Snævervinklet grøn stær

Ved forsnævring af den forreste del af øjet er der for lidt plads til øjets eget afløb (trabekelværket), der ligger i vinklen imellem hornhinden og regnbuehinden. Dette kan medføre, at væsken fra øjet ikke kan komme ud af øjet og at trykket i øjet derved stiger. Tilstanden benævnes vinkellukning og forekommer hyppigst ved langsynethed.

Hvad er snævre vinkler og vinkellukning?

Ved forsnævring af den forreste del af øjet er der for lidt plads til øjets eget afløb (trabekelværket), der ligger i vinklen imellem hornhinden og regnbuehinden. Dette kan medføre, at væsken fra øjet ikke kan komme ud af øjet og at trykket i øjet derved stiger (Figur 1). Tilstanden benævnes vinkellukning og forekommer hyppigst ved langsynethed.

Der kan være flere årsager til blokeret afløb i øjet. F.eks. at linsens vækst med alderen skaber grundlag for forsnævring, fordi regnbuehindens rod bliver skubbet fremad og afklemmer vinklen med øjets afløb (Figur 1).

Vinkellukning med trykstigning kan forekomme både akut, i perioder og kronisk. Tilstanden skal behandles hurtigt for at forebygge skader på synsnerven og dermed undgå udvikling af grøn stær.

Figur 1: Normalt øje. Pilene viser kammervæskens forløb i øjet
Kilde: Værn om synet

Hvad er symptomerne på vinkellukning?

Ved akutte anfald af vinkellukning stiger trykket i øjet pludseligt, fordi afløbet
af væske bliver blokeret. De typiske symptomer er en trykkende fornemmelse
i øjet og regnbuesyn/ringe omkring lyskilder, som kan udvikle sig til stærke smerter i eller omkring øjet, hovedpine, kvalme og opkastninger. Synet kan blive sløret, øjet kan blive rødt og  kan føles stenhårdt.

Ved periodevis og kronisk vinkellukning bliver afløbet af væske fra forreste øjenkammer blokeret uden at man nødvendigvis selv bemærker det. De ovenstående symptomer på trykstigning kan dog stadig forekomme.

Det er vigtigt at opdage og behandle vinkellukning for at undgå varig synskade.

Snævervinklet grøn stær

Når snævre forhold i øjets fører til trykstigning, som giver skade på synsnerven og udfald i synsfeltet kaldes tilstanden for snævervinklet grøn stær. Tilstanden kan opstå som følge af både en akut, periodevis eller kronisk vinkellukning.

Grøn stær er en kronisk lidelse med varige skader, og formålet med behandling er at holde øjentrykket lavt med henblik på at undgå at det bliver værre.  

Behandling

Snævre vinkler

Ved risiko for udvikling af vinkellukning kan man foretage en linseoperation
(grå stær operation), hvor øjets linse erstattes af en tynd, kunstig linse. I nogle tilfælde kan man lave en laserbehandling, hvor man laver et hul i regnbuehinden (YAG iridotomi). Disse tiltag kan i de fleste tilfælde løse problemet med forsnævringen fortil i øjet uden behov for yderligere behandling.

Akut anfald af vinkellukning

Behandlingen skal foretages på en øjenafdeling, og formålet er at sænke
trykket i øjet så hurtigt som muligt. Det kan man gøre ved at tage medicin, tryksænkende øjendråber og efterfølgende behandling som ved snævre vinkler beskrevet i afsnittet ovenfor.

Periodevis og kronisk vinkellukning samt snævervinklet grøn stær

Alle tre tilstande behandles med tryksænkende øjendråber og linseoperation eller ved at lave et hul i regnbuehinden (YAG-laser iridotomi behandling).

Såfremt der kun er trykstigning i det ene øje, vil man oftest behandle det andet øje forebyggende, hvis lægen ved undersøgelsen konstaterer snævre forhold her også.

Opfølgning

Efter linseoperation og/eller laserbehandling kan man fortsat have forhøjet tryk i øjnene, og behandling med tryksænkende øjendråber kan være nødvendigt. Opfølgning kan typisk foregå hos en praktiserende øjenlæge.

I tilfælde med kronisk vinkellukning eller snævervinklet grøn stær er det i de fleste tilfælde nødvendigt med fortsat behandling med tryksænkende øjendråber og livslang kontrol hos en praktiserende øjenlæge.

Ved uventede gener efter behandlingen, er du velkommen til at kontakte Klinik for Grøn stær på nedenstående kontaktoplysninger.

Venlig hilsen
Personalet i Afdeling for Øjensygdomme

 

Redaktør