Pulsårerne - røntgenundersøgelse og eventuel ballonudvidelse (A-grafi/PTA)

Røntgenundersøgelsen viser, hvor pulsårerne er forsnævrede. Der bliver eventuelt ført en ballon ind for at udvide forsnævringerne.

Kort om undersøgelsen og behandlingen

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvor dine pulsårer er forsnævrede. Hvis vi vurderer, at det er muligt, behandler vi dine pulsårer ved at føre en ballon ind og udvide forsnævringerne. Behandlingen kan forbedre blodforsyningen til dine ben og dermed lindre dine symptomer. Vi bruger røntgen og kontraststof ved undersøgelsen.

Undersøgelsen varer cirka 1 time. Hvis vi vælger også at behandle dig, skal du forvente, at det i alt varer 2-3 timer. Du kommer hjem samme dag.

På hospitalet - forundersøgelse

Prøver og samtaler før undersøgelses- og behandlingsdagen

Inden selve undersøgelsen og den eventuelle behandling skal du til en forundersøgelse. Mød op på det afsnit, der fremgår af din indkaldelse.

Til forundersøgelsen får du taget blodprøver, og vi taler med dig om undersøgelsen og den eventuelle behandling. Vi aftaler også, om der er noget medicin, du skal holde pause med.

Ved undersøgelsen skal du kunne ligge fladt på ryggen i 1-3 timer og eventuelt også nogle timer bagefter. Hvis du har problemer med det på grund af smerter, skal du sige det til os ved forundersøgelsen, så vi kan starte en smertebehandling inden.

Du skal regne med ventetid mellem de forskellige undersøgelser og samtaler.

Vigtig forberedelse til undersøgelsen og behandlingen

Fortsæt med acetylsalicylsyre og clopidogrel

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre eller clopidogrel, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå visse typer medicin mod diabetes

Du skal holde pause med medicin mod diabetes med metformin, orabet eller glucophage 3 dage før behandlingen.

Drik rigeligt med væske inden behandlingen

Du skal drikke rigeligt med væske i dagene op til din behandling for at beskytte nyrerne. Vi anbefaler 2-3 liter væske dagligt.

Giv besked, hvis du tidligere har reageret på kontraststof

Har du tidligere oplevet en reaktion på grund af kontraststof, skal du kontakte os inden behandlingen.

Spis, som du plejer

Det er ikke nødvendigt at faste før behandlingen. Du skal i stedet spise, som du plejer. På den måde sikrer vi, at dit blodsukker er stabilt. Det er særligt vigtigt, hvis du har diabetes.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, før du møder på hospitalet på dagen for din behandling. Du må ikke bruge creme efter badet.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under behandlingen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din behandling. Du skal desuden fjerne al make-up hjemmefra. Tag ur, smykker og piercinger af og lad dem blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet - undersøgelsen og behandlingen

Du får udleveret hospitalstøj

Vi udleverer hospitalstøj, som du skal have på ved behandlingen

Du får lagt et drop

Vi lægger et drop i din hånd, så vi kan give dig medicin og væske, hvis det bliver nødvendigt.

Du bliver kørt til og fra behandling

Du bliver kørt i din seng til og fra undersøgelse og behandling.

Du bliver lokalbedøvet

Du er vågen, mens vi undersøger og eventuelt behandler dig, men lysken er bedøvet. Du vil derfor ikke føle smerte, men du kan mærke berøring og tryk.

Undersøgelsen og behandlingen

Du ligger ned på ryggen under undersøgelsen og behandlingen. Når bedøvelsen virker, fører vi et kateter gennem en blodåre i lysken til det blodkar, som skal undersøges. Nogle gange bruger vi i stedet en blodåre i armen eller både en blodåre i lysken og i armen. Vi gennemlyser området med røntgenstråler, så vi kan se billeder på en skærm og sikre, at kateteret placeres rigtigt. Du kan ikke mærke kateterets bevægelser i blodåren. Vi sprøjter kontraststof ind via kateteret. Kontraststoffet kan kortvarigt give en metalsmag, en følelse af varme i kroppen og fornemmelsen af at skulle lade vandet.

