Solu-Cortef - vejledning

Vejledning i anveldelse af Solu-Cortef. Efter anvendelse kontaktes lægen.

Billede af materialerne; æske, glas med Solu-Cortef, sprøjte, to kanyler (lyserød og blå) og vat.

Vejledning til Solu-Cortef

 1. Tryk plastikhætten hårdt nedad, således at den klare væske løber ned i den nederste del af hætte- glasset.
 2. Vend hætteglasset frem og tilbage, indtil pulveret er opløst.
 3. Fjern den runde plastikbeskytter, der dækker gummimembranen.
 4. Stik en lyserøde kanyle vinkelret ind igennem midten af gummimembranen
 5. Vend hætteglasset om og træk den ønskede mængde væske op med sprøjten, ved at trække stemplet tilbage.
 6. Skift kanylen ud til en blå kanyle
 7. Kontroller at væsken er klar, ellers start forfra med nyt hætteglas
 8. Stik og giv medicinen i musklen

Injektion i musklen

Sprøjten gives enten i arm eller lår.

 1. Huden desinficeres med en sprit serviet
 2. Injektionen gives i en vinkel på 90 grader
 3. Kanylen føres ind med en hurtig bevægelse
 4. Sprøjt opløsningen langsomt ind og træk ud med en hurtig bevægelse.

Efter sprøjten er givet, kontakt læge i forhold til videre behandling.

Medbring den brugte ampul, så lægen kan se, hvilken injektion du har fået. 

Billeder af injektion i enten lår eller overarm
Logo for Afdeling for Vækst og Reproduktion
Redaktør