Semiambulant behandling.

Ved semiambulant behandling foregår behandling både på klinikken og i patientens hjem. Her findes nyttig viden om, hvad man skal være opmærksom på under et semiambulant forløb, samt information om klinikkens tilbud og aktiviteter.

Her kan du læse om at være i semiambulant behandling. Det vil sige du er hjemme, men kommer til kontrol hver anden dag i hverdagene.

Hvad vil det sige at være semiambulant?

At være semiambulant betyder, at du er hjemme i perioder selvom dine blodværdier er lave og dit immunforsvar er meget svækket efter behandling med kemoterapi. På fagsprog kalder vi det peni. I de perioder du er semiambulant, kommer du i Blodsygdomme, klinik 4041/42 mandag, onsdag og fredag til sygeplejekonsultation.  

Sundhedsfaglige kriterier for semiambulant behandling

 • Blodprøvesvar viser neutrofile under 0,5 mia/l og/eller trombocytter under 15 mia/l.
 • Inden du bliver udskrevet har du haft en semiambulant forsamtale
 • Du skal selv kunne klare dig hjemme i forhold til at tage medicin, spise/drikke, varetage omhyggelig personlig hygiejne og reagere på symptomer

Semiforsamtale

Et par dage før du starter semiambulant behandling, inviteres du og den pårørende som er din primære støtte hjemme, til en forsamtale sammen med en sygeplejerske fra dit team. Samtalen tager udgangspunkt i dit hverdagsliv og de observationer og opgaver, som du selv skal varetage, når du er hjemme. Du bliver grundigt informeret om, hvad du skal være særligt opmærksom på ved et svækket immunforsvar. Du har ligeledes mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Forløb for semiambulant dag

 • Du trækker dine blodprøver, hvis du ikke allerede har gjort det hjemmefra
 • Du afleverer blodprøverne i Blodbanken og Laboratoriet. Svar på prøverne har vi som regel i løbet af en time
 • Du måler dit blodtryk, puls og temperatur og noterer det på en seddel til sygeplejersken
 • Vi vurderer dit behov for transfusioner med blod og blodplader
 • Du taler med sygeplejersken om hvordan du  har det, om der er sket ændringer i din tilstand siden sidst og planlægger dit næste besøg

Sygeplejekonsultation

Konsultationen er med særlig fokus på, om der er noget, der har ændret sig siden sidst. Hvis der er ændringer, herunder tegn på infektion, vil du blive set af læge. Sygeplejersken vil spørge ind til følgende:

 • Hvordan går det derhjemme?
 • Har du nogle nyopståede problemer?
 • Har du nogle symptomer på infektion?
 • Har du nogle symptomer på blødning?
 • Får du spist og drukket nok?
 • Hvor meget får du motioneret?
 • Føler du dig træt?
 • Har du ondt nogle steder?
 • Har du diarré eller forstoppelse?
 • Er der noget, der gør dig nervøs eller noget du er i tvivl om?
 • Husker du at få taget din medicin?

Lægekonsultation

Du vil få en tid hos din kontaktlæge, når blodværdierne er begyndt at stige igen. Dette er for at sikre, at den overordnede plan for din behandling er ajourført. Endvidere gennemgår du sammen med lægen, hvor langt du er i dit forløb, hvornår du skal have taget knoglemarvsundersøgelse og hvornår du skal videre med næste behandling. 

Vi opfordrer dig til at tage en pårørende med til lægekonsultationen.

Medicin

Mens du er semiambulant, skal du tage forebyggende antibiotika. Du vil få udleveret antibiotikaen samt en medicinliste med den medicin du er i behandling med. 

Du må ikke tage paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol), uden at have aftalt dette med sygeplejersken, da det kan sløre eventuel feber. Du skal undgå NSAID-præparater (Ibumetin, Ibuprofen m.fl.) og acetylsalicylsyre (Magnyl, Kodimagnyl), da præparaterne kan medvirke til at nedsætte blodpladernes evne til at størkne. Spørg klinikken før du tager ny smertestillende medicin.

