Svimmelhedsøvelser, Niveau 3

Træningsvejledning med øvelser, der har til formål at mindske din svimmelhed. Øvelserne er designet til at gøre dig svimmel, da det er vigtigt at pointere at: Det at blive svimmel under træningen er en nødvendighed for at få det bedre.

Træningsvejledning

Det er vigtigt, at du er instrueret af en fysio- eller ergoterapeut i at udføre øvelserne.

Om Svimmelhed

Vi holder balancen ved hjælp af tre forskellige sanser:

  • Synet
  • Stillingssansen i kroppen
  • Balanceorganet i det indre øre

Informationer fra de tre forskellige sanser kombineres i hjernen for at give et stabilt billede af omverdenen og kontrollerer øjen-, hoved- og kropsbevægelser. Hjernens fortolkning er nødvendig for at oplevelsen af at være i ro kan forekomme.

Hvis en eller flere af sanserne udsender usædvanlig eller forkert information, vil du føle dig svimmel, ør eller usikker på benene.

Årsager til svimmelhed og dårlig balance

Svimmelhed skyldes sjældent en alvorlig sygdom, men kan være meget ubehagelig. Der kan opstå andre symptomer i forbindelse med svimmelheden såsom kvalme, træthed og koncentrationsbesvær. Det kan betyde, at du bliver nervøs og undgår dagligdags aktiviteter. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du kommer i gang og får bevæget dig.

Behandling af svimmelhed

Udover ubehaget ved at være svimmel medfører det også en øget risiko for at falde. Det er derfor vigtigt at fremskynde bedringen. Uanset hvad årsagen til svimmelheden er, kan genoptræning af balancen i langt de fleste tilfælde føre til hurtig bedring.

Øvelserne i denne pjece har til formål at mindske din svimmelhed. De er baseret på normale bevægelser af hovedet, som man laver i dagligdagen. Øvelserne kan føles ubehagelige, men de er helt ufarlige med mindre, du har fået at vide, at du skal undgå disse bevægelser.

Øvelserne er designet til at gøre dig svimmel. Det er vigtigt at pointere at: 
Det at blive svimmel under træningen er en nødvendighed for at få det bedre.

Eksempel:
Forestil dig en sømand, der skal vænne sig til livet på havet. I begyndelsen vil han bevæge sig usikkert omkring og føle sig søsyg. Først senere vil hjernen kunne tolke signalerne rigtigt, og der vil ikke længere opstå søsyge.

Øvelsernes intensitet

Sammenlign øvelsernes intensitet med et lyssignal. Når farven er grøn er der ingen eller meget få symptomer. Det er behageligt, men vil ikke hjælpe dig på længere sigt. 

Når farven bliver gul, vil svimmelhedssymptomerne tage til i intensitet, men du vil ikke føle dig så svimmel, at du bliver dårlig. 

Når farven bliver rød, er intensiteten af symptomerne så voldsomme, at du ikke længere kan styre dem. Du kan risikere at føle dig forkvalmet og få trang til at kaste op. Hvis du når så langt, har du presset dig selv for meget. Du skal altså træne i det gule felt.

Du skal derfor jævnligt gøre øvelserne sværere ved at øge hastigheden eller fortsætte til næste niveau i samarbejde med din fysioterapeut. For at opnå bedst mulige resultat, skal øvelserne gentages 3-5 gange dagligt. Denne pjece er den tredje af fire, hvor niveauet gradvist øges.

Niveau 3. Den stående stilling

Øvelserne skal udføres stående med en stol bagved eller med støtte (f.eks. til et bord) som sikkerhed i tilfælde af balance problemer.

1. Øjenbevægelser

Udgangsstilling: Stående
Øvelse: Find 2-4 punkter foran dig. Hold hovedet i ro og flyt blikket fra punkt til punkt. 

Udfør øvelsen i 15 sekunder. Gentag 3-5 gange.

2. Hovedbevægelser med fikspunkt

Udgangsstilling: Stående
Øvelse: Bevæg hovedet fra side til side i hurtigt tempo med øjnene fikseret på ét punkt (hovedet drejes to gange fra side til side pr. sek.).

Gentag øvelsen hvor du bevæger hovedet op og ned.
Udfør hver øvelse i 15 sekunder. Gentag 3-5 gange.

3. Hovedbevægelser uden fikspunkt

Udgangsstilling: Stående
Øvelse: Ryst på hovedet (som om du ville svare; "nej"). Kig i samme retning som dit ansigt vender. 

Gentag øvelsen hvor du nikker med hovedet (som om du ville svare; "ja"). Øvelserne udføres derefter med lukkede øjne.Udfør hver øvelse i 15 sekunder. Gentag 3-5 gange.

4. Rejse/sætte sig

Udgangsstilling: Siddende
Øvelse: Rejs dig fra siddende til stående med åbne øjne. Gentag øvelsen med lukkede øjne og evt. et bord eller lignende foran dig. Udfør øvelsen 10 gange.

5. Rejse/sætte sig med drejning

Udgangsstilling: Siddende
Øvelse: Rejs dig fra siddende til stående og drej hele vejen rundt når du står. Sæt dig derefter ned igen. Udfør øvelsen 10 gange.

6. Stående balance

Udgangsstilling: Stående i sikre omgivelser, f.eks. i et hjørne med en stol foran.
Øvelse: Stå på en skumpude eller en sofapude. Forsøg at holde balancen. Gentag øvelsen med lukkede øjne. 

Udfør øvelsen i 1 minut. 
Gentag 3 gange.

7. Stående balance

Udgangsstilling: Stående i sikre omgivelser, f.eks. i et hjørne med en stol foran.
Øvelse: Stå på en skumpude eller en sofapude med et glas vand i hånden. Forsøg at holde balancen.

Gentag øvelsen med lukkede øjne. Udfør øvelsen i 1 minut. 
Gentag 3 gange.

Redaktør