Støtte til livet med kræft

Heri findes information om støtte til livet med kræft.

Information om brug af skemaet ’Støtte til livet med kræft

At have en alvorlig sygdom kan påvirke mange områder i éns liv. De fysiske sider er ofte dem der umiddelbart giver flest problemer, men man kan også have problemer på andre områder, som f.eks. psykologiske, sociale, praktiske eller eksistentielle/åndelige. 

Når operationen er overstået kan man så småt begynde at vende tilbage til det normale liv igen. Man er i gang med at blive rehabiliteret. Men forskellige problemer, kan forsinke denne rehabilitering eller gøre det vanskeligere. Vi vil gerne støtte dig i din rehabilitering, gennem en række samtaler med en sygeplejerske. Samtalerne vil foregå efter din operation; ved din første kontrol i ambulatoriet efter operationen, samt ca. 6 måneder efter din udskrivelse. 
Vi ved det kan være vanskeligt at snakke om de problemer man har, når man er blevet opereret for cancer. Derfor foreslår vi at du kan anvende det vedlagte skema ’Støtte til livet med kræft’, som en hjælp til at spore sig ind på de problemer der lige nu, optager dig mest. 

Man kan bruge skemaet på flere måder. Formålet er at det kan bruges som udgangspunkt for en samtale med sygeplejersken. 
Det kan være en god ide at udfylde skemaet sammen med en pårørende.

Herunder er der tre måder at bruge skemaet på: 

1. Sæt en cirkel om et tal på målestokken (belastningsgrad)

Det kan være du kun ønsker at bruge den sidste del af skemaet, ved at sætte et kryds udfor tallet på målestokken. Det viser hvor tæt på eller hvor langt fra, du oplever at du er mht. at leve det liv du vil og kan efter din kræftsygdom. 
Du kan fortsætte med at besvare spørgsmålene på siden, for at uddybe hvad det er der belaster dig, i din hverdag

2. Udfylde skemaet

Du kan fortsætte ved at gå videre og sætte et kryds ud for de udfordringer, du synes hindrer dig i at leve det liv du gerne vil efter din kræftsygdom 

3. Prioritere problemerne

Hvis du har sat kryds ved en del problemer, kan du prøve at tænke over hvilke tre problemer, du synes er de vanskeligste lige nu. Du kan også prøve at tænke over hvilke måder du normalt bruger for at finde hjælp og støtte når du har problemer eller vanskeligheder. Taler du f.eks. med nære venner eller familie; går ture; lytter til musik; går i byen, osv. 

Ting der hjælper mig: 

1.    ______________________________________________

2.    ______________________________________________

3. ________________________________________________

Redaktør