Feber

Du skal måle din temperatur morgen og aften samt hvis du føler, at du har feber. Du skal måle temperatur i mundhulen under tungen. Det er vigtigt, at du ikke måler din temperatur lige efter du har drukket eller spist noget varmt eller koldt. Din temperatur er 0.5 grad højere end det, termometret viser. Kuldskærhed eller kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber.

Du skal kontakte klinikken:

 • Ved temperatur på 38.5°C ved en enkelt måling
 • Ved temperatur på 38°C ved to målinger med minimum 1 times interval.

Centralt venekateter (CVK)

Du eller en af dine nærmeste skal, så vidt det er muligt, selv lære at gennemskylle og trække blodprøver på dit CVK - kaldet Hickmann kateter. Fordelene ved selv at passe katetret er, at du bliver mindre afhængig af plejepersonalet og at ventetiden ved dine semiambulante kontrolbesøg bliver kortere. En anden væsentlig grund er, at undersøgelser viser, at der er mindre risiko for kateterrelaterede infektioner, når du selv passer katetret. 

Du skal hjemme holde øje med, hvordan dit CVK ser ud. Hvis du opdager, at huden omkring indstiksstedet er rød, varm, hævet og øm, kan det være tegn på en begyndende infektion. Sker det, skal du kontakte klinikken.

Blødning

Når dine blodplader er lave, er du i større risiko for at bløde, fordi dit blod størkner dårligere. Blødninger kan vise sig som blå mærker eller små røde blodudtrækninger i huden (pettekier), næseblod, blødning fra tandkødet, blod i urinen og/eller blod i afføringen. 

Næseblod

Hvis du får næseblod hjemme, skal du 

 • Sætte dig op med hovedet let foroverbøjet
 • Klemme fast på næsen i 5 minutter
 • Sutte på knuste isterninger
 • Du kan forsøge med isterninger i en pose over næseryggen

Stopper blødningen ikke ved disse tiltag, skal du kontakte klinikken. Hvis du observerer, at du har blod i urinen eller i afføringen, skal du også kontakte os.

Træthed

Du vil sandsynligvis opleve en øget træthed, når dine blodværdier er lave. Derfor kan du have behov for en middagslur eller pauser i løbet af dagen. Trætheden kan dog ikke altid hviles eller soves væk. Trods dette er det vigtigt, at du alligevel forsøger at holde dig i gang, når du er semiambulant.

Mad og drikke

Der er vigtigt, at du holder vægten. For at komme bedst muligt gennem behandlingen og peniperioden, har kroppen brug for proteiner. Proteiner findes blandt andet i mælkeprodukter, ost, bønner og kød. 

Spis varieret og gerne energirigt. Du skal drikke ca. 2 liter væske dagligt. Kaffe og te tæller også med i regnskabet. Du skal undgå at tabe dig, og det er en god ide at erstatte vand med kalorieholdige drikkevarer som f.eks. mælk, saft, juice og lignende.

Du må gerne drikke alkohol med måde. Visse tabletter kan forstærke virkningen af alkohol, så forhør dig med sygeplejersken, når du er til kontrol.  
 
Du skal som udgangspunkt veje dig to gange om ugen. Ved væsentlige ændringer i din vægt kan du drøfte med sygeplejersken, hvad der er det rette for dig. Det er muligt at få recept på proteindrikke. 

Vi har en pjece: ”Hvad skal jeg spise? - til dig med lille appetit”, som du kan få til inspiration. Læs også Fødevarestyrelsens pjece ”Hygiejne og Madlavning”, som du har fået udleveret sammen med denne pjece.

Husk lige tandbørsten

God mundhygiejne er vigtig, idet du har større risiko for tandskader under og efter behandling med kemoterapi. Det er derfor vigtigt, at du børster tænder efter hvert måltid og særligt, når du har spist sukkerholdig mad. Du skal bruge en blød tandbørste, når blodpladerne er under 20 mia/l.

