Tecfidera, behandling

Information til patienter om behandling med Tecfidera.

Information til patienter

Hvad er Tecfidera

Tecfidera er en tablet til behandling af attakvis dissemineret sklerose. Det virksomme stof i tabletten hedder dimethylfumarat.

Tecfidera virker ved at hæmme forskellige immunceller og signalstoffer i immunsystemet. Herudover ser det ud til at tabletten øger nervecellernes modstandsdygtighed mod angreb fra immunsystemet.

Tecfidera nedsætter risikoen for et skleroseattak med cirka 50 procent. Herudover nedsættes antallet af nye skleroseforandringer på MR scanning.

Desværre kan Tecfidera hverken standse eller helbrede dissemineret sklerose, og allerede erhvervede kroniske symptomer bedres ikke af behandlingen.

Hvordan tages Tecfidera

En tablet indeholder enten 120 mg eller 240 mg dimethylfumarat. Startdosis er 120 mg to gange daglig. 

Efter en uge øges dosis til den anbefalede dosis på 240 mg to gange dagligt.

Hver kapsel skal sluges hel med lidt vand. Vi anbefaler, at du tager Tecfidera til et måltid, da dette kan reducere mængden af bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Tecfidera må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du kan tage den glemte dosis, hvis du lader mindst 4 timer gå mellem hver dosis, eller du kan vente til næste planlagte dosis.

Bivirkninger til Tecfidera

Tecfidera har generelt få alvorlige bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger er rødme i ansigtet eller på kroppen, kløe, kvalme, mavesmerter og diarre. Disse bivirkninger er ofte forbigående, men kan vende tilbage med mellemrum så længe behandlingen fortsættes. 

Sjældnere ses opkastninger, mavekatar, hedeture, hudkløe og udslæt. Meget sjældent ses alvorlige allergiske reaktioner.

Tecfidera kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer i blodet. Dette kan betyde, at din krop er dårligere i stand til at bekæmpe en infektion. Såfremt du får en alvorlig infektion som f. eks. lungebetændelse, skal du derfor straks kontakte din læge. 

Endvidere kan ses forhøjelse af leverenzymerne i blodet.

Kontrol af Tecfiderabehandling

Før behandlingen startes, tages der blodprøver for immunfunktionen samt lever- og nyretal. Blodprøverne gentages herefter hver tredje til sjette måned samt efter behov.

Prævention

Tecfidera kan måske nedsætte virkningen af p-piller. Brug en ekstra form for prævention (f. eks. kondom), mens du tager Tecfidera.

Graviditet og amning

Tecfidera anbefales ikke under graviditet og bør kun anvendes, hvis det er strengt nødvendigt, og den potentielle fordel for den gravide kvinde opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Tecfidera bør ikke anvendes under amning.

Vaccinationer

Hvis du bliver vaccineret, mens du er i behandling med Tecfidera, kan vaccinen måske være mindre effektiv end normalt. 

Vaccination med levende, svækkede vacciner frarådes.

Redaktør