TAPTEST

TAP-test er led i udredning for NPH. Det er en undersøgelse, hvor lægen udtager ca. 40 ml af den væske, der omgiver hjernen og rygmarven, for at måle om det har effekt på gangfunktionen.

Information til dig, der skal have foretaget en TAP-test

TAP-test

TAP-test bruges i udredningen for NPH (normaltrykshydrocephalus).

Ved en TAP-test udtager lægen ca. 40 ml af den væske, der omgiver hjernen og rygmarven. Rygmarvsvæsken gendannes hele tiden, men tapning af væsken kan give en kortvarig bedring, hvis man har for meget væske i hjernen. Effekten af tapningen kan med andre ord bruges til at stille den korrekte diagnose.

Den samlede undersøgelse tager ca. fire timer. Forvent derfor, at du skal afsætte hele dagen. Det er en god idé at tage mad og drikke med. Du er også meget velkommen til at have en pårørende med, men det er ikke en nødvendighed.

Sådan foregår en TAP-test

Når du ankommer, vil du komme til at tale med en sygeplejerske og en læge, som gennemgår undersøgelsen med dig.  Her er det vigtigt, at du gør lægen eller sygeplejersken opmærksom på, om du tager blodfortyndende medicin.

Inden undersøgelsen foretager lægen og sygeplejersken en gangtest (1. gangtest) med dig. Gangtesten vil blive optaget på video efter samtykke.

Under selve TAP-testen skal du ligge på siden med knæene trukket op mod hagen og hovedet bøjet ned mod brystet. I denne stilling bliver din lænd rundet, så det er nemmere at komme ind mellem to lændehvirvler. Sygeplejersken og lægen hjælper dig, så du ligger så behageligt som muligt.

Lægen trykker på din ryg med sine fingre for at finde det bedste sted mellem to lændehvirvler. Lægen renser din hud med desinficerende sprit. Derefter fører lægen en tynd nål ind i rygmarvskanalen mellem to lændehvirvler, hvorfra der tappes væske ud. I sjældne tilfælde vil du kunne mærke et kort stød eller mindre jag ned i det ene ben, men det er ganske ufarligt.

Det tager minimum 20 min, før den ønskede mængde væske er blevet tappet. Herefter fjernes nålen og du får et lille plaster på, som kan fjernes efter 24 timer.

Efter TAP-testen skal du have taget blod- prøver.

Effekten af TAP-testen varer fra ca. 3 timer til et par døgn. Tre timer efter TAP-testen vil man kunne måle en eventuel effekt på gangfunktionen, og derfor skal du have foretaget endnu en gangtest (2. gangtest), som ligeledes optages på video.

Du kan gå hjem efter 2. gangtest. Du bør ikke udføre krævende fysisk arbejde eller aktivitet de første to døgn efter. Vent også med at gå i bad indtil 12 timer efter under- søgelsen.

Opfølgning af TAP-test

Du bliver ringet op på 2. dagen efter undersøgelsen, hvor du vil blive spurgt ind til, hvordan din gangfunktion og balance har været i dagene efter TAP-testen.

Nogle patienter får hovedpine lige efter undersøgelsen og i op til to døgn efter undersøgelsen. Det kaldes ”postlumbalpunktur-hovedpine”. Tilstanden er kar- akteriseret ved, at man har hovedpine i stående, gående og siddende stilling. Du kan også få kvalme eller blive svimmel.

Hvis du oplever hovedpine, kvalme eller svimmelhed, skal du lægge dig fladt ned på ryggen og blive liggende. Drik rigeligt med væske (undlad alkohol). Du må gerne tage almindeligt smertestillende medicin, fx paracetamol.

Hvis hovedpinen fortsætter, når du rejser dig, skal du blive liggende i længere tid.

Hvis tilstanden fortsætter i mere end 2-3 døgn, selvom du har indtaget rigeligt med væske og ligget ned, skal du kontakte Hukommelsesklinikken.

Hvis du får feber, evt. ledsaget af stærk hovedpine, skal du kontakte vagtlæge eller neurologisk forvagt på tlf. 35 45 14 32.

Redaktør