Hvis vi vurderer, at du skal have en ballonudvidelse, fører vi en ballon gennem kateteret og placerer den i pulsåren. Ballonen fyldes med væske, så pulsåren udvider sig. I det øjeblik, hvor ballonen fyldes med væske, kan du kortvarigt få smerter i området, vi behandler. I nogle tilfælde sætter vi en stent ind, som er et rørformet metalgitter, der medvirker til at holde åren åben.

Hvis du skal lade vandet undervejs, hjælper vi dig med en ble, et bækken eller en kolbe.

Til sidst fjernes kateteret. Såret lukkes med en stram forbinding eller med en prop, der opløser sig selv. Når du er færdig, kommer du tilbage på sengeafdelingen, indtil du er klar til at komme hjem.

Lig stille lige efter behandlingen

Vi måler blodtryk, puls, temperatur, samt hvor godt dit blod bliver iltet. Du skal ligge stille på ryggen i 2-4 timer efter behandlingen for at undgå, at det bløder fra såret. Du må ikke løfte benene og hovedet. Vi hjælper dig med at finde en stilling, hvor du ligger behageligt. Hvis du har brug for at komme på toilettet, hjælper vi dig med et bækken eller en kolbe i sengen. Vi hjælper dig også første gang, du skal op at stå.

Reagér straks på eventuel blødning eller bule

Opdager du en frisk blødning eller bule ved lysken, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det så hurtigt som muligt.

Du skal have blodfortyndende medicin

Hvis undersøgelsen viser, at du har åreforkalkning, skal du tage blodfortyndende medicin. Typen af medicin afhænger af, om du tog blodfortyndende medicin inden behandlingen. Vi taler med dig om det, inden du bliver udskrevet.

Risiko ved undersøgelsen og behandlingen

Ved nogle undersøgelser og behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Reaktion på kontraststof: Kløe, udslæt og faldende blodtryk kan være symptomerne. Det sker sjældent og behandles med medicin.
  • Blødning: Der opstår i sjældne tilfælde en blødning, der hvor der er stukket. Det kræver i nogle tilfælde en operation.
  • Blodprop i benet: Hvis det sker, behandler vi dig med medicin direkte i pulsåren, mens du ligger stille i sengen typisk i 1 døgn. Det kan i meget sjældne tilfælde være nødvendigt at fjerne blodproppen ved en operation.
  • Blødning fra pulsåren: Der kan i meget sjældne tilfælde opstå en blødning omkring ballonudvidelsen. Vi stopper blødningen ved at sætte en stentgraft ind i pulsåren. En stentgraft er et foret rør, som består af en blanding af et metalgitter og et kunstmateriale. I sjældne tilfælde er en akut operation nødvendig.

Hjemme igen

Drik rigeligt med væske efter behandlingen

Du skal drikke rigeligt med væske i dagene efter din behandling for at beskytte nyrerne. Vi anbefaler 2-3 liter væske dagligt.

Sygemelding

Du kan starte på arbejde igen, når du føler dig parat til det. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere end ellers. Hvis du har brug for en sygemelding i en periode, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Områderne omkring de små sår må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 4 kilo (2 kilo i hver hånd) de første 4 dage.

Vent med at køre bil

Du må ikke køre bil hjem fra hospitalet. Vi anbefaler, at du får en pårørende til at følge dig hjem. Du skal regne med, at du kan begynde at køre bil igen 2-3 dage efter behandlingen. Hvis vi vurderer, at der gælder noget særligt for dig omkring bilkørsel, taler vi med dig om det. 

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter behandlingen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om ballonudvidelser og røntgenundersøgelser på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Ballonudvidelse’ og ’Indgreb under vejledning af billeddannende undersøgelse’.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du læse om røntgen- og strålingsdoser. Søg på ’Strålingsguiden ioniserende stråling’.

Redaktør