ROP - undersøgelse og behandling

ROP kommer af det engelske ord retinopathy of prematurity (præmaturitets-retinopati). ROP er forandringer af blodkarrene i øjets nethinde, der kan forekomme hos for tidligt fødte børn.

Er jeres barn blevet tilbudt ROP-undersøgelse på Rigshospitalet, kan I her finde praktisk information om indlæggelsen.

ROP

ROP kommer af det engelske ord retinopathy of prematurity (præmaturitets-retinopati). ROP er forandringer af blodkarrene i øjets nethinde, der kan forekomme hos for tidligt fødte børn. Nethinden og dens blodkar er noget af det sidste, der modnes hos et foster og når barnet fødes for tidligt, kan denne modning ændres, så karrene ikke vokser normalt.

Henvist til ROP-undersøgelse, evt. behandling på Rigshospitalet

Jeres barn er blevet henvist til øjenundersøgelse med henblik på evt. ROP-behandling på Afd. for Øjensygdomme på Rigshospitalet i samarbejde med Afd. for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, hvor barnet kan være indlagt.

Dato for ROP-behandling

Hvis øjenlægen på Rigshospitalet vurderer behov for undersøgelse eller behandling, arrangeres anæstesi-tilsyn (planlægning af bedøvelse) og I får en dato og tid for behandlingen. Datoen vil typisk blive indenfor få dage.

Transport til Rigshospitalet

Nogle hospitaler arrangerer transport for familien. Dette skal I aftale med jeres hjemhospital. Hvis I selv kører i bil, kan I ved udskrivelsen få et bevis hos sekretæren, det hedder ”Dokumentation for indlæggelse”. Beviset kan bruges til eventuel kørselsrefusion og skal sendes til befordringsservice i jeres hjemregion.

Parkering

Hvis I kommer i bil er der parkeringspladser ved offentlig vej samt på Rigshospitalets område til gældende parkometertakst. Det kan være ganske svært at finde en parkeringsplads i området, så vi anbefaler at bruge offentlig transport, hvis det er muligt. I kan se mere på oversigtskortet på Rigshospitalets hjemmeside.

Hvor skal vi møde?

I skal møde i Afd. for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn i et af de to sengeafsnit: 5021 eller 5023, som ligger i opgang 5, 2. sal.

Overnatning

Afd. for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn kan tilbyde barnet og en af forældrene en sengeplads, dvs. andre pårørende må finde andre overnatningsmuligheder. Dette kan fx være på Patienthotellet til gældende takst (ca. 800 kr.). Se mere her: rigshospitalet.dk/patienthotel eller ring til Patienthotellet på tlf.: 35 45 28 28.

Mad

I har mulighed for at købe mad på Rigshospitalet eller selv lave mad i forældrekøkkenet, hvor der er køleskab, mikroovn, komfur og kaffemaskine. Afdelingen har desværre ikke mulighed for at tilbyde mad til forældre og pårørende.

Indlæggelse – hvor længe?

Jeres barn bliver indlagt (får en stue), når I ankommer – typisk aftenen før samtalen med øjenlægen. Ved behov for behandling kan indlæggelsen variere fra en uge til flere uger.

Redaktør