Portalvene embolisering før leveroperation hos patienter med kræft i lever og/eller galdeveje

Information til patienter med kræft i lever og/eller galdeveje, som skal have foretaget en portalvene embolisering før leveroperation.

Denne pjece er en orientering til dig og dine pårørende om den korte indlæggelse til leverembolisering. Pjecen er tænkt som et supplement til de samtaler, du har haft og løbende får med læger og sygeplejepersonalet på afdelingen.

Hvad er portalvene embolisering?

Portalvene embolisering er en behandling, hvor blodtilførslen delvis blokeres til den del at leveren, som senere skal fjernes ved en operation. Det medfører, at resten af leveren stimuleres til at vokse og dermed kan overtage en større del af lleverens funktion. Leveren forberedes således på den situation der opstår efter operationen. På den måde sikrer man sig, at den del af leveren, som bliver tilbage efter operationen, er stor nok til at kunne overtage leverens forskellige funktioner.

Illustationfra Kræftens Bekæmpelse af leverens segmenter og blodtilførsel
Illustationfra Kræftens Bekæmpelse af leverens segmenter og blodtilførsel

Normale leverceller får deres blodtilførsel fra to forskellige blodåresystemer: Pulsåre - og portåresystemet. Portåresystemet er det blodkredsløb, som transporterer forskellige stoffer fra tarmen videre til leveren f.eks næringsstoffer og medicin.

Selvom en gren af portåren (portalvenen) blokeres vil levercellerne overleve, fordi de også får ilt og næring fra pulsåre-systemet. Efter embolisering er levervævet i den side der behandles fortsat levedygtigt, men den øvrige del af leveren bliver samtidig stimuleret til at vokse.

Embolisering

Du bliver indlagt dagen før behandlingen. I løbet af den første dag får du taget blodprøver, får opdateret patientjournalen, og får en samtale med afdelingens personale, hvor I sammen planlægger indlæggelsesforløbet med størst mulig hensyntagen til dine ønsker og behov.

Du skal faste fra midnat og tørste fra kl. 6 om morgenen på behandlingsdagen.

Embolisering finder sted i Afdeling for Røntgen og Skaning i lokalbedøvelse. Under vejledning af ultralyd føres et kateter gennem huden og direkte ind i leveren til den gren af portåren, man skal lukke af. Via katetret udløses små metalpartikler, som blokerer blodkarret. Proceduren følges på en skærm ved hjælp af røntgengennemlysning.

Efter embolisering

Du skal ligge stille i sengen 4 timer efter behandlingen for at undgå blødning. Personalet vil kontrollere puls og blodtryk jævnligt. Du skal faste og tørste, mens du ligger i sengen. Der er sædvanligvis ikke noget at mærke i kroppen efter en portal embolisering, ud over let ømhed i huden når lokalbedøvelsen fortager sig. Når de første 4 timer er gået må du spise og drikke helt som sædvanligt.

Udskrivelse og kontrol

Du vil få mulighed for at tale med en læge til stuegang dagen efter og evt. drøfte tvivlsspørgsmål i relation til indgrebet og efterforløbet.

4 uger efter embolisering skal du til CT-skanning, så lægen kan se effekten af behandlingen. Du får en tid i Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123 til svar på skanningen, når den er drøftet på en konference, hvor både røntgenlæger og kirurger er til stede. Der er konference 2 gange om ugen.

Din praktiserende læge får et brev efter udskrivelsen med mindre du ønsker noget andet. Brevet indeholder oplysninger om den behandling, du har fået og eventuelle ændringer i medicin, blodprøvekontrol eller lignende.

Hvor kan jeg læse mere?

Yderligere information om Rigshospitalet og afdelingen kan ses på hospitalets hjemmeside: www.rigshospitalet.dk, se under Organkirurgi og Transplantation, Afdeling for.

Redaktør