Revlimid og Dexamethason - behandling med

Revlimid® og Dexamethason hæmmer kræftcellernes vækst på forskellig måde. Ved at give begge stoffer sammen opnår man en bedre virkning på sygdommen.

Patientvejledning

Indledning

Vi håber, du kan bruge denne patientinformation som en hjælp til at få et overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet.
Inden behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger. Pjecen kan danne udgangspunkt for samtaler mellem dig og personalet om forløbet.

Præparatnavne

Den behandling, du er blevet tilbudt, indeholder stofferne Lenalidomid (Revlimid®) og Dexamethason. 

Behandlingens virkning på din sygdom

Revlimid® og Dexamethason hæmmer kræftcellernes vækst på forskellig måde. Ved at give begge stoffer sammen opnår man en bedre virkning på sygdommen.

Revlimid® aktiverer nogle specielle celler i kroppens eget immunsystem så de angriber kræftcellerne. Revlimid® påvirker også det miljø der omgiver kræftcellerne, hvorved kræftcellerne får dårligere vilkår for at vokse og formere sig.

Dexamethason (binyrebarkhormon) er ligeledes med til at mindske antallet af kræftceller.

Behandlingsforløbet

Revlimid® og Dexamethason er henholdsvis kapsler og tabletter, som du kan tage derhjemme. Behandlingen gives i serier, og en serie varer 28 dage.
Du skal tage Revlimid® hver dag i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. Når denne periode på 28 dage er overstået, har du fået 1 serie behandling og begynder forfra på næste serie. Dexamethason bliver givet på bestemte dage i en behandlingsserie, nemlig dag 1 til og med dag 4, dag 9 til og med dag 12 og dag 17 til og med dag 20. De sidste 7 dage skal du ikke tage Dexamethason. 

Du vil jævnligt få taget blodprøver for at se, hvordan behandlingen virker. Samtidig er blodprøverne også med til at vise, hvordan du tåler behandlingen.

Der gives som regel 4 serier behandling med Revlimid® og Dexamethason. Herefter vurderer lægen, hvordan behandlingen har påvirket din sygdom, og hvordan du tåler den. Nogle patienter skal fortsætte behandlingen i yderligere nogen tid.
Hvis din behandling fortsætter ud over 4 serier, vil dosis af Dexamethason ofte blive sat ned.

Lægen og sygeplejersken vil fortælle dig om dit konkrete behandlingsforløb.

Sådan gives behandlingen

Du skal tage Revlimid® om morgenen - helst på nogenlunde samme klokkeslæt hver dag. Kapslerne må ikke knuses eller tygges. De skal synkes hele sammen med rigeligt vand og gerne i forbindelse med morgenmaden.
Hvis din dosis Revlimid® udgøres af flere kapsler pr. dag, skal du tage alle kapslerne på én gang. Du må altså ikke fordele dem ud over dagen.

Bemærk! Hvis du glemmer en dosis Revlimid® om morgenen, og der er gået mere end 12 timer, når du opdager det, må du ikke tage medicinen alligevel. Du skal i stedet springe Revlimid® over for den dag og derefter tage den normale dosis på det normale tidspunkt den efterfølgende morgen.

Undgå om muligt at kassere Revlimid®-kapsler, da de er særdeles dyre.
Hvis du i forløbet får besked på at skulle stoppe med at tage Revlimid®, bedes du medbringe de resterende kapsler til afsnittet, næste gang du kommer.

Dexamethason skal også tages om morgenen, da medicinen kan medføre rastløshed og opstemthed. Du kan derfor få problemer med at sove, hvis du tager Dexamethason senere på dagen. Tag gerne Dexamethason sammen med morgenmaden.

Bivirkninger generelt

Alle mennesker er forskellige og reagerer derfor forskelligt på behandlingen.
Bivirkninger er utilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever bivirkninger. 
Afhængig af graden af bivirkninger og hvilke bivirkninger, det drejer sig om, kan lægen i samråd med dig reducere dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen.

