:

ProblemstillingPerson/stedTlf.nr.
Se barnet igen (på fødegangen)Afdelings-jordemoder35 45 13 33
Se barnet igen (i kapellet)Kapellet på Rigshospitalet35 45 53 03
Åbningstid: Hverdage kl.10-14
Fremvisning efter aftale
Feber, smerter ved bristning, blødningFørste 4 uger: Obstetrisk akutmodtagelse eller barselsafdeling
Efter 4 uger: Egen læge
35 45 96 30
Feber. røde plamager på brystet, mistanke om brystbetændelse.Obstetrisk akutmodtagelse35 45 96 30
Ved tiltagende søvnproblemer, tristhed etc.Første 4 uger: Afsnit 4021
Efter 4 uger: Egen læge
35 45 40 21 /
35 45 05 41
Aftale om samtale med fødejordemoder.Obstetrisk akutmodtagelse35 45 96 30
Patientforenings-hjælpLandsforeningen Spædbarnsdød36 61 24 51
www.spaedbarnsdoed.dk
Ønske om samtale med fødselslæge. 35 45 40 02
Bispebjerg kirkegårdskontorVejledning om nedgravning, begravelse, gravplads mv.
Dækker hele København
33 66 91 00
Åbningstid: Hverdage kl.7.30-14
Redaktør