Søvn og gigt

Denne information sætter fokus på din søvn og sundhed, og hvad du selv kan gøre for at få en bedresøvn.

Denne pjece sætter fokus på din søvn og sundhed og hvad du selv kan gøre for at få en bedre søvn.

Glostrup Hospital, indgang 5

Hvilken betydning har søvn for dit helbred?

Søvn er vigtig for vores sundhed. I dag ved vi, at en god nattesøvn er lige så vigtig for vores generelle sundhedstilstand som sund kost og fysisk aktivitet. Får vi ikke sovet nok i en længere periode, kan det påvirke vores helbred. Søvn har betydning for kroppens genopbygning af livsnødvendige funktioner. Mangel på søvn kan bl.a. påvirke immunforsvaret samt hukommelse og indlæring.  Vi har alle en fornemmelse af, hvad søvn er. Efter en god nats søvn føler vi os udhvilet. Er søvnen ikke god, er vi den efterfølgende dag trætte, uoplagte, har svært ved at koncentrere os og mangler energi til at gennemføre daglige gøremål. Dårlig søvn over en længere periode (over 3 uger) kan derfor have negative konsekvenser for både privatliv og arbejdsliv.  Alle kan opleve perioder, hvor søvnen er dårligere end normalt. Kortere perioder med en dårlig søvn påvirker sjældent vores helbred.  Men for mennesker, der oplever søvnproblemer over længere perioder, kan det få betydning for deres helbred og oplevelse af sundhed generelt.

Hvad er en normal søvn?

Behovet for søvn er individuelt og kan variere med alderen.  Det gennemsnitlige søvnbehov for voksne er 7-8 timer. Hvis du føler dig udhvilet og ikke er søvnig om dagen, får du sandsynligvis den søvn, som du behøver. Den normale søvn kan inddeles i forskellige søvnstadier afhængig af den hjerneaktivitet, der foregår under søvnen.  Stadie 1 og 2 er en let søvn, mens stadie 3 er dyb søvn. Særligt den dybe søvn er vigtig for at kunne fungere godt den næste dag. Det er primært tidligt på natten, at den dybe søvn finder sted. Søvnstadierne har en samlet varighed på ca. 90 minutter og gentages derved 3-5 gange i løbet af en nat. Fordelingen af dyb søvn og drømmesøvn ændrer sig med alderen, men længden af en søvncyklus (søvnstadie 1-3) ændres ikke.

Søvnstadier

Hvad kendetegner søvnproblemer?

Søvnproblemer kan vise sig forskelligt. Nogle mennesker oplever problemer med at falde i søvn, men når de først sover, sover de hele natten. Andre vågner flere gange i løbet af natten eller meget tidligt om morgenen og kan ikke falde i søvn igen. Nogle mennesker oplever ikke at de har problemer med at sove, men føler sig ikke udhvilet når de vågner. Du kan opleve ét af søvnproblemerne, nogle af dem eller alle former for søvnproblemer. 

Kan gigt påvirke min søvn?

Gigt kan medføre en dårlig søvn. Undersøgelser har vist, at smerter kan være årsag til en dårlig søvn men også at en dårlig søvn kan forværre smerter. Ømme og stive led kan også gøre det svært at finde hvile og vende sig i sengen, og dermed medføre en dårlig søvn. Når der er aktivitet i din gigtsygdom kan det muligvis også indvirke på din søvn.  Men en dårlig søvn kan også være til stede, selvom at din gigtsygdom er velbehandlet. Dit mentale velvære har også betydning for, hvor god din søvn opleves. Hvis du er stresset eller på anden måde presset vil det kunne påvirke din søvn. Undersøgelser viser, at depressive symptomer og angst har en negativ indvirkning på søvnen. Træthed der kan være et stort problem for mange mennesker med en gigtsygdom, kan være et resultat af en dårlig nats søvn.  

Diagnosticering og behandling af søvnproblemer

I Led- og Bindevævssygdomme, klinik 50 måler vi søvn med spørgeskemaer og søvndagbøger. På baggrund af de oplysninger, som vi får fra spørgeskema og dagbog, kan vi kortlægge din søvn og se på mulighederne for at ændre på uhensigtsmæssige søvnvaner.

Sovende par

Håndtering af søvnproblemer i din hverdag

Der er flere og enkle tiltag, som du selv kan gøre for at bedre din søvn. Du kan få rådgivning her i klinikken og benytte følgende råd.

  • Undgå at sove i løbet af dagen (og ikke efter kl. 15)
  • Undgå at drikke te, kaffe og cola for sent på aftenen
  • Se ikke TV i sengen
  • Dyrk regelmæssig motion
  • Gå i seng og stå op på samme tid hver dag
  • Vær smertedækket når du går i seng
  • Sov i et rum der hverken er for varmt eller for koldt

Inddragelse af pårørende og professionelle

En dårlig søvn kan påvirke mange områder af din hverdag og arbejdsliv. Søvnproblemer er ikke synlige og kan derfor være svære at forstå for andre.  At tale med dine pårørende og andre, der er tæt på dig, kan give dem en bedre mulighed for at støtte dig. Fortæl dine nærmeste, hvordan din søvn påvirker din dagligdag og fortæl din læge og sygeplejerskerne i klinikken, hvordan din søvn er. Det giver et vigtigt udgangspunkt for at kunne tale om søvn og hvad der eventuelt kan gøres for at bedre søvnen. 

Forskning

Aktuelt undersøger vi hvordan søvn relateret til en gigtsygdom kan forbedres. Det gør vi ved et projekt, der undersøger konditionstrænings effekt på bedring af søvn. 

Led- og Bindevævssygdomme, klinik 50

I klinikken ønsker vi at hjælpe og støtte dig i at håndtere de problemstillinger, som din gigtsygdom kan give dig, herunder de søvnproblemer din gigt kan medføre. Vi kan ikke love, at vi kan fjerne dine søvnproblemer, men vi kan tilbyde dig rådgivning i muligheder for at håndtere søvnproblemer.

Glostrup Hospital, reception
Redaktør