Radiofrekvens ablation i spiserøret

Information til patienter der skal have fjernet forandret væv i spiserøret ved en radiofrekvens ablation.

Hvad er RF ablationsteknik?

RF ablationsteknik er en meget præcis metode til fjernelse af forandret væv i spiserøret. Behandlingen udføres samtidig med en kikkertundersøgelse af spiserøret (gastroskopi). Det forandrede væv bliver varmebehandlet og hermed fjernes slimhindelaget med de såkaldte Barrett forandringer. Som regel er det nødvendigt med en serie behandlinger, sædvanligvis 3 - 4. Behandlingerne gentages med ca 3 måneders mellemrum.

Hvordan foregår behandlingen?

Du bliver indlagt til behandlingen og udskrevet senere samme dag.

På afdelingen udleveres patienttøj af personalet samt et ID armbånd. Du må gerne medbringebriller eller høreapparat til behandlingen, så det er nemmere at kommunikere med personalet. Du må ikke have smykker eller make-up på. Hvis du har fået indsat kroner, stifttænder, broer og lignende, vil vi gerne vide det. Hvis du har tandprotese, skal denne tages ud før undersøgelsen. For at beskytte dine tænder og for ikke at beskadige gastroskopet, vil du få en tandbeskytter i munden.

Vi anbefaler at du bliver bedøvet med propofol, så du sover under behandlingen og hurtigt vågner op igen bagefter. Du får lagt en tynd kanyle i hånden/ armen, som medicinen kan gives igennem. I enkelte tilfælde kan man ikke anvende propofol. Så bliver du bedøvet i svælget med en spray for at dæmpe reflekserne i halsen og får beroligende medicin. Der bliver lagt en tynd kanyle i blodåre i hånden/ armen, som medicinen kan gives igennem. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at fuldbedøve til behandlingen.

Du får målt blodtryk og puls før, under og efter behandlingen. Behandlingen varer fra 20 til 40 minutter.

Gør det ondt?

Ved bedøvelse med propofol mærker du ikke noget under behandlingen. Når der kun anvendes beroligende medicin, kan det være lidt ubehageligt at få gastroskopet ført ned gennem svælget. Under behandlingen kan det spænde lidt i spiserøret. Du kan trække vejret helt normalt under hele behandlingen.

Hvilke forberedelser er der til behandlingen?

Du skal være fastende til undersøgelsen. Det betyder at du ikke må spise eller drikke 6 timer før behandlingen. Hvis du til daglig får vigtig medicin f.eks. hjerte-, vanddrivende- eller smertestillende medicin, kan den tages indtil 2 timer før undersøgelsen med et lille glas vand.

Ved sukkersyge og behandling med blodfortyndende medicin se: Vigtige forberedelser inden dit besøg.

Hvad sker der efter behandlingen?

Hvis du har fået lokalbedøvelse i halsen, må du ikke spise eller drikke en time efter undersøgelsen. Dette er for at undgå at få maden i ”den gale hals”.

Hvad enten du har fået propofol eller beroligende medicin, skal du blive i afsnittet og hvile i nogle timer. Medicinen nedsætter din dømmekraft resten af dagen, du må derfor ikke køre bil eller andre motorkøretøjer, eller betjene maskiner, før næste dag.

Vi fraråder at du drikker alkohol det første døgn efter behandlingen indtil medicinen er helt ude af kroppen. Da behandlingen har ”beskadiget” slimhinden i spiserøret for at fjerne de forandrede celler, må du kun spise flydende mad den første aften. Det kan f.eks. være yogurt, drikkeyogurt, kakaomælk eller suppe.

Der kan være svie eller en brændende fornemmelse i spiserøret i nogle dage. Hvis du har brug for smertestillende medicin anbefaler vi 2 stk Paracetamol (f.eks. Pamol eller Pinex) dog højst 4 gange i døgnet.

Du får mulighed for at tale med en læge før du bliver udskrevet. Her kan du få svar på spørgsmål i relation til behandlingen og efterforløbet. Inden du går hjem, får du udleveret en skriftlig vejledning om hvad du især skal være opmærksom på, og hvordan du kan kontakte afsnittet i dagene efter behandlingen.

Er der risiko ved behandlingen?

Ved RFA-behandling forekommer der komplikationer i 1 ud af 10.000 tilfælde. Det kan være overfølsomhed eller kraftig reaktion overfor medicin, eller sjældne komplikationer som hul på spiserør eller blødning fra slimhinden. Disse komplikationer viser sig ved svære mavesmerter, blodige eller sorte opkastninger eller høj feber.

I alle tilfælde med mistanke om bivirkninger eller komplikationer, beder vi dig kontakte afdelinge. Udenfor afdelingens telefontid kontaktes afdelingens sengeafsnit på telefon 35 45 31 22 eller 35 45 31 21. Personalet her vil formidle kontakt til afdelingens vagthavende læge.

Transport og parkering

https://www.rigshospitalet.dk/transport

Redaktør