Plan for opfølgning efter hoved-halskræft (NF)

Heri findes plan for opfølgning efter hoved-halskræft

Patientnavn og cpr.nr. (label)

Kontakt til Øre-næse-halskirurgisk og audiologisk klinik (afdeling)

Ønsker du at kontakte os, angående:

 • Ændring af tider og bestilling af kørsel eller kontakt til ambulatoriet, ring telefon 35 45 60 33. Du kommer til at tale med en sekretær.
 • Behov for at tale med en sygeplejerske, ring telefon 35 45 97 68 mellem kl. 9 - 11.
 • Tegn på tilbagefald af kræftsygdommen, ring telefon 35 45 84 33. Du kommer til at tale med forløbskoordinatoren.

Praktiske oplysninger

Mange patienter oplever efter behandling for hoved-hals kræft:

 • At de er trætte
 • At de har fysiske symptomer, som f.eks. vanskeligheder med at spise, synke eller tale
 • At de har psykiske reaktioner, som f.eks. koncentrationsbesvær, tristhed, angst for tilbagefald og bekymringer for fremtiden, selvom de er sygdomsfrie
 • At det er vanskeligt at begynde på arbejde igen efter sygemelding og at man kan mangle en fleksibel aftale med sin arbejdsgiver om timetal og arbejdsopgaver

Vidste du at:

Du kan få råd og vejledning hos personalet, på hospitalet, i din kommune, hos egen læge og hos Kræftens Bekæmpelse.

www.sundhed.dk/soft kan du se hvilke tilbud om f.eks. træning og undervisning, hospitaler og kommuner har til dig og dine pårørende

Du kan se tilbud om rådgivning, patientforeninger mm. på Kræftens Bekæmpelse www.cancer.dk

Der findes patientforeninger for patienter med forskellige former for hoved-halskræft. Bl.a. 'Dansk Landsforening for hals og mundhuleopererede' www.dlhm.dk, samt 'Netværket for hals- og mundhulekræft' - www.cancer.dk/hals-mund/forside/

Anbefalinger til godt et helbred

Undgå tobaksrygning - også passiv rygning

Det kan være svært at holde op med at ryge. Men ved at holde op med at ryge, kan du selv gøre en stor indsats for at bevare effekten af din kræftbehandling og forebygge tilbagefald. Du kan tale med lægen eller sygeplejersken om muligheder for hjælp til rygestop eller henvende dig til Stoplinien på www.stoplinien.dk eller telefon 80 31 31 31. På hjemmesiden kan du finde gode råd til rygestop, samt finde frem til et rygestoptilbud i dit nærområde. Via telefonen kan du få individuel rygestopvejledning.

Undgå vægttab efter operation

Efter operationen er det særligt vigtigt, at du får nok energi (kalorier) og andre næringsstoffer. Det kan være vanskeligt at spise tilstrækkeligt, og kroppen kan derfor komme i underskud. Udover energi (kalorier), har du behov for proteiner. Proteiner bruges til at vedligeholde og genopbygge muskler og væv. Proteiner findes især i kød, fisk, fjerkræ, æg og mejeriprodukter.
Hvis det er svært at holde vægten, kan du drikke mælk fremfor  vand og spise/ drikke små måltider 6 - 10 gange om dagen. Det kan være nødvendigt at supplere med ernæringsdrikke i en periode, indtil du er tilbage på din normalvægt.
Lægen, sygeplejersken og diætisten i Øre-næse-halskirurgisk Ambulatorium kan vejlede dig om valg af mad og drikke.

Hvis du vil nyde alkohol, så drik max 7 genstande/uge for kvinder og 14 genstande/uge for mænd

En genstand svarer til en pilsner eller et glas vin.
Hvis man drikker mere end det anbefalede, øges risikoen på sigt, for at kræften kommer tilbage, især hvis man både ryger og drikker. Du kan tale med lægen eller sygeplejersken om hjælp til at holde op med at drikke eller telefon
80 20 05 00, på www.alkolinjen.dk eller www.alkohol.dk. På hjemmesiderne kan du finde gode råd til at holde op med at drikke, samt finde frem til et rådgivningstilbud i dit nærområde. Via telefonen kan du få individuel vejledning til at holde op med at drikke.

Bevæg dig dagligt ca. 30 minutter, gerne sammen med andre

Hvis man er fysisk aktiv får man et bedre helbred. Det en god ide at holde sig fysisk aktiv. Gå små ture rundt i dit hjem eller små ture i dit nabolag på 15 - 30 min. et par gange hver dag. Den allerbedste effekt har det, hvis du går i et tempo så du bliver forpustet.

Husk også

 • Søvn og sex fremmer livskvalitet
 • Undgå sol på operationsarret i det første år

Alarmsignaler ved hoved-halskræft

Det er vigtigt, at du som patient kender symptomer, som kan være tegn på tilbagefald, og som er vigtige at holde øje med for netop dig.
Disse symptomer kan være tilbagefald af kræftsygdommen, men det kan også være sene følger af behandlingen, og det skal vurderes af en læge. Du skal kontakte forløbskoordinatoren i ambulatoriet 2071 - se telefonnummer i begyndelsen af denne pjece.

