Pegasys

Pegasys er et langtidvirkende interferon, som er et proteinstof, der dannes i kroppen. Patienten skal selv lære, at indsprøjte præparatet, og i patientinformationen findes nyttig information til dette.

Her kan du læse om langtidsvirkende interferon Pegasys samt vejedning til, hvordan du tager medicinen.

Hvad er Pegasys

Pegasys er navnet på det præparat, som du nu skal i behandling med. Det er et langtidsvirkende interferon. Interferon er et proteinstof, som man selv danner i kroppen.

Det er en del af kroppens naturlige immunforsvar, som hjælper dig med at bekæmpe de forskellige vira, som du udsættes for året rundt f.eks.
influenza- og forkølelsesvirus. Det aktive indholdsstof i Pegasys hedder Peginterferon alfa-2a. Det ligner meget det interferon, som kroppen selv danner. Dog er opbygningen af stoffet ændret, så det nedbrydes meget langsomt, og dermed bliver i kroppen i længere tid. Det betyder, at du kun behøver at tage Pegasys en gang om ugen.

Behandling med Pegasys

Pegasys findes som en for-fyldt sprøjte. Pegasys tages som en indsprøjtning under huden en gang om ugen. Sygeplejersken underviser dig i, hvordan du skal
tage Pegasys. Din læge har bestemt, din dosis og hvor ofte du skal tage den. Dosis kan ændre sig under din behandling. Overskrid aldrig den ordinerede dosis.

Hvis du glemmer at tage Pegasys

Hvis du opdager, at du har glemt at tage Pegasys 1-2 dage efter den var planlagt, skal du tage den hurtigst muligt. Hvis du opdager, at du har glemt at tage Pegasys 3-5 dage efter den var planlagt, skal du tage injektionen hurtigst muligt. Tag de næste injektioner med 5 dages mellemrum indtil du når den
planlagte ugedag.

Dobbeltdosis

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en glemt indsprøjtning.

Bivirkninger til behandlingen

 • Smerter i led og muskler
 • Feber, slaphed, træthed, kulderystelser, smerter/irritation fra indstiksstedet
 • Irritabilitet, humørsvingninger, diarré, kvalme, mavesmerter
 • Hårtab og hudreaktioner
 • Hoste og kortåndethed
 • Hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed
 • Symptomer på depression
 • Appetitløshed

Ved feber/kulderystelser, kan du forsøge med tablet Pamol/Panodil til natten, for at sove bivirkningen væk.

Opbevaring

Opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Må ikke fryses. Opbevar den fyldte sprøjte i den medfølgende æske. Brug ikke Pegasys efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Rejsebrev til ferien

Hvis du skal flyve, skal du kontakte dit afsnit for at få et rejsebrev. Rejsebrevet bliver sendt via e-boks. Rejsebrevet skal tages med til Sikkerhedskontrollen i lufhavnen. Pegasys skal være i din håndbagage, da lastrummet er for koldt. Medicinen skal være i egen indkøbt køletaske under flyveturen.

Forberedelser

Vask hænderne grundigt, før du går i gang. Tag medicinen ud af køleskabet ca. 15 min før du foretager indsprøjtningen, så opløsningen opnår stuetemperatur.

Kig grundigt på opløsningen før administrationen: Anvend den ikke, hvis den er misfarvet, eller hvis den indeholder partikler.

Gul kanylebox

Nødvendige remedier

 • En fyldt sprøjte med Pegasys
 • En kanyle (nål)
 • En lille sprit swabs
 • Et stykke gaze
 • En gul kanyleboks
Forberedelse af sprøjten

Forbered sprøjten og kanylen

 • Fjern den beskyttelseshætte, som dækker bagsiden af kanylen
Hætten fjernes fra sprøjten
 • Fjern gummihætten fra sprøjten. Rør ikke ved spidsen af sprøjten
 • Hold sprøjten, så åbningen peger opad, så du kan fjerne luftbobler fra sprøjten
 • Bank let på sprøjten for at få boblerne op til toppen
Den overskydende medicin skubbes ud i et stykke gaze
 • Skub den overskydende medicin ud på et lille stykke gaze
Stemplet i sprøjten skubbes langsomt op, for at afmåle den korrekte dosis.
 • Skub langsomt stemplet op til den korrekte dosis og kasser gazen i den gule beholder, du har fået med hjem fra hospitalet

Obs - sprøjtens spids må ikke røre gazen

Kanylen sættes fast på sprøjtens spids
 • Sæt kanylen fast på sprøjtens spids
Kanylen anrettes vandret indtil den skal bruges.
 • Anbring sprøjten i vandret stilling, indtil den skal bruges
Sprøjten anbringes ved maveskindet, hvor medicinen skal indsprøjtes.

Indprøjtning af medicinen

 • Vælg et sted på maven eller låret (bortsat fra navlen eller taljen). Skift sted hver gang
 • Rens huden på indstiksstedet med en sprit swabs
 • Vent et øjeblik til huden er tør
 • Fjern beskyttelseshætten fra kanylen
 • Hold fast omkring kraven på kanylen, når du trækker beskyttelseshætten af
 • Klem med den ene hånd en løs hudfold sammen
 • Tag sprøjten i den anen hånd ligesom du holder på en blyant
 • Stik kanylen helt ind i den sammenklemte hud i en vinkel på 45-90 grader
 • Skub blidt stempelt helt i bund
 • Træk kanylen ud af huden i samme vinkel
 • Tryk på stedet for indsprøjtningen med et lille stykke gaze, hvis nødvendigt i et par sekunder
 • Lad være med at massere stedet. Hvis det bløder, sæt et plaster på i stedet

Bortskaffelse af materialet

Sprøjten, kanylen og al øvrigt materiale er beregnet til engangsbrug og skal smides ud i den gule beholder du har fået udleveret. Når beholderen er fyldt, skal du aflevere den på apotek eller på hospitalet.

Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløb, toilet eller skraledespand.

Redaktør