Spytkirtlerne - undersøgelse (spytkirtelskintigrafi)

Ved en skanning med et radioaktivt sporstof undersøges skytkirtlernes funktion.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt spytkirtlerne ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør spytkirtlernes funktion synlig på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer cirka 1 time.

Vigtig forberedelse

Spis, som du plejer

Det er ikke nødvendigt at faste før undersøgelsen, så du kan spise og drikke, som du plejer.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Du ligger ned under skanningen. Mens du bliver skannet, giver vi dig sporstof i en blodåre i armen. Under skanningen giver vi dig også en lille smule citronsaft i munden for at få dine spytkirtler til at danne spyt. På den måde kan vi se, om dine spytkirtler fungerer, som de skal. På skanningsbillederne kan vi se sporstoffets vej gennem spytkirtlerne. Du skal ligge helt stille på ryggen, mens du bliver skannet.

Skanningen varer cirka 45 minutter.

Foto af en patient i skanneren.

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelser med radioaktive sporstoffer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør