Taleundervisning

Efter operation og/eller strålebehandling af kræft i mund og svælg kan der opstå ændringer i tunge,gane, læber og kinder, som påvirker talen.

Til patienter med kræft i mund og svælg

Patientvejledning

Efter operation og/eller strålebehandling af kræft i mund og svælg kan der opstå ændringer i tunge, gane, læber og kinder, som påvirker talen.

Nogle oplever at have:

  • Nedsat kæbeåbning
  • Tandproblemer
  • Mundtørhed
  • For meget mundvand eller sekret
  • Synkeproblemer
  • Hæshed
  • Hed eller nedsat følelse i tunge, gane og/eller læber

Disse vanskeligheder gør, at man kan have svært ved at udtale ord og sætninger. Flere talepædagoger tilbyder gratis taleundervisning og rådgivning.

Formålet med undervisning og rådgivning er at:

  • Opnå bedst mulig tale efter operation/strålebehandling
  • Blive bevidst om udtale og hvor lydene dannes, så man bruger sin stemme hensigtsmæssigt
  • Få hjælp og støtte til at opnå bedst mulig funktionsevne og fungere i hverdagen

Taleundervisning og talevejledning

Lægen vurderer i samråd med dig, om du vil have glæde af undervisning og vejledning. 

Før du kan begynde på undervisningen, skal lægen se på dine stemmebånd og undersøge, at der ikke er andre forhold, som generer stemmebåndene. Herefter sender lægen en kopi af lægebrevet med en henvisning til det undervisningssted, du ønsker at benytte (se adresser i næste kolonne).

Når undervisningsstedet har behandlet henvisningen, bliver du kontaktet, og undervisningen kan begynde. Undervisningen består af op til 12 lektioner á 45 minutter over tre måneder - det vil sige cirka en gang ugentligt. Undervisningen er gratis, men du skal selv betale for transport.

Yderligere information og hjælp

Patientforeningen under Kræftens Bekæmpelse ”Netværk for patienter med hovedhalskræft” yder også gerne støtte og afholder blandt andet foredrag og møder, hvor du kan tale med andre ligestillede. Du kan kontakte dem via mail: halsmundcancer@hotmail.com eller telefon 35 27 19 00.

Adresser

CSU Slagelse

Center for Specialundervisning
Norgesvej 14 4200 Slagelse
www.csu-slagelse.dk
tlf. 58 57 57 60

CSU Holbæk

Center for Specialundervisning
Holbæk Have 11 4300 Holbæk
www.csu-holbaek.dk
tlf. 72 36 36 07

Videnscenter for Specialpædagogik

(ViSP)
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
www.visp.dk
tlf. 55 88 69 00

Kommunikationscentret

Dronningensvej 4
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk/ kommunikationscentret
tlf. 38 21 11 70

THI kompetencecenter

Rygårdsallé 45 2900 Hellerup
www.thi.dk
45 11 46 00

Kommunikationscentret

Skansevej 2 D 3400 Hillerød
www.kc-hil.dk
tlf. 48 24 22 00

CSV København

Center for Specialundervisning
for Voksne Frankrigsgade 4 2300 København S
www.csv.kk.dk
tlf. 32 86 06 86

Kommunikationscentret

Sveasvej 8 3700 Rønne
www.brk.dk/kc
tlf. 56926400

CSU Roskilde

Center for Specailundervisning
Elisagårdsvej 7, 1. sal 4000 Roskilde
www.roskilde.dk/csu
tlf. 46 31 72 31

Redaktør