Rituximab - behandling med

Rituximab er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Rituximab er et biologisk lægemiddel og anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
Rituximab gives direkte i en blodåre ved en infusion over 4-8 timer. Behandlingen gives én gang ugentlig i 4 uger, dvs. i alt 4 behandlinger. Behandlingen kan ved behov gentages efter 6 måneder. 

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. Rituximab dæmper immunsystemet ved at hæmme nogle af de immunaktive celler, så de ikke overaktiverer immunsystemet. Effekt af behandlingen indtræder i løbet af nogle uger til måneder.

Bivirkninger
En halv time før behandlingen startes, gives panodil, tavegyl (høfebermedicin/ antihistamin) og binyrebarkhormon, for at undgå bivirkninger under infusionen i form af influenzalignende symptomer som feber, kulderystelser, muskelsmerter, kvalme og blodtryksfald. Infusionen gives meget langsomt og under overvågning, hvis der opstår bivirkninger, skrues der ned for infusionshastigheden.

Efter infusionsbehandling vil der ikke være nogen mærkbare bivirkninger. 

Idet de biologiske lægemidler dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler. 

Forholdsregler

Tuberkulose (TB):
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for TB med en blodprøve, fordi der er risiko for opblussen af tidligere TB. Har du eller dit barn været i land med meget TB, som f.eks. Afrika, i mere end 3 måneder, skal der gives en forebyggende behandling mod TB grundet risikoen for aktivering af en tidligere TB infektion.

Skoldkopper:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsomt under en biologisk behandling. Der tilbydes en vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/Jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

Hepatitis B:
Inden start af et biologisk lægemiddel undersøges for Hepatitis B med en blodprøve, idet infektionen kan blive påvirket af et biologisk lægemiddel. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe dit biologiske lægemiddel og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Hvis du/dit barn er i behandling for systemisk JIA, skal medicinen fortsættes men kontakt ambulatoriet næste hverdag. Ved behandling for andre gigtsygdomme og feber over 38 grader skal man holde pause med sit biologiske lægemiddel. Ved feber mere end to døgn kontaktes egen læge for at få undersøgt om der er behov for en behandling. Det biologiske lægemiddel må genoptages, når man har været feberfri i 2 døgn.  

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen. 

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør