Seriegipsning

Information om forløbet og vejledning og råd efter afslutning af forløbet.

Information om behandlingen

Ved seriegipsning rettes en fejlstilling i et led op ved hjælp af manipulation og gipsanlæggelse over en periode. 

Behandlingsforløbet

Gipsen skiftes ca. 1 x ugentlig, hvorved fejlstillingen gradvist rettes op.  
Det vurderes løbende, hvor mange gipse, der er behov for. 

Man må gerne gå på gipsen, når den er hærdet (efter ca. 15 min.) men
HUSK altid at have gipsesko på. Sidstnævnte udleveres af gipseteknikerne. 
Tag løse bukser med, så der er plads til gipsen.

De fleste vænner sig hurtigt til at gå på gipsen. I enkelte tilfælde kan der være behov for at låne en kørestol.

Hvis gipsen generer, kontaktes  fysioterapeuten.

Udenfor alm. arbejdstid: Kontaktes lokal skadestue. Såfremt gipsen fjernes, skal I ringe til fysioterapeuten den følgende hverdag mhp. ny gipsanlæggelse.

Vejledning og råd efter afslutning på seriegipseforløbet

Når seriegipseforløbet er afsluttet, anbefaler vi, at du tager det lidt med ro de første par uger. Dette for at undgå overbelastning af det/de led, der har været immobiliserede under gipsningen.

Husk at sove med natskinnen samt at udspænde dagligt for at undgå tilbagefald.

Pige med benet i gips

I skal møde i afsnit 3001. Medbringer I klap-/barnevogn, bedes I stille den overfor venterummet. 

Kom i god tid, så behandlingen kan starte til tiden. Såfremt I er mere end 15 min. forsinket, kan vi blive nødsaget til at aflyse.

Det er vanskeligt at finde parkeringsplads ved Rigshospitalet.
Se i øvrigt www.rh.dk/serviceinfo

Vi ser frem til at se dig/jer i fysioterapien.

Redaktør