Aktivitet og motion

Undersøgelser har vist, at motion og bevægelse har en gavnlig effekt under behandlingsforløb, selv med et lavt immunforsvar og lave blodværdier. Fysioterapeuten har mulighed for at hjælpe dig med et træningsprogram. Sammen kan I sætte et mål for, hvor meget du kan træne derhjemme. Vi opfordrer dig til, at du følger dit træningsprogram og evt. fører dagbog over din træning. Generelt anbefaler vi, at du på de gode dage laver ca. 30 minutters fysisk aktivitet. Det kan f.eks. være gåture evt. med skridttæller, kondicykel, gulvøvelser, trappetræning, let husarbejde osv. Du må ikke lave hård træning, fordi dine blodplader er lave, og der derfor er risiko for blødning. Hvis du er i tvivl, så spørg sygeplejersken, når du kommer til din semiambulante kontrol.

Socialt samvær

Det er ikke nødvendigt, at du isolerer dig, mens du er semiambulant. Dog skal du undgå store menneskemængder, fordi mange mennesker øger din risiko for eventuel smitte. Det betyder, at du skal undgå biografer, svømmehaller, supermarkeder, restaurantbesøg og lignende. Du må gerne have gæster og besøge venner og familie, så længe alle er raske.

Samliv og seksualitet

Der er intet medicinsk til hindring for at genoptage dit samliv, når du er i et semiambulant forløb. Du kan ikke smitte din partner med kræft. Du udsætter heller ikke din partner for skadelig påvirkning fra kemoterapien ved seksuelt eller andet samvær, hverken under eller efter behandlingen. Hvis du har behov for individuel vejledning, er du velkommen til at spørge personalet, evt. din kontaktsygeplejerske.

Vi opfordrer dig til at genlæse afsnittet om samliv og seksualitet i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.

VIGTIGT

 • Ring til klinikken
 • Ved 38.5°C ved en enkelt måling
 • Ved 38°C ved to målinger med minimum 1 times interval
 • Hvis du hoster blod op
 • Hvis du får næseblod
 • Bløder fra andre steder
 • Har ondt i halsen, føler åndenød eller har andre luftvejssymptomer
 • Ved nytilkommen diarré
 • Hvis der er noget, du er i tvivl om.

Forberedelser til den semiambulante dag

 • Tjek om du mangler medicin, udstyr til pleje og håndtering af dit CVK samt blodprøvetagning, så du kan få det med hjem
 • Medbring en madpakke
 • Du kan lægge dit mobilnummer og gå en tur, mens du venter på dine blodprøvesvar. Vi ringer, når svarene er klar.

Fra semiambulant behandling til ambulant behandling

Når dine blodværdier stiger, og du ikke længere er i peni, vil du overgå fra at være semiambulant til at være ambulant. Som ambulant patient er der ikke de samme særlige forholdsregler, som når du er i et semiambulant forløb. Det betyder, at du ikke længere behøver at kontrollere din temperatur to gange dagligt, men kun, hvis du føler du har feber. Som ambulant patient går der også længere tid mellem kontrollerne i klinikken.  

Det er dog vigtigt, at du stadig holder øje med dit CVK og følger retningslinjerne for pleje, håndtering og gennemskylning af dit kateter. Du skal stadigvæk kontakte klinikken ved feber, blødning eller andre nyopståede symptomer.

Transport

Når du er i et semiambulant  forløb, må du ikke køre med offentlig transport på grund af smitterisikoen.
 
Du er velkommen til at cykle, hvis du bor tæt på, ligesom du selv kan køre i bil. Hvis du kører i bil, kan du få en parkeringstilladelse. Desuden kan du få dækket dele af dine transportudgifter. Sekretæren i klinik 4041/42 kan vejlede i hvordan refusion af transportudgifter foregår. 

Hvis du ikke kan transportere dig selv, bestiller og betaler vi kørsel til og fra hospitalet. Denne kørsel skal være en ”solokørsel”, hvilket betyder, at der højst må være to andre passagerer, dig og chaufføren med i bilen. Hospitalets kørselsordning er flittigt brugt, derfor må du påregne en del ventetid, både i forhold til ud- og hjemkørsel. Inden du går hjem, skal du huske at bestille eller få hjælp til bestilling af kørsel til dit næste besøg. 

Redaktør