Samtale om rehabilitering i Afdeling for Blodsygdomme

Rehabiliteringssamtalen udføres for at patienten kan udføre personlige aktiviteter og deltage i familie- og samfundsliv. Denne samtale foretages med en sygeplejerske.

Hvad er en samtale om rehabilitering?

Ved en samtale om rehabilitering taler du med sygeplejersken om eventuelle forandringer i din situation. Herefter kan I sammen finde mulige løsninger på at genvinde eller kompensere for disse påvirkninger.

Behandling for kræft kan påvirke dit liv på flere måder. Måske ændrer din fysik, dit mentale overskud, din arbejdssituation eller dit familieliv sig i forbindelse med behandlingen.

En samtale om rehabilitering kan for eksempel omhandle:

  • din sundhed
  • en vurdering af dine behov for genoptræning
  • støtte i hverdagen for dig og dine pårørende
  • om dine bekymringer for forløbet
  • dine spørgsmål
  • en vejledning omkring de tilbud, du selv kan finde under og efter din behandling

Du er meget velkommen til at have pårørende med til samtalerne, da de kan være vigtige ressourcepersoner for dig. Der vil være afsat ca. ½ time til samtalen.

Hvad er forskellen på genoptræning og rehabilitering?

Genoptræning handler om at genskabe kroppens funktioner og færdigheder gennem øvelser og træning. Rehabilitering sigter mod, at du kan udføre dine personlige aktiviteter og deltage i familieliv og samfundsliv, lige så godt som inden du blev syg, eller så godt som det overhovedet er muligt. Genoptræning kan være en del af rehabiliteringen.

Et tilbud til dig

I forbindelse med din indlæggelse og behandling på Afdeling for Blodsygdomme tilbydes du to samtaler om rehabilitering med en sygeplejerske. Samtalerne vil ligge i umiddelbar tilknytning til et besøg i klinikken eller under en indlæggelse.

Når du er i gang med dit behandlingsforløb, vil du blive tilbudt en samtale. Til den første samtale tager vi afsæt i et skema, som du får udleveret af sygeplejersken. Du bedes have læst skemaet igennem og udfyldt det inden samtalen. Vi vil tale om de muligheder for støtte og træning, der er for dig. Hvis du har behov for genoptræning i din hjemkommune, så vil din kontaktlæge og evt. en fysioterapeut sammen udarbejde en plan, som hospitalet sender til kommunen.

Du vil blive tilbudt den anden samtale, når du er færdig med din behandling. Her vil vi følge op på den første samtale (og din eventuelle genoptræning). Du vil sammen med sygeplejersken have mulighed for at evaluere og justere på de planer og aftaler, der tidligere er blevet iværksat.

Vi vil også tale om den videre plan, samt hvor du kan søge viden og finde tilbud efter dit behandlingsforløb. Hvis du har behov for en eller flere samtaler ud over de ovenstående, kan du tale med en sygeplejerske om at få lavet en aftale.

Her kan du søge viden og information

www.sundhed.dk > borger > sundhed og livsstil > sundheds – og forebyggelsestilbud

www.cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse)

www.ditliv.dk (Kræftens Bekæmpelse)

www.lyle.dk (patientforening for patienter med lymfekræft og leukæmi)

www.myelomatose.dk (patientforening for patienter med myelomatose)

www.drivkraeften.dk (patientforening for unge) www.proofoflife.dk (fysisk træning og samvær)

www.dallund.dk (rehabiliteringscenter)
 

Redaktør