Remicade - behandling med

Remicade er et antistof, der nedsætter betændelsesaktiviteten i tarmen eller i Crohn-fistler.

Hvordan virker Remicade?

TNF-alfa (tumor nekrosis faktor - alfa) er et proteinstof, som produceres af hvide blodlegemer. Hos flertallet af patienter med Crohn’s sygdom sker der en overproduktion af TNF-alfa, og det er en af de vigtige årsager til, at betændelsesprocessen i tarmslimhinden kan blusse op. Remicade er et antistof, der bindes til TNF-alfa og til de celler der producerer TNF-alfa og på denne måde nedsættes betændelsesaktiviteten i tarmen eller i Crohn fistler.

Der er udført flere kontrollerede undersøgelser, som viser at Remicade fører til væsentlig reduktion i sygdomsaktiviteten hos ca. 65 % af de patienter der får behandlingen. Remicade er godkendt i Danmark til behandling af Crohn’s sygdom, Colitis Ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse), ledegigt og svær psoreasis.

Hvordan foregår behandlingen?

Remicade gives som infusion direkte ind i venen via drop. Mængden af Remicade udregnes efter din kropsvægt. Den normale dosis er 5 mg/ kg legemsvægt. Når behandlingen startes, gives 3 infusioner til tiden 0, 2 uger og efter 6 uger. I forbindelse med behandlingen tages en række blodprøver, herunder blodprocent, blodprøver for lever og nyrefunktion, saltbalance samt infektionstal. Der tages blodprøver ved hver behandling, men man afventer kun alle resultater inden start/fortsat behandling, hvis der f. eks. er mistanke om en aktuel infektion. Inden den første infusion af Remicade gives tages et specielt sæt blodprøver for at udelukke aktiv tuberkulose og smitsom leverbetændelse.

Under behandlingen med Remicade vil du blive observeret i afsnittet med måling af blodtryk, puls og temperatur. Selve infusionen af lægemidlet varer 1-2 timer. Hvis der ikke er nogen bivirkninger i tilslutning til behandlingen, bliver du udskrevet ca. 2 timer efter at behandlingen er givet.

Sygeplejerske og patient kigger i journal

Hvad er effekten af Remicade og hvor hurtigt indsætter den?

Remicadebehandling tilbydes til de patienter, som ikke har tilstrækkelig effekt af den mere konventionelle behandling med f. eks. Prednisolon. Remicade dæmper betændelsesaktiviteten ved Crohn’s sygdom hos ca. 2/3 af de behandlede patienter. Patienter med aktive fistler, typisk omkring endetarms- åbningen vil opleve færre smerter, aftagende pus-produktion og for de flestes vedkommende bedre almenbefindende med mindre træthed. Virkningen indsætter i mange tilfælde efter få døgn, men endelig beslutning om fortsat behandling med Remicade vil først blive taget nogle uger efter at der er givet 3 infusioner med Remicade.

Vedligeholdelsesbehandling

Hvis der er positiv effekt af de 3 indledende behandlinger med Remicade vil du sædvanligvis blive tilbudt vedligeholdelsesbehandling med 8-12 ugers interval. Denne behandling kan forsættes i længere perioder på op til flere år.

Læge tilser patient

Hvilke bivirkninger er der til behandlingen?

Behandlingen med Remicade gennemføres sædvanligvis uden umiddelbare bivirkninger. Enkelte patienter klager over let hovedpine, lette mavesmerter eller evt. influenzalignende symptomer med muskelsmerter og feber. Tilfælde med udslet og besværet vejrtrækning forekommer sjældent. Bivirkningerne er generelt forbigående og kræver sædvanligvis ingen medicinsk behandling.

Remicadebehandlingen påvirker immunapparatets funktion og medfører derfor en øget risiko for infektioner. Kontakt din læge hvis du i månederne efter Remicadebehandling får symptomer på en infektion med fx. feber og hoste. Det kan dreje sig om både harmløse infektioner som hudinfektioner, forkølelsessår, men også mere alvorlige infektioner som f. eks. lungebetændelse. Hvis du tidligere har haft tuberkulose eller været i kontakt med patienter med tuberkulose er det vigtigt at du oplyser herom inden behandligen startes. Remicadebehandling indebærer en risiko for, at en ikke aktiv tuberkulose kan komme i udbrud.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af lymfekræft hos patienter med langvarig Crohn’s sygdom, der har været i Remicadebehandling. En sammenhæng mellem Remicadebehandling og udvikling af kræftsygdom er højst usikker, men kan ikke helt udelukkes. Det er derfor vigtigt at du informeres om, at der er en mulig teoretisk sammenhæng mellem Remicadebehandling og risiko for kræftudvikling på langt sigt.
 

Hvilke forsigtighedsregler skal følges under behandling med Remicade?

I sjældne tilfælde vil dit immunsystem danne antistoffer rettet mod Remicade. Det kan føre til allergiske reaktioner ved fornyet behandling med Remicade. Risikoen er størst hvis der er forløbet lang tid siden den forrige Remicadebehandling. Hvis du udvikler allergi over for Remicade eller hvis effekten aftager, så er der mulighed for at påbegynde behandling med andre typer af lægemidler rettet mod TNF-alfa.

Erfaringerne med Remicadebehandling under graviditet er begrænsede. De foreliggende undersøgelser peger på at Remicadebehandling uden risiko kan gives i starten af graviditeten. Remicade udskilles ikke med modermælken og kan bruges til ammende.

Siddende læge og patient
Redaktør