Bivirkninger ved Revlimid® og Dexamethason beskrives i det efterfølgende. Hvis du ønsker uddybende information, er du altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på produktresume.dk eller medicin.dk.

Bivirkninger ved Revlimid®

Træthed

De fleste oplever træthed i forbindelse med sygdommen, men specielt under behandlingen. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn. 

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed

 • Hold flere små hvilepauser i løbet af dagen
 • Sørg for frisk luft og små gåture 
 • Sørg for let adspredelse i din hverdag
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål

Påvirkning af blodcellerne

De forskellige blodceller, som dannes i knoglemarven, udgøres af:

 • De røde blodlegemer (også kaldet hæmoglobin eller blodprocenten) – Bærer ilt rundt i kroppen
 • De hvide blodlegemer (også kaldet leukocytter) – Udgør kroppens immunforsvar og beskytter mod infektioner
 • Blodpladerne (også kaldet trombocytter) – Medvirker til at standse blødning.

Disse blodceller kan blive påvirket af behandlingen, så der bliver nedsat antal af dem. Du skal derfor være opmærksom på følgende:

Infektion

Du kan få feber, fordi du er i større risiko for at få infektion.
Det er derfor altid en god idé at måle din temperatur, hvis du føler dig varm, utilpas, begynder at fryse over kort tid eller får kulderystelser. Kontakt afdelingen, hvis du får over 38,5 i temperatur. Du skal måske have behandling for infektionen med antibiotika.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner

 • God håndhygiejne – vask hænder efter toiletbesøg og før måltider
 • Undgå nær kontakt med personer, som f.eks. har feber, er meget forkølede, har halsbetændelse eller influenza.

Blodmangel (lav blodprocent)

Hvis du får åndenød eller hjertebanken, når du anstrenger dig, kan det skyldes, at din blodprocent er faldet.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved lav blodprocent

 • Rejs dig gradvist og forsigtigt fra liggende og siddende stilling
 • Undgå større fysisk anstrengelse.

Blødning

Et lavt antal blodplader kan gøre, at f.eks. næseblødning har svært ved at stoppe af sig selv. Det kan også vise sig ved, at du nemmere får blå mærker på huden, hyppigst på underbenene. Hvis du oplever blødning, som ikke standser, skal du altid kontakte os. 

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning

 • Vær varsom, når du omgås skarpe genstande som f.eks. knive
 • Undgå kraftig fysisk anstrengelse.

Blodprop i ben - blodprop i lunger

Behandling med Revlimid® medfører en øget risiko for blodpropper i venesystemet, typisk i benene eller i lungerne. 

Blodprop i benet kan vise sig ved øm hævelse af det ene ben. Der kan være smerter i benet, især ved gang. 
Blodprop i lungen kan give symptomer som feber, smerter i brystet, hoste, åndenød og (sjældent) ophostning af rødligt slim. For at mindske risikoen for dannelse af blodprop skal du have medicin, som fortynder blodet, mens du er i behandling med Revlimid®. Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft blodpropper. Hvis du oplever symptomer på blodprop, er det vigtigt, at du kontakter afsnittet.

Hvad kan du selv gøre for at mindske risikoen

 • Kom ud af sengen/sofaen, gå jævnligt ture og lign.
 • Sid ikke i timevis med benene i samme stilling
 • Drik 2-3 liter væske hver dag for at holde blodet tilpas fortyndet.

Kløe og udslæt

Nogle patienter får tør hud, kløe og udslet på kroppen af Revlimid®.
Hvad kan du selv gøre for at modvirke tør hud og kløe
Smør huden med ikke-alkohol baseret fugtighedscreme
Brug beklædning af bomuld på steder, hvor huden er mest generet
Undgå at tage bad i meget varmt vand.

Forstoppelse

Revlimid® kan give lettere utilpashed i maven og tendens til forstoppelse. Det kan være nødvendigt for nogle patienter at anvende et afføringsmiddel regelmæssigt. Afføringsmidler kan købes på apoteket uden recept.

