Pulsåre, behandling af blodprop i benet

Blodprop i benets pulsåre, bliver behandlet med et kateter i lyske, hvorigennem der bliver sprøjtet medicin ind. Behandlingen tager 5 dage.

Kort om behandlingen

Formålet med behandlingen er at opløse den blodprop, der blokerer for blodforsyningen til dit ben. Det sker med medicin, som du får gennem et kateter, der bliver placereret i eller tæt på blodproppen.

Du skal forvente at være på hospitalet i 1-5 dage.

Det kan det være nødvendigt at supplere behandlingen med en operation, hvor vi fjerner rester af blodproppen og eventuelt retter den forsnævring eller udvidelse af pulsåren, der har udløst blodproppen.

Illustration af en rask pulsåre og en pulsåre med blodprop

På hospitalet 

Du får lagt et kateter

Du skal have medicin gennem et kateter, som vi fører ind i pulsåren oftest i lysken, som er bedøvet imens. Vi bruger røntgen til at placere kateteret så i blodproppen. Det varer 1-2 timer at få kateteret placeret. Når kateteret er placeret, kobler vi en pumpe med medicin til.

Du skal ligge ned, mens du får behandling

I de dage, hvor du får medicin gennem kateteret, skal du ligge fladt på ryggen. Hovedgærdet kan dog hæves op til 30 grader. Du må ikke bøje det ben, hvor kateteret sidder. Det skyldes, at kateteret kan flytte sig, at det ikke må bukkes, og at det kan bløde ved siden af kateteret, hvis du bevæger dig. Vi hjælper dig med at få noget at spise og drikke og med at blive vasket liggende. Når du har brug for at komme på toilettet, hjælper vi dig med et bækken eller en kolbe i sengen.

Vi kontrollerer din behandling

Du bliver kørt på Afdeling for Røntgen og Skanning flere gange i løbet af behandlingen, for at vi kan følge opløsningen af blodproppen og holde øje med kateterets placering. Nogle gange er det nødvendigt at flytte lidt på kateteret for at sikre, at det fortsat ligger i blodproppen. Du får også taget blodprøver hver dag, så vi kan se, om der er behov for at justere på medicinen.

Du får fjernet kateteret

Når vi vurderer, at blodproppen er opløst, får du fjernet kateteret. Du skal blive liggende i sengen 4 timer derefter på grund af risiko for blødning. Vi hjælper dig første gang, du skal ud af sengen.

Risiko ved behandlingen

Ved nogle behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Blødning: Under behandlingen kan der opstå en blødning ved kateteret eller andre steder i kroppen. Hvis det sker, vurderer vi, om behandlingen skal afbrydes, og om der er brug for og mulighed for en operation enten for at standse blødningen eller for at sikre blodforsyningen til benet. Vi giver dig eventuelt også blod under behandlingen.
  • Livstruende blødning: Der kan i meget sjældne tilfælde opstå en livstruende blødning blandt andet i hjernen i forbindelse med behandlingen.

Hjemme igen

Sygemelding

Vi anbefaler cirka 2 ugers sygemelding. Hvis du arbejder med tunge løft, kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Den lyske, hvor kateteret har ligget, må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 4 kilo den første uge.

Du må ikke selv køre bil

Du må ikke køre bil hjem fra hospitalet. Vi anbefaler, at du får en pårørende til at følge dig hjem.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter behandlingen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om behandling af blodpropper i pulsårer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Blodprop i arm eller ben (akut arteriel insufficiens)’.

Redaktør