Stereotaktisk strålebehandling mod leveren-MR acc.

Strålebehandling af leveren.Stereotaksi

Stereotaktisk strålebehandling er en behandlingsmetode,hvor strålerne fokuseres meget præcist på et eller flere områder i leveren.Behandlingen foregår ambulant og gives 3 til 6 gange fordelt på 1-2 uger.

Planlægning af strålebehandlingen

Strålebehandlingen kan først begynde,når vi præcist ved hvor og hvordan strålerne skal gives.

Planlægningen varer ca.5 timer og består af 3 scanninger.Rækkefølgen af de 3 scanninger kan variere.

Den første scanning er en almindelig MR-scanning.Denne skal bruges til nøjagtigt at fastlægge det område,der skal behandles.Der gives kontrast til denne scanning.

Den anden scanning er en CT-scanning,som tager højde for at kræftknuden i leveren bevæger sig med vejtrækningen.Denne CT-scanning bruger vi til at udregne din strålebehandling.Der gives krontrast til denne scanning.

Den tredie scanning er en MR-scanning i MR-stråleapparatet.Denne MR-scanning bruger vi til at planlægge din stråleplan til MR-stråleapparatet.Der gives ikke kontrast til denne scanning.

Da kræftknuden/leveren bevæger sig med vejrtrækningen,vil du blive vejledt i at holde vejret i op til 20-25 sekunder ad gangen under to af scanningerne.

Udarbejdelse af selve behandlingsplanen ud fra scanningerne tager ca.7 dage.

I nogle tilfælde viser scanningerne,at stereotaktisk strålebehandling alligevel ikke er en velegnet behandling.Er det tilfældet for dig,vil du blive kontaktet af en læge.

Ved planlægningen får du udleveret en tid til din første strålebehandling.Umiddelbart før start på strålebehandlingen vil du blive tilbudt en samtale med personalet på behandlingsapparatet.Ved den første strålebehandling vil du få udleveret et skema med tider til de efterfølgende strålebehandlinger.

Strålebehandlingen

Vi har afsat 60-90 minutter til behandlingen per dag.Du skal ligge på lejet i ca.45-60 minutter.Du bliver MR-scannet før og mens vi behandler dig for at sikre,at du ligger korrekt.

Vi kan tilbyde beroligende medicin inden behandlingen,hvis du har behov for dette.Du er velkommen til at tage en pårørende med.Dog kan din pårørende ikke være i behandlingsrummet under selve strålebehandlingen.

Hvordan virker behandlingen?

Strålebehandlingen medfører at kræftcellerne i tumor hæmmes/slås ihjel.Derved skrumper kræftknuden i løbet af nogle uger til måneder.Den fulde effekt af strålebehandlingen kan først ses efter nogle måneder.

Bivirkninger

Der kan opstå forskellige bivirkninger relateret til din strålebehandling.Præcis hvilke og hvor mange du får,kan vi ikke vide på forhånd.Nogle patienter oplever kvalme,træthed og diarre undervejs i forløbet.Personalet ved behandlingsapparatet vil umiddelbart kunne afhjælpe de fleste gener,ellers får du en tid hos lægen i 3991.

Du kan få smerter i det område,hvor strålebehandlingen gives.Har du smerter i forvejen,kan de kortvarigt forværres i nogle tilfælde.Det kan derfor blive nødvendigt at tage ekstra smertestillende medicin.Tal med personalet ved behandlingsapparatet.

Kost

Under strålebehandlingen anbefaler vi en alsidig og proteinrig kost.

Rygning

Vi anbefaler,at du ikke ryger.Vi hjælper gerne med  kontakt  til din kommune,der kan hjælpe med rygestopkursus.Rygning nedsætter virkningen af strålebehandlingen. 

Alkohol

Vi anbefaler,at du holder dig indenfor sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Motion 

Du må gerne motionerer, når du modtager strålebehandling.Lyt til din krop og hold pause,når du bliver træt.Mange oplever,at motion har en reducerende effekt på den træthed,der kan komme under strålebehandlingen.Desuden har motion en gavnlig effekt på humør og psyke. 

Antioxidanter

Under strålebehandlingen anbefaler vi,at du undlader at tage kosttilskud i form af antioxidanter(feks store doser A,C,E vitamin samt Q10).Disse kan hæmme strålebehandlingens effekt.Du må gerne få antioxidanter,der forekommer naturligt i kosten.

Henvendelse

Mandag-fredag 8.30-15.30 kan du henvende dig til apparat 9,hvor du går til strålebehandling.Telefonnummeret fremgår af din mødeseddel,som udleveres ved den første strålebehandling.

I akutte situationer relateret til din strålebehandling kan du efter kl.15.30 henvende dig på 35453545-bed om onkologisk visitation.Her kommer du til at tale med en sygeplejerske.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os,hvis du har spørgsmål.

Du kan skrive til os på 

www.minsundhedsplatform.dk eller i appen MinSP

 

Afdeling for Kræftbehandling,Rigshospitalet

Strålebehandling,klinik 3981

 

 

Redaktør