Radiofrekvens behandling (RF) hos patienter med kræftsvulst i leveren

Information til patienter med kræftsvulst i leveren, som skal have en radiofrekvens behandling.

Perkutan RFA

Denne pjece er en orientering til dig og dine pårørende om endagsindlæggelse til Radiofrekvens (RFA) behandling i leveren. Pjecen er tænkt som et supplement til de samtaler du har og løbende får med læger og sygeplejepersonalet på afdelingen.

Hvad er Radiofrekvens (RF) behandling?

Radiofrekvens ablation (RFA) behandling er en lokal varmebehandling af svulster i leveren. Behandlingen kan anvendes ved få ( under 10) og små ( under 3 cm) kræftsvulster.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår i fuld bedøvelse på operationsgangen. Røntgenlægen vil føre et tyndt instrument gennem huden ind i leveren. Ved hjælp af ultralyd kan lægen se på en skærm, hvor instrumentet befinder sig i leveren og behandle præcis der, hvor kræftsvulsten er. Gennem tynde metaltråde som foldes ud efter placering af instrumentet (se billedet nedenfor) varmes levervævet op i ca.10 minutter og cellerne i området bliver ødelagt og går til grunde.

Radiofrekvens instrument.
Radiofrekvens instrument.

Forberedelse til RFA behandling

I ugen før behandlingen skal du have taget blodprøver – det aftaler du i forvejen med sygeplejersken. Sygeplejersken ringer til dig før, du skal komme til behandling, så du kan få svar på blodprøver og eventuelle spørgsmål. Vi ringer dog ikke, hvis du har været i klinikken i ugen op til behandlingen.

På behandlingsdagen

Du må spise som du plejer frem til midnat aftenen før behandlingen, hvorefter du faster. Drik gerne vand/saft frem til kl 6 om morgenen på behandlingsdagen. Du skal tage bad (se udleveret pjece) og tage den aftalte medicin hjemmefra. Tag resten af dagens medicin med på afsnittet.

Når du kommer til afsnittet på behandlingsdagen, får du en seng og får hospitalstøj på. Du bliver kørt i sengen til operationsgangen på 4. sal. Her bliver du bedøvet og derefter behandlet. Efter et kort ophold på opvågningsafsnittet også på 4. sal, bliver du kørt tilbage til afdelingen (12. sal).

Efter RFA behandling

Personalet vil kontrollere puls og blodtryk efter behandlingen. Du må få mad og drikke, og behøver ikke ligge i sengen. Der kan være særlige forhold, der gør at man skal holde sengen i 4 timer efter behandlingen - det ved vi først når behandligen er foretaget. De fleste vil kunne udskrives senere samme dag.

Udskrivelse og kontrol

Du får mulighed for at tale med en læge om indgrebet og efterforløbet, før du bliver udskrevet. Du får udleveret en vejledning i hvordan du kan kontakte afsnittet i dagene efter behandlingen, og hvad du især skal være opmærksom på. Der er sædvanligvis ikke ret meget at mærke i kroppen efter RF behandling, ud over noget ømhed i huden, hvor behandlingen er foretaget. Hvis du har ondt anbefaler vi at du tager paracetamol tabletter mod smerter (f.eks Pinex eller Panodil), dog max. 4 gange i døgnet. Efter bedøvelse må du ikke køre bil og andre motorkøretøjer eller betjene maskiner før næste dag. Alkoholindtagelse frarådes også.

Dagen efter (førstkommende hverdag) behandlingen ringer en sygeplejerske fra afsnittet til dig for at høre hvordan du har det efter behandlingen. Vi vil bede dig måle din morgentemperatur den første dag, før du eventuelt tager smertestillende medicin. I sjældne tilfælde kan der gå infektion i det væv, som er blevet behandlet. Det viser sig ved feber og eventuelt ømhed under ribbenene i højre side.

4 uger efter RF behandling kontrolleres effekten af behandlingen ved en CT-skanning. På skanningen vil der ses mørke runde ”boller”, som er arvæv efter behandlingen. Efter behandlingen modtager du derfor en mødetid til skanning og en tid i Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123 til svar på skanningen. Denne konsultation vil oftest foregå som en telefonopringning.

Din praktiserende læge får besked om din indlæggelse, med oplysning om den behandling du har fået og eventuelle ændringer i medicin eller lignende.

Transport og parkering

https://www.rigshospitalet.dk/ transport

Hvor kan jeg læse mere?

Yderligere information om Rigshospitalet og afdelingen kan ses på hospitalets hjemmeside: www.rigshospitalet.dk , se under Organkirurgi og Transplantation, Afdeling for.

Redaktør