Hvad kan du selv gøre for at holde maven i gang

 • Drik rigeligt med væske, gerne 2-3 liter hver dag
 • Hold dig i bevægelse, undgå sengeleje
 • Spis fiberrig mad, f.eks. frugt og grønt, hvedeklid, tørrede frugter i form af svesker, abrikoser og rosiner eller hørfrø.

Undgå graviditet!

Når man bliver behandlet med Revlimid®, kan der være risiko for fosterskader. 

Til kvinder i den fertile alder

Du må ikke blive gravid under behandlingen med Revlimid® og i mindst 12 uger efter afslutning af behandlingen.
Hvis du er steriliseret, skal du alligevel anvende prævention.

Hvis en menstruation udebliver, skal du straks kontakte afsnittet.

Til mænd

Du må ikke gøre din partner gravid, mens du er i behandling med Revlimid® og i mindst 12 uger efter afsluttet behandling.
Revlimid® er til stede i sæd, og du skal derfor anvende kondom, selvom du evt. er steriliseret. Hvis du har planer om at få et barn senere, bør du overveje sæddeponering forud for behandling med Revlimid®, da stoffets langtidsvirkning på sæd endnu er ukendt.

Revlimid® kan endvidere nedsætte lysten til seksuelt samvær hos både mænd og kvinder og/eller evnen til at få rejsning hos mænd. Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever disse problemer.

Patienter i behandling med Revlimid® må ikke donere blod eller sæd.

Andre bivirkninger ved Revlimid®

De fleste oplever mere træthed og manglende energi, og enkelte patienter decideret sløvhed og døsighed. Andre bivirkninger kan være almen utilpashed, mundtørhed, ophobning af væske i kroppen (kan vise sig ved hævede ben eller vægtstigning). Nogle patienter kan opleve svimmelhed eller humørændringer. 
En anden bivirkning er kramper i læggen i benene eller måske generelle muskelkramper andre steder i kroppen.

Bivirkninger ved Dexamethason

Bivirkningerne ved Dexamethason afhænger meget af følgende

 • hvor høj dosis af Dexamethason, du får
 • hvor længe Dexamethason bliver givet

Jo højere dosis og i jo længere tid, jo mere stiger risikoen for bivirkninger.

Efterfølgende informeres om de hyppigst forekommende bivirkninger ved Dexamethason, som du kan opleve i større eller mindre grad.

Svie og ubehag i maven 

Dexamethason kan give svie og ubehag øverst i maven. Du skal derfor evt. have behandling, som forebygger disse problemer.

Sukkersyge

Hvis du pludselig begynder at blive meget mere tørstig end ellers og har hyppigere vandladning, skal du kontakte afsnittet. Dexamethason kan nemlig medføre stigning i blodsukkeret, hvilket betyder, at du kan have fået sukkersyge. 
Sukkersygen er dog midlertidig og vil oftest forsvinde efter endt behandling.

Opstemthed

Dexamethason er opkvikkende. Du kan føle dig humørmæssigt opstemt, rastløs, få mere energi, og du taler måske mere, end du plejer. Hos andre patienter (men færre) kan medicinen medføre det modsatte, nemlig nedtrykthed og depression.

Øget appetit

Dexamethason øger appetitten hos mange patienter. Trangen til at spise kan blive ret stor og gøre, at du spiser noget eller meget mere, end du plejer.

Infektion

Dexamethason sænker legemstemperaturen ’kunstigt’ i de dage, du får denne medicin. 
Vær derfor ekstra opmærksom på symptomer på infektion som f.eks. utilpashed, hoste eller kulderystelser de pågældende dage.

Ophør med dexamethason

Nogle patienter kan blive lidt utilpasse i dagene efter, at de er holdt op med dexamethason. Det kan f.eks. vise sig ved generel utilpashed, træthed, energiløshed, lettere nedtrykthed eller rysten på hænderne. Det er vigtigt, at du oplyser lægen eller sygeplejersken om de bivirkninger, du får i forbindelse med behandlingen, så vi kan forsøge at forebygge eller afhjælpe dem.

Kontakt til afsnittet

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afsnittet.

Kontakt altid afsnittet ved

 • Temperatur over 38,5 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC 
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
Redaktør