De symptomer du skal holde øje med, er inddelt efter de forskellige former for hoved – og halskræft

For alle former for hoved-halskræft gælder

Du oplever at: 

 • Der er kommet en ny knude på halsen 
 • Der er smerter, der varer ved  
 • Der er sår, der ikke vil hele 

Næse-bihulekræft

Du oplever at: 

 • Der er kommet tilstopning af næsen uden forklaring 
 • Du bløder fra næsen 
 • Der er kommet et nyt sår i næsen, som ikke heler 
 • Du kan se en knude i næsen 

Kræft i næsesvælget

Du oplever at: 

 • Hørenedsættelse, kun på det ene øre eller væske i mellemøret  
 • Dobbeltsyn eller hovedpine der varer ved 

Kræft i struben og strubesvælg

Du oplever: 

 • Smerter der trækker op i ørerne 
 • Hæshed, som ikke var der før 
 • Synkebesvær, som ikke var der før 
 • Synkesmerter, som ikke var der før 
 • Fornemmelse af klump i halsen  
 • Din vejrtrækning er hvæsende/pibende  

Kræft i mundhule- og mundsvælg

Du oplever: 

 • Sår, som ikke heler 
 • Synkebesvær, som ikke var der før 
 • En knude, du kan se eller mærke, inden i munden eller svælget 
 • Smerter der eventuelt trækker op til ørerne 

Kræft i spytkirtler

Du oplever at: 

 • Der er kommet en ny knude i en spytkirtel 
 • Ansigtsmimikken har ændret sig 
 • Følesansen i ansigtet har ændret sig 

Kræft i skjoldbruskkirtlen 

 • Du oplever, at der er kommet hæshed, som ikke var der før 

Kræftknude på halsen fra ukendt modersvulst 

 • Hvis du oplever et eller flere af ovennævnte symptomer kan det være tilbagefald af kræftsygdommen, men det kan også være senfølger af behandlingen, og det skal vurderes af en læge. Du skal kontakte Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi,  på telefon 35 45 60 33 

Kommende møder og aftaler

Udskrivelse efter operation

- Lægen og sygeplejersken forbereder dig på, hvad du skal være opmærksom på, når du kommer hjem og, hvem du skal kontakte, hvis du får forværring af symptomer.

- Inden udskrivelsen vil du sammen med lægen eller sygeplejersken vurdere, om du har behov for genoptræning, støtte eller hjælp.

- Husk at stille spørgsmål, hvis du mangler information eller hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du derhjemme kommer i tanke om ting du gerne vil vide mere om eller have forklaret, er det en god ide at skrive det ned og tage det med ved næste møde på hospitalet.

Første møde efter operation (sårkontrol og svar på vævsprøver)

Ca. 2 uger efter operation

- Her møder du og dine pårørende lægen og sygeplejersken, som vil høre til, hvordan du har det efter operationen.

- Du vil også få svar på dine vævsprøver og dermed resultatet af operationen.

- Der vil blive taget beslutning om evt. yderligere behandling

- Sammen vurderer vi, om du har yderligere behov for genoptræning, støtte, hjælp eller information.

Dato:                                  Kl.

 

Sted: Ambulatoriet, afsnit 7046

Andet møde efter operation.

 

Fælleskonference

 

Ca. 2 mdr. efter operation

- Her møder du kirurgen, onkologen og sygeplejersken, som vil høre til hvordan du har det efter operationen.

- Der vil blive foretaget en undersøgelse af operationsområdet.

- Du vil få information om opfølgningsforløbet, hvilke faresignaler du skal være opmærksom på og hvem du skal kontakte ved forværring af symptomer eller bivirkninger.

Dato:                                     kl.

 

Sted: Ambulatoriet, afsnit 7046
Fokus på fremtiden efter operation

Her deltager du i et møde sammen med 11 patienter og deres pårørende.

Til mødet vil der være korte oplæg og samtaler om at styrke sit liv efter operation for hoved-halskræft. Se programmet på næste side.

 

Dato:                                    kl. 10 - 14

 

Sted: Rigshospitalet, Nordfløjen, opgang 6, 3. sal, afsnit 6033, mødelokalet 5

Vi vil tilbyde dig opfølgning efter din operation som nedenfor beskrevet

Møderne aftales individuelt: 

2 uger
efter
operation

2 mdr.
efter
operation               

6 mdr.
efter operation
1 år
efter operation
 
Svar på operation og vævsprøve

Fælles konference med kirurg, onkolog og sygeplejerske

Fokus på fremtiden

Opfølgning                         Opfølgning                            

1½ år
Efter 
operation

2 år
Efter
operation 

3 år
Efter operation        

4 år
Efter
operation       

5 år
Efter operation    

Opfølgning

OpfølgningOpfølgning                               Opfølgning                             Opfølgning                            

Fokus på fremtiden efter operation

Vi fokuserer på fremtiden; hvad du skal vide, og hvad du kan gøre for at styrke dit liv efter operation for hoved-halskræft.

Kl. 10.00-14.00

Sted: Rigshospitalet, Nordfløjen, opgang 6, 3. sal,
afsnit 6033, mødelokale 5
(dette program hænger på døren)

Til informationsmødet deltager ca. 12 patienter og deres pårørende. Alle patienter har gennemgået operation for kræft i munden eller halsen.

Der vil være korte, informerende oplæg og mulighed for at tale med den læge, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist, logopæd, socialrådgiver eller sygeplejerske, som holder oplægget. 

Du får mulighed for at tale med de andre patienter og pårørende.

Til mødet vil der være lidt at spise og drikke.

Program

Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af programmet           Sygeplejerske

Kl. 10.15 Efter operation - selvvurdering                                 Læge
Kl. 10.35 Tale og forandret stemme                                         Logopæd
Kl. 10.55 Tygge og synke nu og i fremtiden                             Ergoterapeut

Kl. 11.15 Kort pause

Kl. 11.30 Forløbet, forandring, følelser og livsstil                   Sygeplejerske

Kl. 12.10 Pause

Kl. 12.50 Kost nu og i fremtiden                                               Klinisk Diætist
Kl. 13.10 Motion og livsenergi                                                   Fysioterapeut
Kl. 13.30 Evaluering og afslutning
Kl. 14.00 Tal for i dag

Der kan forekomme ændringer

Redaktør