Tarmsvigt - ergoterapi

Når tarmen svigter, kan patienten ikke optage mad og drikke på normal vis.

- Vedrørende patienter i hjemmeparenteral ernæring

Når tarmen svigter, kan patienten ikke optage mad og drikke på normal vis. Derfor er parenteral ernæring (mad og væske uden om tarmsystemet) nødven- digt for overlevelse og opretholdelse af acceptabel livskvalitet. Ernæringen (2-4 liter) skal indgives over minimum 12 timer. Dette betyder at patienten er bundet til dropstativ halvdelen af døgnet. Der er p.t. kun ca. 250 patienter med tarmsvigt i Danmark.

Dropstativ

Ernæringen og væsken indgives via et permanent, tunneleret centralt vene- kateter, hvor spidsen udmunder i højre forkammer af hjertet. At have et kateter indlagt permanent i en central blodåre, giver en betydelig risiko for livstruende infektioner. Hygiejnen skal derfor være i top og patienten skal have fri adgang til bad/toilet. Hvis patienten falder med dropstativet over f.eks. et dørtrin, vil kateteret blive revet ud.

Tegning af overkrop med venekateter

Patienten har ligeledes en stomi med high output, hvilket vil sige at stomien producerer 2-3 liter enzymholdig væske/afføring i døgnet, også om natten. Patienten er således afhængig af at kunne komme på toilettet og tisse, tømme stomi og vaske hænder, med dropstativet.
Med tanke på patientsikkerhed, hygiejne (CVK) og livskvalitet henstiller vi til, at denne patient får fjernet dørtrin.

Vask af hænder
Redaktør